c

Toimiva yhteispeli ja huolellisuus ovat kaiken perusta turvallisessa kuorman purussa

Kuorman purku on työturvallisuuden kannalta merkittävä tapahtuma, niin työmaalla työskenteleville kuin kuormankuljettajille.

Kuljetusyrittäjä Tom Rosenström ei ole onnekseen todistanut työssään tapaturmia, mutta painottaa silti erityisesti kuorman asianmukaista paketointia. ”Jos palautuksia ei pakata oikein, on meillä kuljettajilla vaarana pudota tavaranippujen väliin kuormaliinoja sitoessa. Väärin pakattu kuorma on myös turvallisuusriski liikenteessä”, hän varoittaa.

Skanskankin työmailla on sattunut vaaratilanteita, joita huolimaton ja riskialtis kuorman purku on aiheuttanut. Jokainen niistä olisi ollut estettävissä, jos kuorma olisi lastattu, paketoitu, kuljetettu ja purettu turvallisesti. Skanskassa perehdytetään perusteellisesti työturvallisuuteen, mutta aina se ei yksinään riitä.

Alamies on kuorman purussa avainasemassa

Etelä-Suomen asuntorakentamisessa, tällä hetkellä Helsingin Telakkarannassa työskentelevällä Mihail Malyshevilla on jo lähes vuosikymmenen kokemus kuorman purusta alamiehen roolissa. Hän on ottanut vastaan ja toimittanut eteenpäin satoja, ellei tuhansia kuormia.

Mihail toimii työssään alamiehenä torninosturikuskin työparina. Hän raportoi radiopuhelimella ne asiat konekuskille, mitä kuski ei itse näe. ”Alamies ei saa kyseenalaistaa konekuskin pyyntöjä, sillä kuski tekee työtään sen tiedon perusteella, mitä alamieheltä saa”, Mihail huomauttaa

Alamiehen työ on jatkuvaa palapeliä työmaan tavarapaljouden kanssa. ”Mitä järkevämmin alamies varastoinnin hoitaa, sitä nopeammin ja turvallisemmin myös työmaan toiminta etenee. Yleinen siisteys ja järjestys tekevät kaikesta helpompaa, nopeampaa ja turvallisempaa”, Mihail painottaa.

Kuorman purussa alamiehen on huolehdittava, että se tehdään turvallisesti ja oikein, ilman henkilö- tai materiaalivahinkoja. Oleellista on katsoa, että purkupaikka on rajattu niin, ettei kukaan tule yllättäen kuorman alle tai häiritsemään nostoa.

Mihail ei ole itse todistanut onnettomuuksia kuorman purun yhteydessä, mutta läheltä piti -tilanteita kyllä. ”Tyypillinen ongelma on, että kuormat lastataan liian tiiviisti, jolloin purkutilanteessa niihin ei saada kuormaliinoja turvallisesti väliin”, hän kertoo.

Toisinaan myös kuljetusliikkeiden kuskit purkavat kuorman puutteellisesti ilman, että alamies ehtii paikalle. Kuljetusliikkeet saavat purkaa kuorman itsenäisesti ainoastaan työnjohtajan luvalla tietyssä määrätyssä paikassa. Turvallisuuteen vaikuttaa myös tavaran toimitusaika: väärään aikaan toimitettu kuorma on turvallisuusriski, sillä kuormalle ei välttämättä ole tilaa varattuna.

Yhteistyötä kuljettajien ja urakoitsijoiden välillä

Kuorman purku on siis sekä työmaan että tavarantoimittajien yhteispeliä. Molempien on hoidettava oma osuutensa ja samaan aikaan huomioitava toista osapuolta, jotta purku voidaan tehdä täysin turvallisesti.

Skanska Konevuokrauksen kuljetuksia yrittäjänä ajava Tom Rosenström muistuttaa työmaita palauttamaan lainassa olevan vuokrakaluston aina asianmukaisesti pakattuna ja sovitusti, jotta kuljettajien työ helpottuisi. ”Työmaa ilmoittaa, että palautuksia on tulossa sekä kuinka suuresta kuormasta on kyse. Jos nämä asiat ovat kunnossa, mekin voimme tehdä työmme huoletta.”

Kun kuljettaja tuo kuorman työmaalle, hänen vastuunsa lastista loppuu siihen hetkeen, kun se lasketaan maahan. Vaikka työmailla ahtaus ja kiire ajoittain häiritsevät myös kuljettajien työtä – sen ei saisi ikinä antaa ottaa valtaa. ”Jos tekisimme yhä enemmän työtämme maltilla, niin asiat olisivat paremmin, eikä tapaturmiakaan sattuisi niin usein”, Tom summaa.

Näin toimitat turvallisesti Skanskan työmaalle

Haluamme varmistaa, että tavarantoimitukset työmaillemme sujuvat aina turvallisesti. Katso videolta kuinka turvallinen toimitus tapahtuu. Tehdään yhdessä toimituksesta ja kuormien purusta turvallisempaa.

Päivitetty: 14.8.2020