c

Skanskalle menestystä työnantajamielikuvia koskevissa tutkimuksissa

Lehdistötiedotteet 15.11.2019 9.00 CET

Skanska sijoittui toiselle sijalle rakennusalan yrityksistä Universumin sekä opiskelijoita että ammattilaisia koskevissa tutkimuksissa. Lisäksi Skanska nousi Academic Workin nuorten ammattilaisten mielipiteitä mittaavassa tutkimuksessa 50 halutuimman työnantajan joukkoon.

Skanskalle menestystä työnantajamielikuvia koskevissa tutkimuksissa

Universum tutkii vuosittain sekä opiskelijoiden että ammattilaisten ihannetyöantajia ja työelämään liittyviä mielipiteitä. Tämän vuoden tulosten mukaan työelämässä kaivataan kilpailukykyisen palkan lisäksi vaihtelevia työtehtäviä sekä joustavia työtapoja. Opiskelijoiden vastauksissa painottui myös kehitystä tukevien esimiesten sekä ystävällisen ja kunnioittavan työkulttuurin merkitys.

Skanska nousi ensimmäistä kertaa myös Academic Workin Young Professional Attraction Index (YPAI) -tutkimuksessa 50 halutuimman työnantajan joukkoon. Tekniikan alalla työskentelevien vastauksissa korostuivat erityisesti työtehtävien mielenkiintoisuus ja monipuolisuus.

“On hienoa, että Skanska nähdään houkuttelevana työnantajana. Pidämme erityisen tärkeänä henkilöstön kehittämistä ja työn merkityksellisyyden kokemusta. Olemme myös kehittäneet työaikajoustoja, joiden toivomme helpottavan arjen sujuvuutta”, sanoo henkilöstöjohtaja Nina Jankola-Väntär.

“Tutkimuksissa nousi esiin samoja teemoja, joiden parissa olemme Skanskalla tehneet pitkäjänteisesti työtä. Esimerkiksi opiskelijoille suunnatussa Oppiva-harjoitteluohjelmassamme panostamme kokonaisvaltaisesti opiskelijoiden lisäksi myös heidän esimiestensä sitoutumiseen harjoittelijoiden osaamisen kehityksen tueksi”, kertoo henkilöstön kehityspäällikkö Tiia Nurminen.

Universum on kansainvälinen työnantajakuvaan erikoistunut tutkimus- ja konsultointiyritys, joka tutkii yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoiden sekä korkeakoulutettujen ammattilaisten työelämänäkemyksiä ja työnantajapreferenssejä.

Lisätietoja: 

Skanska Oy, henkilöstöjohtaja Nina Jankola-Väntär, puh. 040 543 2417, nina.jankola-vantar[at]skanska.fi 

Skanska Oy, henkilöstön kehityspäällikkö Tiia Nurminen, puh. 040 705 5785, tiia.nurminen[at]skanska.fi 

Skanska Oy, markkinointi- ja viestintäjohtaja Cristina Rinnetie-Uski, puh. 040 501 9816, cristina.rinnetie-uski[at]skanska.fi 

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä infrarakentaminen. Skanska Oy -konserni työllisti vuoden 2018 lopussa 2 152 henkilöä Suomessa.