c

Kokemus tuo varmuutta tekemiseen – ja näkyy työn laadussa

”Ammattitaito on sitä, että tekee kunnolla sen, mitä pyydetään”, sanoo koko aikuisikänsä rakennusmiehenä toiminut Jukka Pyykkönen. Jukka nauttii rakennusalan tarjoamasta vapaudesta: mahdollisuudesta tehdä työt parhaaksi näkemällään tyylillä, kunhan lopputulos vakuuttaa sekä työnjohdon että asiakkaat.

”Kun pitää etukäteen huolta siitä, että mukana on kaikki mitä tarvitsee – suojavarusteiden lisäksi myös järki – turvallisuus tulee mukana,” kertoo Jukka Pyykkönen.

”Helposti lähestyttävä, huumorihenkinen, small talk -kykyi­nen. Sellainen luonne, jolla työmaalla pärjää.” Näin ku­vailee itseään rakennusmies Jukka Pyykkönen, jonka tämänhetkinen työmaa sijaitsee Meilahdessa Puistosai­raalalla. Jukan työ on todellisuudessa paljon titteliä monipuolisem­paa: rakentamisen lisäksi hän tekee vaihtelevasti varastonhoitajan, remonttimiehen ja ympäristövastaavan töitä.

Siellä missä pääkaupunkiseudulla tarvitaan hyvää rakentajaa, sinne Jukka menee. Jukka on läpi uransa saanut Skanskasta uusia työmahdollisuuksia, joten niitä ei ole tarvinnut lähteä etsimään muualta.

”Yli neljäänkymmeneen työvuoteen on mahtunut paljon. Isoimpia projekteja ovat olleet muun muassa Iso-Omenan laajennus ja Sellon kauppakeskus, johon kuuluivat myös toimistotorni, hotelli ja parkkitalo”, hän listaa.

Jukka ei ole tehnyt päivääkään töitä millään muulla alalla. Kipi­nä rakentamiseen syttyi jo varhaisessa vaiheessa, kenties perintönä rakennusmestarina toimineelta isältä.

Pidetään silmät auki

Vaikka rakennusmateriaalit ja rakentamisen tekniikka ovatkin ot­taneet valtavia harppauksia eteenpäin vuosien varrella, Jukka tietää, että laadukas lopputulos vaatii näiden lisäksi hyvän suunnittelun ja realistisen aikataulun. Myös sujuvalla tiedonkululla työnjohdon ja työntekijöiden välillä on suuri vaikutus työn lopputulokseen. ”Hyvä työnjohtaja ohjeistaa työtehtävät kaikille selkeästi ja ymmär­rettävästi huomioiden eritasoiset työntekijät”, Jukka painottaa.

Mitä laatuun tulee, Jukan mielestä työntekijöiden tulisi olla laadunvalvojia siinä missä työnjohtajatkin ovat. Aikataulupaineista huolimatta aikaa tulisi aina jättää myös virheiden korjaamiseen. ”Jos huomaa työkaverin tekevän jotakin väärin, siihen pitää puuttua epäröimättä”, hän korostaa.

Työturvallisuus edellä

Myös työsuojeluvaltuutettuna toimineelle Jukalle työturvallisuusasiat ovat aina merkinneet paljon. Töidensä sivussa Jukka toimii välittämisen kulttuuria edistävän LIFE-hankeen kouluttajana. 

LIFEn kautta hän pääsee jakamaan työvuosien aikana karttuneita oppejaan eteenpäin. ”Pyrin herättämään keskustelua siitä, miten saisimme työt sujumaan ja työturvallisuuden taattua niin, että olisimme siinä sydämellä mukana. Aivot ja kädet meillä jo on.”

Jukka on todistanut omilla työmaillaan myös vakavia tapaturmia, vaikka itse hän on pahimmilta vahingoilta säästynyt. LIFE-riihissä Jukka haluaakin tuoda ilmi, että tapaturmia voi sattua kenelle vain, mutta niitä voi myös estää tehokkaasti. Avainasemassa on toisista välittäminen ja hyvä vuorovaikutus.

Rakentamisen lisäksi Jukkaa ovat aina kiehtoneet historialliset kulkuvälineet ja niiden kunnostaminen. Hän on mukana museorautatieyhdistyksessä, jonka kautta liikennöidään nostalgiahengessä vanhoja Dm7-dieselmoottorivaunuja eli “lättähattuja” Helsingin ja Porvoon välillä. ”Kun sitten Porvooseen päästään, ihmismassa purkautuu ja asiakkaat kiittävät hyvästä matkasta – kyllä se lämmittää mieltä”, hän hymyilee.

Päivitetty: 24.1.2020