c

Yhteisöllistä ja välittävää johtamisen kulttuuria luomassa

Vielä nuorempana Riikka Mattilan haaveena olivat arkkitehdin opinnot. Kun hän kuitenkin ensimmäisen kerran pääsi rakennustyömaalle töihin, vei työmaan arki hänet täysin mennessään.

"Parasta työssäni on se, että teemme täällä töitä aidosti yhdessä, ei yksilöinä, yhteisten tavoitteiden eteen. Tämän takia toisaalta hyvät vuorovaikutustaidot ovat yksi tärkeimmistä osaamisalueista työssäni”, työpäällikkö Riikka Mattila sanoo.

Riikka tuli ensimmäisen kerran Skanskaan töihin vuonna 2007, ja tuolloin hän toimi useamman vuoden ajan hankintainsinöörinä. Hän oli hetken muissa tehtävissä toisessa yrityksessä, kunnes teki paluun Skanskalle ja päätyi muutaman mutkan kautta nykyiseen työtehtäväänsä Etelä-Suomen toimitilarakentamisen työpäälliköksi. Parhaillaan Riikka työskentelee kauppakeskus Lippulaiva -hankkeen parissa.  

Työpäällikkönä Riikan työtehtäviin kuuluu perinteisten esimiestehtävien ja asiakassuhteiden hoitamisen lisäksi varmistaa, että hänen vastuullaan olevilla rakennustyömailla on vaadittavat edellytykset työssä onnistumiseen. ”Käytän lisäksi paljon aikaa sen pohtimiseen, miten työntekijät voisivat suoriutua työstään parhaalla mahdollisella tavalla ja voida mahdollisimman hyvin”, hyvinvointia korkealle arvottava Riikka lisää.

Monimuotoinen työyhteisö on rikkaus

Riikan työ useampien alaisten päällikkönä vaatii hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä ymmärtää monenlaisista taustoista tulevia ihmisiä. Hän kertoo asuneensa useamman kerran ulkomailla ja nauttivansa vapaa-ajallaan matkustamisesta. Vuonna 2015–2017 hän oli mukana Skanskan järjestämässä kansainvälisessä koulutusohjelmassa.

”Erilaisten kulttuurien ymmärryksestä on ollut valtavaa hyötyä työssäni”, Riikka sanoo. Esimerkiksi Sipoon logistiikkakeskuksessa hänen alaisenaan oli työntekijöitä 52 eri maasta.

Riikka pitää työmaiden monimuotoisuutta ennen kaikkea vahvuutena: ”Meillä on sen ansiosta monenlaista osaamista, olemme sen myötä parempia ja se ehdottomasti rikastuttaa työkulttuurejamme”, hän painottaa.

Arvot ohjaamassa päivittäistä työtä

Riikka on koulutukseltaan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut rakennusinsinööri. Omien sanojensa mukaan hän on saavuttanut nykyisen esimiesasemansa puolivahingossa. Skanskan tuella on ollut urakehitykseen kuitenkin valtava merkitys.

”Nykyiseen tehtävään olen edennyt, sillä Skanskassa on aina kannustettu itsensä kehittämiseen ja tarjottu paljon erilaisia täydennyskoulutuksia. Minulla on ollut mahtavia esimiehiä, jotka ovat sparranneet minua eteenpäin”, hän iloitsee.

Parasta Skanskassa Riikan mielestä on vankka arvopohja, joka on myös hyvin jalkautettu työmaiden päivittäiseen työntekoon. ”Arvojen pohjalta on helppo ja hyvä työskennellä. Se, että välitetään ihmisistä ja ympäristöstä ovat asioita, jotka pystyn itsekin täysin allekirjoittamaan.”

Ahkeran matkustamisen lisäksi Riikan vapaa-aika kuluu urheilemisen, hyvien kirjojen ja ennen kaikkea läheisten parissa. ”Perheen ja ystävien kanssa vietetty aika on se, joka parhaiten palauttaa töistä.”

Päivitetty: 24.9.2020