c

Hiiliviisaus osaksi jokaisen skanskalaisen arkipäivää

Skanskan maailmanlaajuisena tavoitteena on hiilineutraalius vuoteen 2045 mennessä. Kunnianhimoinen ilmastotavoite on mahdollista saavuttaa vain yhdessä. Hiiliviisas toiminta lähtee pienistä teoista niin toimistoissa kuin työmaalla.

Tavoitteemme on, että hiiliviisaus on jatkossa jokaisen skanskalaisen arkipäivää. ”Ihmiset eivät välttämättä tunnista tekevänsä jo ilmastotekoja. Materiaalihukan minimointi, huolellinen lajittelu ja energiatehokkaat työskentelytavat ovat esimerkkejä konkreettisista keinoista vaikuttaa”, toteavat tuotantoinsinööri Maria Ruissalo ja ympäristöasiantuntija Laura Eklund Marian työmaalla Vihtavuoren koulukeskuksella Laukaassa.

Skanskan ympäristöasiantuntija Laura Eklund ja tuotantoinsinööri Maria Ruissalo pohtivat paljon työssään, miten ilmastotyötä tehdään toimistoissa ja työmailla, jotta yhteiset tavoitteet saavutetaan.

”Meistä jokaisen skanskalaisen tulee osallistua ilmastotyöhön. Hiilineutraaliuteen siirtyminen merkitsee ensisijaisesti asenteiden ja toimintakulttuurin muutosta. Kokemuksemme mukaan tavoite on otettu positiivisesti vastaan”, Laura ja Maria kertovat.

Tavoitteen saavuttamiseksi otimme vuoden 2020 aikana käyttöön neljän painopistealueen hiilitiekartan. Hiilitiekartta ulottuu asiakaskonsepteista suunnitteluun ja hankintoihin sekä kulttuurista ja toimintatavoista aina uusiutuvan energian käyttöön ja ratkaisuihin.

Yhteinen matka taittuu askel askeleelta hiilityöryhmien vetämänä.

”Hiilityöryhmät ovat avainasemassa hiiliviisaiden toimintatapojen tunnistamisessa ja prosessiemme kehittämisessä kohti vähähiilisyyttä. Jos hiilityöryhmät ovat ilmastotyömme moottoreita, jokainen meistä skanskalaisista on moottorissa tarvittava polttoaine”, Laura korostaa yksilön roolia.

"Olemme kutsuneet mukaan työryhmien toimintaan asiantuntijoita, jotka tarkastelevat asiaa eri näkökulmista.”

Mukana on ihmisiä ympäri Suomen, muun muassa hankinnan asiantuntijoita, työmaan henkilöstöä ja kustannuslaskennan ammattilaisia. Maria ja Laura muistuttavat, että esimerkiksi työmailla hiiliviisaus on yhtä kuin fiksut rutiinit. Niistä ihan jokainen voi pitää kiinni.

”Vähähiilisyys tarkoittaa usein myös tehokkuutta”, Maria muistuttaa. ”Ihmiset säästävät jo työmailla materiaaleja tai energiaa ja lajittelevat jätteitä, mutta eivät välttämättä tunnista aina tekevänsä ilmastotekoja. Materiaalihukan minimointi, huolellinen lajittelu ja energiatehokkaat työskentelytavat ovat esimerkkejä konkreettisista keinoista vaikuttaa.”

”Tavoitteemme on, että hiiliviisaus on jatkossa jokaisen skanskalaisen arkipäivää”, Laura ja Maria toteavat. ”Silloin ymmärrämme työmme ympäristövaikutukset ja taidamme keskeisimmät keinot päästöjen vähentämiseksi.”

"On hyvä lähteä liikkeelle omasta päädystä, mutta toki olemme samassa vähähiilisessä veneessä yhdessä asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme kanssa. Jatkossa vähähiilisyyden tuleekin olla arkipäivää meistä ihan jokaiselle", Laura ja Maria muistuttavat.

Päivitetty: 25.3.2021