c

Inhimillisiä tekijöitä tulevaisuuden yhteiskunnan rakentamiseen

Pekka Kujansuulle urapolulla eteneminen on ollut yhdistelmä sisäsyntyistä kunnianhimoa, opiskelujen kautta kerättyjä onnistumisia ja kannustavaa lähipiiriä. Skanskassa kohdalle sattui tutkimusaihe ja esimiehet, jotka näkivät Pekan potentiaalin heti ensimmäisestä päivästä alkaen. Nykyään Pekka on tahtituotannon asiantuntija ja työskentelee kehitysinsinöörinä Skanskan aikataulutiimissä.

Tahtituotannon ihmislähtöisen tekemisen perusajatus puhuttelee sosiaalista Pekkaa. ”Tässä työssä pitää pärjätä erilaisten ihmisten kanssa niin työmaalla, toimistossa kuin kansainvälisessä yhteistyössä. Vaikka tietäisi kaiken tahtituotannon teoriasta, mutta ei osaa toimia ihmisten kanssa, ei kertyneestä osaamisesta ole mitään iloa.”

Alun perin Pekka Kujansuu ajatteli ryhtyvänsä putkimieheksi. Kun ovet aukenivatkin ammattikoulun IV-puolelle, Pekka löysi itsensä opiskelemasta samanaikaisesti sekä ylioppilaaksi että talotekniikka-asentajaksi. Perheen ja ystävien kannustamana opinnot jatkuivat ensin rakennustuotannon parissa ammattikorkeaan, sitten tietojohtamisen linjalle Tampereen teknilliseen yliopistoon.

”Nälkä kasvaa syödessä. Onnistumisen kautta olen huomannut, että uuden oppiminen on itselleni aika luontaista. Lisäksi jokaisella opiskeluasteella on ollut joku kaveri tai porukka, joiden kanssa haasteita on taklattu yhdessä. Sillä on ollut oman urani kannalta suuri merkitys”, Pekka kertoo.

Skanskalle Pekan houkutteli kaveri, joka vinkkasi Skanskan tarjoamista mahdollisuuksista tehdä diplomityötä osana kansainvälisiä tutkimushankkeita.

”Pääsin heti alusta asti mukaan Aalto-yliopiston Building 2030 -hankkeeseen, joka tutkii muun muassa tahtituotannon mahdollisuuksia rakentamisen sujuvoittamisessa. Olin ollut Skanskalla töissä vasta kaksi kuukautta, kun kuulin pääseväni Kaliforniaan tutkimusmatkalle opiskelemaan tahtituotannon oppeja kahdelle toimitilahankkeelle. Se oli tuoreelle diplomityöntekijälle älyttömän upeaa. Olin vaikuttunut siitä, että minut lähetettiin keräämään oikeaa dataa oikealta työmaalta. Se kertoi myös paljon Skanskan tavasta toimia.”

Tahtituotanto tutkimusaiheena tuntui heti omalta jutulta ja Kalifornian ihmislähtöinen ajattelumalli loi pohjaa Skanskan tahtituotantosuunnitteluun, jossa näkyy vahvasti Skanskan välittämistä painottava LIFE-kulttuuri.

”Työnteon tehostamista lähestytään usein nurinperin nopeuttamisen näkökulmasta, kun taas tahtituotannon näkökulma on tekijässä: tukitoiminnot luovat hyvän työnteon puitteet tekijälle. Tahtituotanto on inhimillinen vastakohta kasvottomalle numeroiden murskaamiselle”, Pekka toteaa.

Luottamusta, läpinäkyvyyttä ja läheisyyttä

Pekan tiimin kesken vallitsee korkea luottamus. Työnteko on läpinäkyvää ja avointa. ”Luottamusta on oltava, jotta tämän tyyppistä kehitystyötä voidaan tehdä. Emme tee töitä kahdeksasta neljään, vaan työpäivät vaihtelevat työmaan tahtisesta tuotantosuunnittelusta laajempaan kehittämiseen ison tutkimushankkeen parissa. Parasta on, kun mitään ei ole pelkästään vaan kaikkea on vähän”, Pekka kertoo nykyisistä tehtävistään.

Kehitysinsinöörille leimallinen oman osaamisen kehittäminen jatkuu edelleen, sillä Pekka aloitti vastikään työnsä ohella jatko-opinnot Tampereen yliopiston Rakennetun ympäristön tohtoriohjelmassa.

Työnantajansa kilpailuetuina Pekka pitää kansainvälisyyttä, tutkimusyhteistyötä ja oman arvomaailman kanssa yhteen loksahtavia arvoja.

”Arvostan perhettä, ystäviä ja läheisiä ihmissuhteita. Samaa arvostetaan Skanskassa: olemme ihmisiä keskenämme ja opimme jatkuvasti toisiltamme. Saan osaltani vaikuttaa yhteiskunnan kehitykseen ja projektit, joissa olemme mukana, pelastavat tulevaisuudessa jopa ihmishenkiä, kuten tuore OYS2030-sairaalahanke. Parhaimmillaan rakennusala tarjoaa tekijöilleen ihmisläheistä, kehityksellistä ja merkityksellistä työtä.”

Päivitetty: 16.8.2021