c

Olkiluodon vaativa kapselointirakennus rakentuu pitkälle kumppanuudelle

Skanska rakentaa Posivalle Eurajoen Olkiluotoon käytetyn ydinpolttoaineen kapselointilaitosrakennuksen. Ydinenergialain mukaisessa rakentamisessa korkeat turvallisuusvaatimukset ovat keskiössä. Kansainvälisesti merkittävän hankkeen toteutusta siivittää pitkäaikainen asiakassuhde, sillä Skanska on toteuttanut Olkiluotoon useita rakennuksia.

Vastaavan työnjohtajan Joonas Leinon (keskellä) mukaan jokapäiväinen työskentely yhdessä on ainoa oikea tapa toteuttaa isoja ja vaativia hankkeita.

Olkiluodon saarelle nouseva kapselointilaitos on osa Posivan ja sen omistajien Teollisuuden Voima Oyj:n ja Fortum Power and Heat Oy:n suunnitelmaa aloittaa ensimmäisenä maailmassa ydinjätteen turvallinen loppusijoitus peruskallioon. Laitoksen käynnistyttyä käytetty ydinpolttoaine pakataan kuparivalurautakapseleihin, jotka loppusijoitetaan syvälle maan alle louhittuun ONKALOn® loppusijoitustiloihin.

”Kapselointilaitos on ainutlaatuinen pilottikohde. Valitsimme kattavan urakkakilpailutuksen jälkeen Skanskan toteuttamaan sen rakennusvaiheen. Skanskan aikaisempi kokemus ydinvoimala-alueen hankkeista tuo varmuutta”, kertoo työmaapäällikkönä toimiva Teollisuuden Voiman vanhempi projektipäällikkö Jari Eskola.

Olkiluodossa on rakennettu paljon vaativia kohteita ydinvoimaan ja ydinpolttoaineen loppusijoitukseen liittyen, ja Skanskan yhteistyö Posivan kanssa on jatkunut 2000-luvun alusta lähtien. Saarelle on noussut muun muassa TVO:n keskuskonttori, Olkiluodon vierailukeskus ja useita teollisuusrakennuksia. Skanskan pitkäaikainen toiminta ydinlaitosalueella on luonut perustan luottamukselle ja sujuvalle yhteistyölle.

”Kapselointilaitoksen rakennustyöt käynnistyivät kesäkuussa 2019 täydellä vauhdilla alusta lähtien. Tämän mahdollisti loistavasti sujunut valmisteluvaihe, jossa tehtiin pääosa dokumenteista ja valittiin henkilöt tehtäviin”, Eskola kertoo tyytyväisenä.

Luottamus syntyy avoimuudesta

Kapselointilaitosta rakentaa Skanskan Talonrakennuksen Länsi-Suomen yksiköstä 24 hengen tiimi. Vastaava työnjohtaja Joonas Leino on työskennellyt saarella jo kymmenen vuotta.

”Kun tuntee entuudestaan asiakkaan edustajat ja toimintatavat, yhteistyö sujuu, ja jokaisen vahvuudet saadaan käyttöön”, Leino kertoo pitkän asiakassuhteen eduista.

Seitsemänkerroksinen kapselointilaitosrakennus rakentuu turvallisuusluokitusten mukaisista vahvoista betonirakenteista.


Kapselointilaitoksen työmaalla kanssakäyminen asiakkaan kanssa on päivittäistä. Siitä pitävät huolen yhteistuotantoryhmien säännölliset kokoukset sekä viikoittaiset suunnittelupalaverit, joissa Skanskan ja tilaajan edustajat sekä suunnittelijat ratkovat eri tekniikka-alueiden suunnitteluasioita. Leinon mukaan jokapäiväinen työskentely yhdessä onkin ainoa oikea tapa toteuttaa isoja ja vaativia hankkeita.

”Luottamus rakentuu molempiin suuntiin”, Jari Eskola jatkaa. "Kun kaikista asioista – hankalistakin – puhutaan avoimesti ja heti, ei mikään asia pääse kehittymään yhteistyön esteeksi.”

Turvallisuus etusijalla

Kapselointilaitoksen toteuttaminen on ydinenergialain mukaista rakentamista, jota valvoo Säteilyturvakeskus. Hankkeen valmisteluvaiheessa tietyt henkilöt on hyväksytettävä myös viranomaisilla.

”Turvallisuusluokitusten mukaiset betonirakenteet ovat vaativia: on paljon korkeita seiniä ja vahvoja holveja. Valjastyöskentelyä on myös paljon. Työmaa on haastava, mutta työturvallisuuteen myös panostetaan paljon”, kertoo Olkiluodossa pitkään toiminut Skanskan työntekijä Kari Raitanen.

Tilaaja on asettanut kapselointityömaan turvallisuudelle, siisteydelle ja järjestykselle korkeat tavoitteet. Laadukkaalla ja turvallisella työskentelyllä vältytään tapaturmilta ja saadaan asiakkaalle paras mahdollinen lopputulos.

Päivitetty: 23.2.2021