c

Käytetyn ydinpolttoaineen kapselointilaitos, Olkiluoto

  • Olkiluodon kapselointilaitos on kansainvälisesti merkittävä hanke ja maailman ensimmäinen peruskallioon rakennettavia ydinjätteen turvallisia loppusijoitusratkaisuja. Lähde: Posiva
  • Pitkäaikainen asiakkuus ja Skanskan monet aiemmat projektit ydinvoimala-alueella takasivat sujuvan yhteistyön ja toivat luottoa tekemiseen. Lähde: Posiva

Eurajoen Olkiluotoon rakentui käytetyn ydinpolttoaineen kapselointilaitos, jonka rakennus- ja taloteknisestä toteutuksesta vastasimme. Ainutlaatuinen pilottikohde on kansainvälisesti merkittävä. Kapselointilaitos oli osa Posivan hanketta aloittaa ensimmäisenä maailmassa ydinjätteen turvallinen loppusijoitus peruskallioon.

Toteutimme hankkeen sovellettuna projektinjohtourakkana. Rakennustyöt aloitettiin kesäkuussa 2019 ja hanke valmistui kesällä 2022. Seitsemänkerroksisen kapselointilaitoksen kerrosala on 11 500 m² ja tilavuus 70 000 m³, ja se vastaa kooltaan Turun linnaa.

Laitoksessa pakataan käytetty ydinpolttoaine turvallisesti kupari-valurautakapseleihin. Kapselit loppusijoitetaan 400-450 metrin syvyyteen maan alle louhittuun ONKALO®-luolastoon.

Ihmisten ja ympäristön turvaaminen ennen kaikkea

Kapselointilaitoksen toteuttaminen on ydinenergialain mukaista rakentamista ja hankkeen toteutusta valvoi Säteilyturvakeskus. Kapselointilaitoksen vastuullinen luvanhaltija on Posiva. Rakennusteknisesti laitos rakentui turvallisuusluokituksen mukaisista betonirakenteista, ja mukana oli paljon korkeita seiniä ja vahvoja holveja. Vaativat betonirakenteet ja valjastyöskentelyn määrä seitsemänkerroksisessa rakennuksessa lisäsivät työmaan haastavuutta.

Työmaan turvallisuudelle, siisteydelle ja järjestykselle asetettiin korkeat tavoitteet, joiden toteutumista valvottiin tarkasti. Työmaalla oli kaksi torninosturia, joihin asennetut varoitusjärjestelmät varoittivat kuljettajaa törmäyksestä.

Ydinlaitosalueella on tarkka kulunvalvonta ja kulkulupaa varten jokaiselle työntekijälle tehtiin turvallisuusselvitys. Valmisteluvaiheessa tietyt henkilöt oli hyväksytettävä myös viranomaisilla. Noin puolet työmaalla olleesta Skanskan tiimistä oli työskennellyt Olkiluodossa aiemminkin, joten henkilöstö oli asiakkaalle entuudestaan tuttua.

Yhteistyö rakentuu luottamukselle

Ydinvoimalatoiminnan laajentamisen ja ydinpolttoaineen loppusijoitusratkaisujen takia Olkiluotoon on rakennettu viime vuosikymmenien aikana paljon. Olemme olleet toteuttamassa monia näistä rakennuksista, ja aiempi kokemus ydinvoimala-alueen hankkeista toi toteutukseen varmuutta ja loi pohjan luottamukseen perustuvalle asiakassuhteelle ja sujuvalle yhteistyölle.

Luottamus rakentuu molempiin suuntiin ja hankalistakin asioista puhuttiin avoimesti, jotta mikään asia ei kehittynyt yhteistyön esteeksi. Yhteistyön sujuvuus mahdollistaa jokaisen vahvuuksien hyödyntämisen parhaalla mahdollisella tavalla.

Kapselointilaitoksen kaltaiset isot ja vaativat hankkeet rakentuvat tiiviille yhteistyölle. Kanssakäyminen asiakkaan kanssa oli päivittäistä, ja esimerkiksi yhteistuotantoryhmät kokoustivat säännöllisesti ja suunnittelupalavereita oli viikoittain. Työskentelyn lähtökohtana oli saada asiakkaalle paras mahdollinen lopputulos – tekemällä mitä luvataan ja olemalla aidosti avoimia.

Etsi projekteja

Projektien määrä

loading