c

Skanska toista kertaa peräkkäin Fortunen Change the World -listalle

Tunnettu talouslehti Fortune on jo toisena vuonna peräkkäin hyväksynyt Skanskan vuotuiselle Change the World -listalleen. Lista koostuu yrityksistä, joilla on ollut positiivinen vaikutus yhteiskuntaan.

Kansainvälinen talouslehti Fortune otti vuoden 2020 Change the World -listalleen 53 yritystä. Yritysten joukossa olivat muun muassa PayPal, Microsoft, Salesforce ja The Vaccine Makers. Skanska on valittu sijalle 17. Parannusta on kolme sijaa viime vuodesta, jolloin Skanskan sijoitus oli kahdeskymmenes.

”Fortune-lehden Change the World -tunnustus vuosina 2019 ja 2020 on suuri saavutus ja osoittaa sen, että Skanska kuuluu vastuullisuuden eturintamaan globaalilla tasolla arvioituna. Nostamalla perusteluissaan esiin BoKlok-konseptia ja Skanskan ilmastotavoitetta Fortune vahvistaa näkemyksen, että ilmastonmuutokseen, sosiaaliseen eriarvoisuuteen ja muihin vastuullisuushaasteisiin vastaaminen on liiketoiminnalle hyvästä. Olen todella ylpeä kaikista skanskalaisista, jotka edistävät näitä asioita jokapäiväisessä työssään”, Skanska-konsernin pääjohtaja Anders Danielsson sanoo.

Fortune perusteli Skanskan valintaa Change the World -listalle sillä, että Skanska on laajentanut BoKlok-konseptiin perustuvaa liiketoimintaa Isoon-Britanniaan tavoitteenaan tarjota laadukkaita asuntoja kohtuuhintaan eri puolilla maata. Fortune viittasi myös Skanska-konsernin vastuullisuustyöhön ja tavoitteeseen saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2045 mennessä ja mainitsi, että kuluneiden viiden vuoden aikana Skanska on jo vähentänyt päästöjään 28 prosenttia lähtötasoon verrattuna.

Fortune painottaa yhteistyön tärkeyttä vastuullisuustavoitteiden määrittelyssä ja saavuttamisessa. Skanskan vastuullisuustavoitteisiin ei olisi mahdollista päästä ilman strategisia kumppanuuksia ja eri alojen osaajien yhteistyötä innovatiivisten ratkaisujen löytämiseksi.

”Olemme saavuttaneet tämän aseman sitoutumalla voimakkaasti siihen, että teemme vastuullisuudesta olennaisen osan liiketoimintaamme. Olemme Fortunen Change the World -listalla, koska voimme osoittaa teoillamme ja hankkeillamme, että täytämme yhteiskunnan tarpeita. Tunnustuksen taustalla on myös se, että vastuullisuus nähdään meillä kokonaisuutena, ja se on läsnä kaikissa muodoissaan Skanskan toiminnassa ja hallinnossa. Siitä ovat osoituksena muun muassa työmme korruption torjumiseksi, kattavat turvallisuusvaatimuksemme sekä sitoutuminen monimuotoiseen ja hyväksyvään työyhteisöön”, kertoo konsernin vastuullisuusjohtaja Lena Hök.

Fortunen mukaan vuoden 2020 lista osoittaa, että mikään yritys ei menesty yksin. Yritysten välinen yhteistyö on tämän vuoden listan punainen lanka niin ympäristötehokkaan teräksen valmistuksessa kuin kilpajuoksussa kohti COVID-19 -rokotetta. Valitessaan yrityksiä vuoden 2020 listalle Fortune otti huomioon useita tekijöitä, kuten mitattavissa olevan yhteiskunnallisen vaikutuksen, liiketoiminnan tuloksellisuuden, innovaatioasteen ja yritysten välisen yhteistyön. Lehti kokosi listan yhteistyössä Shared Value Initiative -konsulttien kanssa. Shared Value Initiative auttaa yrityksiä soveltamaan liiketoiminnassa käytettäviä taitoja yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseen.

Katso vuoden 2020 Change the World -listaus Fortunen verkkosivuilta.

Päivitetty: 25.4.2024