c

Hiilineutraaliustavoite

Me Skanskalla haluamme edistää vähähiilistä ja hiilineutraalia rakentamista. Uskomme, että voimme asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme kanssa tukea toisiamme ja saavuttaa yhdessä kunnianhimoisia ilmastotavoitteita.

Olemme sitoutuneet Skanskan maailmanlaajuiseen tavoitteeseen olla hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä kaikilla liiketoiminta-alueillamme: rakentamispalveluissa, asuntoprojektikehityksessä ja toimitilaprojektikehityksessä. Tavoitteeseemme sisältyy omien suorien päästöjemme lisäksi hankkeidemme arvoketjussa syntyvät päästöt.

Välitavoitteemme vuoteen 2030 mennessä on kaksiosainen. Vähennämme kasvihuonekaasupäästöjä 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä Skanskan omissa asunto- ja toimitilakehityshankkeissa. Lisäksi Skanskan omia, polttoaineista ja ostoenergiasta, aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään 70 prosentilla.

Skanskan ilmastotavoite on tieteellisesti validoitu Science Based Targets Initiativen (SBTi) toimesta ja se on linjassa hiilipäästöjen vähentämistä sekä ilmaston lämpenemisen rajoittamista koskevan Pariisin sopimuksen kanssa.

Tiedostamme, että matkamme kohti hiilineutraaliutta ei tule olemaan mutkaton ja ettemme voi taivaltaa tietä yksin. Rakentamisen ja rakennetun ympäristön kasvihuonekaasupäästöjä pienentääksemme tarvitsemme tiivistä yhteistyötä muun muassa asiakkaiden, materiaalitoimittajien, alihankkijoiden, lainsäätäjien ja muiden vähähiilisyyden edelläkävijöiden kanssa.

Hiilineutraaliustiekarttamme toimii suuntamerkkinä matkallamme, ja se sisältää neljä keskeistä osa-aluetta, joihin aluksi keskitymme:

Asiakaslähtöiset konseptit
Asiakaslähtöiset konseptit

Haluamme olla johtava vähähiilinen ja hiilineutraali projektikehittäjä ja rakentaja. Meille on erittäin tärkeää, että pystymme tarjoamaan jatkuvasti entistä parempia vähähiilisiä ja hiilineutraaleja ratkaisuja, jotka huomioivat hankkeidemme koko elinkaaren aikaiset päästöt. Energia- ja materiaalitehokkuus ovat jo pitkään olleet ympäristötyömme keskeisiä painopistealueita, ja haluammekin yhdessä partnereidemme kanssa toteuttaa hankkeisiimme innovatiivisia energia- ja kiertotalousratkaisuja. Myös uusia digitaalisia ratkaisuja tarjontaamme yhdistämällä voimme entisestään nostaa palvelujemme arvoa. Meille on tärkeää auttaa sidosryhmiämme, kuten rakentamiemme asuntojen asukkaita, pienentämään omaa hiilijalanjälkeään. Negatiivisten ilmastovaikutusten lisäksi haluamme tarkastella hankkeidemme potentiaalia tuottaa koko elinkaaren aikaisia positiivisia ilmastohyötyjä (hiilikädenjälki), kuten ylimääräistä energiaa. 

Innovatiivinen hankinta ja suunnittelun ohjaus
Innovatiivinen hankinta ja suunnittelun ohjaus

Tuote- ja palveluostoihin sitoutunut hiili vastaa nykyraportointimme mukaan noin 90 prosenttia päästöistämme. Näitä päästöjä pienentääksemme hyödynnämme Skanskan globaalia osaamista ja tiivistä yhteistyötä materiaalitoimittajien kanssa kehittäessämme hankinnan ja suunnittelun vähähiilistä ohjausta. Keskitymme ensiksi betoniin, teräkseen sekä infrahankkeissa asfalttiin ja bitumiin, jotka olemme tunnistaneet keskeisimmiksi tuotteiksi materiaaleihin sitoutuneiden päästöjen osalta. Rakenteiden keventäminen, vaihtoehtoisten ja vähähiilisten materiaalien hyödyntäminen sekä kiertotalousratkaisut ovat esimerkkejä tavoista, joilla pyrimme vaikuttamaan tinkimättä muista laatutavoitteistamme. 

Kulttuuri ja toimintatavat
Kulttuuri ja toimintatavat

Ymmärrämme, että hiilineutraaliustavoitteemme saavuttaminen vaatii muutoksia siihen, kuinka ajattelemme ja toimimme. Jaamme tietoa henkilöstömme ja yhteistyökumppaneidemme kesken vähähiilisyyteen liittyen ja pyrimme kaiken aikaa lisäämään osaamistamme.

Lisäksi kehitämme raportointiamme ja tuomme digitaalisiin järjestelmiimme hiilitietoutta tukemaan jokapäiväistä päätöksentekoa. Merkittävä osa hankkeidemme hiilijalanjäljestä määrittyy jo suunnittelupöydällä, mutta kiinnitämme entistä enemmän huomiota työmaiden ja toisaalta myös toimistoympäristön sekä työmatkustuksen kasvihuonekaasupäästöihin. Työmailla tämä tarkoittaa muun muassa energian- ja materiaalien järkevää sekä tehokasta hyödyntämistä; vähäpäästöisempiä koneita, polttoaineita ja lämmitystapoja, sekä työmaalla syntyvän jätteen minimoimista.

 

Uusiutuva energia
Uusiutuva energia

Voimme pienentää päästöjämme korvaamalla fossiiliset polttoaineet uusiutuvilla polttoaineilla ja sähköistämällä kalustoa.  Myös energiatehokkuustoimilla ja siirtymällä kokonaan päästöttömään ostoenergiaan pystymme edelleen pienentämään päästöjä niin työmailla kuin toimistoissa. Uusiutuvalla energialla ja energiatehokkuudella on luonnollisesti suuri rooli myös hankkeidemme energiaratkaisuissa.

Katso videolta miten etenemme kohti hiilineutraaliutta

Rakennetun ympäristön hiilijalanjäljen pienentäminen on koko rakennusalan yhteinen tavoite. Yhdessä asiakkaidemme, tavarantoimittajiemme ja muiden sidosryhmiemme kanssa haluamme etsiä keinoja päästövähennyksiin. 

Päivitetty: 27.9.2022