c

Vastuullisuus innostaa osaajia

Työn merkityksellisyys, mahdollisuudet kehittyä sekä työn ja vapaa-ajan tasapaino ovat yhä tärkeämpiä asioita työelämässä ja osana työnantajalupausta.

Päämäärämme on olla mukana rakentamassa parempaa yhteiskuntaa. Tämä päämäärä yhdessä vahvan arvopohjamme kanssa ohjaa toimintaamme ja jokapäiväistä työskentelyämme.

Pyrkimys monimuotoiseen, hyväksyvään ja psykologisesti turvalliseen työyhteisöön on Skanskalla keskeinen osa vastuullisuustyötä. Se näkyy vahvasti esimerkiksi johtamisessa ja tiimien monimuotoisuuteen kannustamisessa. Aidosti vastuullinen toiminta rakentaa vahvaa työnantajakuvaa ja on työmarkkinoilla tärkeä kilpailutekijä.

”Skanska on arvopohjainen yritys ja meille hakeutuu selvästi ammattilaisia, joille arvomme ovat tärkeitä. Tämä ja henkilöstömme sitoutuneisuus näkyy myös henkilöstötutkimuksemme tuloksissa. Meillä ei olla vain töissä, vaan skanskalaiset ovat aidosti sitoutuneita rakentamaan yhdessä parempaa yhteiskuntaa”, kertoo Skanska Oy:n henkilöstöjohtaja Nina Jankola-Väntär.

”Kulttuuriamme rakentavia elementtejä ovat tavoitteemme tehdä voittoa vastuullisesti, eettinen ohjeistomme, arvomme ja työkaverista välittäminen”, jatkaa Jankola-Väntär.

Skanska on keskittynyt vastuullisuuden osa-alueisiin, joissa sillä on parhaat vaikutusmahdollisuudet. Työturvallisuuteen, eettisyyteen, ympäristöön, yhteiskuntatyöhön sekä monimuotoiseen ja hyväksyvään työyhteisöön panostaminen on tuottanut tuloksia, jotka muun muassa talouslehti Fortune huomioi valitessaan Skanskan yhdeksi maailmaa muuttavista yrityksestä jo toista vuotta peräkkäin.

”Haluamme osaltamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa työ ja tasapaino perheen ja yksityiselämän kanssa toimii hyvin ja lisää hyvinvointia. Siksi otamme erilaiset elämäntilanteet huomioon osana työntekoa ja työpaikan käytäntöjä”, sanoo Jankola-Väntär.

Työn ja muun elämän yhteensovittamisen ratkaisuja on kehitetty muun muassa Väestöliiton kanssa. Skanskalla on käytössä työajan joustot, joista on jo hyviä kokemuksia myös työmailta.

Viime vuonna Skanska nousi myös Academic Workin Young Professional Attraction Index (YPAI) -tutkimuksessa 50 halutuimman työnantajan joukkoon. Tekniikan alalla työskentelevien vastauksissa korostuivat erityisesti työtehtävien mielenkiintoisuus ja monipuolisuus.

“On hienoa, että Skanska nähdään houkuttelevana työnantajana. Pidämme erityisen tärkeänä henkilöstön kehittämistä ja työn merkityksellisyyden kokemusta”, sanoo Jankola-Väntär.

Päivitetty: 27.11.2020