c

Skanska Kodit sitoutuu kestävän purkamisen Green deal -sopimukseen

Lehdistötiedotteet 26.8.2021 8.00 CET

Skanska Kodit on sitoutunut kestävän purkamisen Green deal -sopimukseen. Green deal on valtion ja elinkeinoelämän välillä oleva vapaaehtoinen sopimus, jossa sopimusosapuolet sitoutuvat kunnianhimoisiin ja seurattaviin tavoitteisiin, joilla tähdätään ympäristön ja yhteiskunnan kannalta merkittäviin vaikutuksiin.

Jatkossa Green deal ohjaa kaikkia Skanska Kotien tilaamia merkittäviä purkuhankkeita.

Kestävän purkamisen Green deal -sopimuksen osapuolina ovat ympäristöministeriö ja RAKLI ry. Sopimuksen päätavoitteena on edistää kiertotaloutta lisäämällä purkumateriaalien uudelleenkäyttöä ja kierrättämistä.

Green deal kannustaa toimijoita laatimaan purkukartoituksen kokonaisten rakennusten purkuhankkeissa ja laajoissa korjaushankkeissa. Käytännössä purkukartoituksessa arvioidaan purkamisessa ja korjausrakentamisessa syntyvien haitallisten aineiden lisäksi purkumateriaalit, sekä niiden uudelleenkäyttömahdollisuudet ja kierrätettävyys. Kun purkukartoitus laaditaan hyvissä ajoin ennen purkamista, se edesauttaa purkumateriaalien parempaa hyödyntämistä ja auttaa hallitsemaan purkuprosessia.

”Haluamme toimia purkutöidenkin osalta mahdollisimman vastuullisesti. Green deal -sopimukseen liittyminen auttaa meitä kehittämään purkumateriaalien parempaa hyödyntämistä ja luo perustaa Skanska Kotien kiertotalousajattelulle. Lisäksi kiertotalouteen perustuvat materiaaliratkaisut ovat myös tulevaisuudessa yksi keino pienentää hankkeidemme hiilijalanjälkeä”, sanoo Skanska Kotien toimialajohtaja Jukka Hörkkö.

Jatkossa Green deal ohjaa kaikkia Skanska Kotien tilaamia merkittäviä purkuhankkeita. Purkukohteissa tullaan tekemään purkukartoitus ja purkumateriaalit raportoidaan ympäristöministeriölle. Lisäksi Skanska Kodit kehittää toimintaansa edistämään purkumateriaalien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä kokonaisvaltaisesti.

Lisätietoja:

Skanska Kodit, toimialajohtaja Jukka Hörkkö, puh. 040 572 8955, jukka.horkko[at]skanska.fi

Skanska Oy, viestintäpäällikkö Pilvimaari Heikkinen, puh. 040 519 4787, pilvimaari.heikkinen[at]skanska.fi

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä infrarakentaminen. Skanska Oy -konserni työllisti vuoden 2020 lopussa 2 177 henkilöä Suomessa.