c

Elementissään naisjohtajana miesvaltaisella alalla

Naisjohtajana työskentely miesvaltaisella alalla on ollut Noora Lindströmille aina helppoa. Nooran motto ”Teen työni niin, että työntekijäni pystyvät tekemään työnsä mahdollisimman hyvin” ei katso sukupuolta tai taustaa. Töitä tehdään tiiminä yhteisen tavoitteen eteen, ja menestystä määrittää ainoastaan sitoutuminen turvalliseen ja laadukkaaseen työhön.

Autoteknikko vai rakentaja? Noorasta olisi voinut tulla kumpi vaan, sillä rakentelu ja projektien parissa puuhastelu on aina ollut miesvaltaisessa porukassa viihtyvälle Nooralle mieluista. 

”Olen aina tykännyt rakennella, jo lapsena isän kanssa. Tuntui oikealta hakea rakennusinsinöörikouluun, koska autoharrastuksesta en halunnut työtä”, Noora kertoo. 

Toisena opiskeluvuotena Noora pääsi mukaan Skanska Oppiva -ohjelmaan ja sitä kautta työmaalle työnjohtoharjoittelijaksi. Koulussa oppi teknistä suunnittelua ja laskentaa, työmaalla käytännön tekemistä. Sitä Noora piti alusta asti arvokkaimpana. Nykyään Noora työskentelee vanhempana työnjohtajana.

”Työmaalla olin utelias ja luontainen oppija. Kehtasin ja kehtaan vieläkin kysyä tyhmiäkin kysymyksiä. Huomasin nopeasti, että tällä alalla pärjää, jos osaa ratkaista ongelmia, ennakoida ja käyttää oma-aloitteisesti päättelykykyä”, Noora kertoo.

Ensimmäisinä työvuosina jotkut tehtävät saattoivat tuntua vaativammilta, kuten vuoropuhelu tulevien vuokralaisten kanssa suuren kauppakeskushankkeen luovutusvaiheessa.

”Ihmettelin, miksi juuri minun pitää palvella asiakkaita ja käydä haastavia keskusteluita heidän kanssaan. Myöhemmin ymmärsin, että olin juuri sopiva tyyppi siihen tehtävään. Empaattisena ihmisenä osasin kuunnella ja rakentaa luottamusta vuokralaisiin.”

Nykyään tämän tyyppiset tehtävät ovat yksi Nooran vahvuuksista. Nykyisellä Hotel Grand Hansa -hankkeen työmaalla Nooran työpäiviin kuuluu paljon palavereita, selvitystyötä ja työnjohtotehtäviä.  Suojellussa kohteessa vuoropuhelua käydään niin museoviraston kuin tilaajan kanssa, ja Noora toimii molempiin suuntiin työnjohtajana. 

”Vaikka olen ollut monenlaisissa hankkeissa aina sairaalasaneerauksista ja elokuvateattereista asuntorakentamiseen, nautin eniten korjausrakentamisesta. Korjauskohteissa on omat vaativat erityispiirteensä, mutta usein myös vapautta ratkoa asiakkaan ongelmia tilanne kerrallaan, koska joka nurkasta ei välttämättä ole erillisiä suunnitelmia. Jokainen päivä on erilainen.” 

Välittäminen virtaa veressä

Tärkeintä työssä Nooralle on oma tiimi ja työntekijöiden hyvinvointi. 

”Työntekijät motivoivat hoitamaan omankin työni paremmin. On tosi tärkeää, että kaikki voivat hyvin, työt etenevät ja saadaan yhdessä valmista.” 

Nooran motto ”Teen työni niin, että työkaverini pystyvät tekemään työnsä mahdollisimman hyvin” toimii kaksisuuntaisesti. Sen Noora on todistanut moneen kertaan, kun on auttanut kaveria mäessä ja saanut vuorostaan itsekin apua. Välittämisen kulttuuriin Noora sparraa muitakin yhtenä Skanskan LIFE-valmentajista jo neljättä vuotta. 

”Saan usein palautetta, että otan hoitaakseni asioita ja minuun voidaan luottaa. Olen valmis antamaan itsestäni paljon. Tyyppinä osaan olla aika topakka, ja etenkin turvallisuusasioista jaksan kyllä muistuttaa. En voi vain kävellä ohi sanomatta kaverille, että hei laita varusteet kuntoon. Minulle se on välittämistä.” 

Naisjohtajana Noora kohtaa joskus yllättyneitä katseita, sillä työnjohtajista suurin osa on edelleen miehiä. Jos kysymykset esitetään automaattisesti vieressä olevalle mieskollegalle, Noora pitää mottonsa mielessään ja muistuttaa itseään siitä, ettei hänen tarvitse todistella kenellekään mitään. Tärkeintä on kyky tehdä yhteistyötä. 

”Ei pidä olettaa, että sukupuoli asettaisi ketään eri asemaan hyvässä tai pahassa. Olit mies tai nainen, asenne ja kyky yhteispeliin ratkaisee. Siksi koen, että naistyönjohtajaksi on ollut helppoa tulla. Tämä työ vaatii tiettyä huumorintajua, suoraa puhetta ja avointa mieltä. Ne tulevat minulle luontaisesti.”