c

Vahvistamme hyväksyvää kulttuuriamme joka päivä

”Skanskan kulttuuri perustuu siihen ymmärrykseen, että me kaikki olemme erilaisia. Hyväksyvän ilmapiirin aistii”, Skanskan Aija Harju ja Jarkko Muurimäki tuumaavat.

”Työhyvinvointi paljastaa hyväksyvyyden ja moninaisuuden merkityksen. Erilaisuuden hyväksyminen luo psykologista turvallisuutta. Aika tylsää olisi, jos kaikki olisivat samanlaisia”, Aija Harju ja Jarkko Muurimäki pohtivat.

Jokaisen pitää voida olla täysillä oma itsensä Skanskassa. Monimuotoista, osallistavaa ja aidosti hyväksyvää työkulttuuria rakennetaan työmaillamme ja toimistoillamme joka päivä.

HR Partner Aija Harju ja Skanskan toimialajohtaja Jarkko Muurimäki ovat työskennelleet hyvinvoinnin teemojen parissa yhdessä muiden skanskalaisten kanssa jo pitkään. Kehitystyö pohjautuu vahvasti Skanskan arvoihin, joista kolme linkittyy olennaisesti työyhteisöihin: välitämme ihmisistä, toimimme eettisesti ja avoimesti sekä olemme parempia yhdessä.

”Oleellista on, että kaikkia halutaan kuulla ja jokainen voi tuntea olonsa turvalliseksi kertoessaan mielipiteensä, myös vähemmistöön kuuluvat. Vain silloin moninaisuus toteutuu käytännössä”, Aija ja Jarkko sanovat.

Moninaisuus työyhteisössä on muutakin kuin ikä, sukupuoli tai ihonväri. Se ilmenee myös erilaisena kokemuksena, osaamisena ja koulutustaustana. Yhtä lailla inklusiivisuus eli osallisuuden ja hyväksynnän kokemukset ovat enemmän tunteita kuin mitattavia asioita. Numeerista tietoa saadaan toki henkilöstötutkimuksista, mutta hyväksyvän kulttuurin tunnistaa työyhteisön ilmapiiristä.

”Hyväksyvän kulttuurin aistii, samoin terveen ylpeyden siitä, miten monenlaisia ihmisiä meillä työskentelee”, Jarkko sanoo.

Aija painottaa, että meitä ihmisiä muokkaavat niin näkyvät kuin näkymättömät tekijät.

”Näyttäydymme eri rooleissa ja kokoonpanoissa erilaisina. Tämä ei ole aina helppoa johtamisen näkökulmasta. Usein lopputulos on kuitenkin sitä hedelmällisempi mitä moninaisempi työyhteisö on, vaikka itse prosessi voi olla vaativampi.”

Eroon ennakkoluuloista

Skanskassa monimuotoisuus huomioidaan koko rekrytointiprosessissa, ja sitä tuetaan esimerkiksi esimiehille järjestettävissä rekrytointivalmennuksissa.

”On hyvä tunnistaa omat ennakkoluulonsa, joita meillä kaikilla on. Tässä rekrytointiin erikoistuneet henkilöt tukevat esihenkilöitä, ja usein otamme rekrytoinnin eri vaiheisiin mukaan mahdollisimman monenlaisia ihmisiä”, Aija kertoo.

Jarkon mukaan Skanska tukee erilaisia kohtaamisia myös käytännön työkaluilla. Esimerkiksi monikieliset perehdytysmateriaalit toivottavat tervetulleiksi muilta kielialueilta tulevat työntekijät.

”Työmailla kohdataan jatkuvasti lyhytaikaisia tuttavuuksia eri maista, kun jokin alihankkija voi tulla työmaalle vaikka vain päiväksi”, Jarkko kertoo arjen moninaisuudesta.

Liikkuva maali vaatii valppautta

Sekä Skanskan arvot että nollatoleranssi kiusaamiseen, häirintään ja epäasiallisen käytökseen ilmaisevat voimakkaasti hyväksyvyyden tärkeyttä. Asia vaatii jatkuvaa työstämistä niin esihenkilöiltä kuin työntekijöiltäkin.

”Toimintatapoja voidaan luoda projekteille ja tuntemuksia voidaan mitata kyselyissä. Niistä on apua, mutta lopulta se on kuitenkin jokaisen käyttäytymisessä ja arvomaailmassa oleva asia, miten hyväksyy erilaisuuden”, Jarkko toteaa.

”Tavoitteita voidaan saavuttaa ja silti työ alkaa joka aamu uudestaan. Kyseessä on liikkuva maali, koska kielenkäyttö ja käyttäytymisodotukset muuttuvat. Aiemmin esimerkiksi turvallisuudella tarkoitettiin lähinnä fyysistä turvallisuutta, kun nykyään siihen kuuluu myös psykologinen ulottuvuus”, Aija vahvistaa.

Ennen uuden projektin aloittamista Skanskalla mietitään tiimien kokoonpanoa moninaisuuden kannalta. Jarkon mukaan hälytyskellot alkavat soida, jos projektiin on nimetty seitsemän samankaltaista insinööriä.

”Tiimeissä on hyvä olla erilaista ja eritasoista kokemusta sekä muuta osaamista. Tämä on oleellista paitsi lopputuloksen myös henkilökohtaisesta näkökulmasta. Kukaan ei kehity, jos kaikki ovat samanlaisia”, Jarkko toteaa. 

Toim. Huom. Aija Harju toimii nykyään BoKlokin henkilöstöjohtajana.

Päivitetty: 8.12.2021