c

Ilmastoviisaus

Tavoitteenamme on olla hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä kaikessa rakentamisessamme.

Skanskan Hyllie Terrass -projekti on Pohjoismaiden ensimmäinen toimistokiinteistö, jonka koko elinkaaren ilmastovaikutus on nolla. Hankkeessa pilotoidaan Ruotsin Green Building Council:n sertifiointijärjestelmää NollCO2:sta. Kohteelle haetaan myös WELL- ja LEED-luokituksia.

Skanskan kansainvälisenä tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä kaikilla liiketoiminta-alueillamme: rakentamispalveluissa, asuntoprojektikehityksessä ja toimitilaprojektikehityksessä. Tavoitteeseemme sisältyy omien päästöjemme lisäksi hankkeidemme arvoketjussa syntyvät päästöt.

Globaali välitavoitteemme vuoteen 2030 mennessä on kaksiosainen. Vähennämme kasvihuonekaasupäästöjä 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä Skanskan omissa asunto- ja toimitilakehityshankkeissa. Lisäksi vähennämme Skanskan omia, polttoaineista ja ostoenergiasta, aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä 70 prosentilla.

Skanskan ilmastotavoite on tieteellisesti validoitu Science Based Targets Initiativen (SBTi) toimesta ja se on linjassa hiilipäästöjen vähentämistä sekä ilmaston lämpenemisen rajoittamista koskevan Pariisin sopimuksen kanssa. 

Hiilitiekarttamme viitoittaa matkaamme

Hiilitiekarttatyömme pohjaksi kartoitimme toimintamme päästövaikutukset ja toisaalta sidosryhmiemme tarpeet ja ilmastotavoitteet. Nykyraportoinnin valossa yli 90 % päästöistämme aiheutuu epäsuorista päästöistä, eli hankkeisiimme käytetyistä materiaaleista ja niiden käytönaikaiseen energiankulutukseen liittyvistä päästöistä. Näiden päästöjen ottaminen osaksi omaa tavoitettamme kulkee käsikädessä asiakaslähtöisen ajattelumme kanssa. 

Hiilitiekarttamme ohjaa toimintaamme matkalla kohti hiilineutraaliutta. Päivitämme tiekarttaa vähähiilisyysmatkamme varrella säännöllisesti. Katso hiilitiekarttaamme tarkemmin.

Tiekarttamme toimenpiteet on jaoteltu neljän, meille tärkeän painopisteen alle:

Asiakaslähtöiset konseptit – Autamme asiakkaitamme menestymään ilmastoviisaasti, ja mahdollistamme kestävän elämäntavan ja liiketoiminnan.
Asiakaslähtöiset konseptit – Autamme asiakkaitamme menestymään ilmastoviisaasti, ja mahdollistamme kestävän elämäntavan ja liiketoiminnan.

Jo nykyisellään kaikki uudet omaperusteiset asuntohankkeemme toteutetaan A-energialuokkaan ja sertifioidaan RTS-ympäristöluokituksella. Lisäksi olemme kehittäneet Yhdessä ilmastoviisaasti -yhteistyömallin, jonka avulla voimme kehittää hankekohtaisia ilmastoviisaita ratkaisuja yhteistyössä kumppaneidemme kanssa. Myös globaali osaamisemme auttaa meitä, esimerkiksi Norjassa yhteistyökumppaneiden kanssa kehitetty Powerhouse-konsepti mahdollistaa energiapositiivisten ja hiilijalanjäljeltään Pariisin ilmastosopimuksen mukaisten rakennusten toteuttamisen.

Innovatiivinen hankinta ja suunnittelun ohjaus – Sillä, millaisia materiaaleja käytämme ja kuinka hankkeemme suunnittelemme, on valtava merkitys hankkeidemme hiilijalanjälkeen.
Innovatiivinen hankinta ja suunnittelun ohjaus – Sillä, millaisia materiaaleja käytämme ja kuinka hankkeemme suunnittelemme, on valtava merkitys hankkeidemme hiilijalanjälkeen.

Laskemme kaikille suunnittelemillemme hankkeille hiilijalanjäljen ympäristöministeriön menetelmän mukaisesti ja pyrimme tunnistamaan soveltuvimmat päästövähennyskeinot. Rakenteiden keventäminen ja optimointi on usein kustannustehokkain keino pienentää päästöjä, sillä mitä vähemmän ja kevyempiä materiaaleja kulutamme, sitä vähemmän syntyy päästöjä ja kustannuksia. Lisäksi hyödynnämme vähähiilisempiä materiaaleja ja edistämme kiertotaloutta. Olemassa olevia rakennustuotteita uudelleenkäyttämällä ja kierrätysraaka-aineita sisältäviä tuotteita suosimalla on mahdollista pienentää valmistukseen liittyviä päästöjä.  

Kiertotalouden edistämiseksi olemme muun muassa mukana ReCreate-tutkimushankkeessa, jossa selvitetään betonielementtien uudelleenkäyttöä. Lisäksi osallistumme Ympäristöministeriön kiertotalouden green deal -sitoumusta valmistelevaan työhön.

Kulttuuri ja toimintatavat – Haluamme, että ilmastoviisaus on osa jokaisen skanskalaisen työpäivää.
Kulttuuri ja toimintatavat – Haluamme, että ilmastoviisaus on osa jokaisen skanskalaisen työpäivää.

Ilmastoviisaan kulttuurin edistämiseksi olemme valjastaneet noin 100 skanskalaista työskentelemään hiilitiekartalle tunnistettujen toimenpiteiden parissa hiilityöryhmissä. Johtoryhmämme seuraa ja tukee työryhmien ja päästövähennystoimenpiteidemme edistymistä kuukausittain. Työryhmien johdolla kehitämme omaa toimintajärjestelmäämme huomioimaan ilmastoasiat siinä missä laadun ja kustannuksetkin, sekä koulutamme skanskalaisia aktiivisesti osaamisen kasvattamiseksi. 

Lisäksi käymme aktiivista vuoropuhelua ilmastoasioista niin asiakkaittemme kuin kumppaneidemme kanssa. Olemme myös mukana alaa kehittävissä verkostoissa ja toimikunnissa. Haluamme varmistaa, että kaikki alan toimijat ymmärtävät yhteisen tavoitteemme tärkeyden ja tekevät osansa päästöjen vähentämiseksi koko rakentamisen arvoketjussa.

Uusiutuva energia – Valjastamme uusiutuvan energian mahdollisuudet käyttöön sekä omassa toiminnassamme että hankkeissamme.
Uusiutuva energia – Valjastamme uusiutuvan energian mahdollisuudet käyttöön sekä omassa toiminnassamme että hankkeissamme.

Käytämme työmaillamme uusiutuvaa sähköä ja olemme aloittaneet siirtymän biopolttoaineiden ja uusiutuvaan kaukolämmön käyttöön. Samanaikaisesti kalustomme sähköistyy ja parannamme myös rakentamisen aikaista energiatehokkuutta. Hanketasolla energiatehokkuuden lisäksi erilaiset uusiutuvan energian ratkaisut pienentävät hankkeiden käytönaikaisia päästöjä. Erityisen kiinnostavina näemme erilaiset alueratkaisut ja tontin ulkopuoliset uusiutuvan energiantuotannon mahdollisuudet.

Raportointi ja edistymisemme

Skanska Suomen päästöt raportoidaan osana Skanska Groupin vastuullisuusraportointia. Päästöraportointimme laatu ja kattavuus arvioidaan vuosittain CPD:n toimesta ja päästömme raportoidaan GHG-protokollan mukaisesti sisältäen Scopet 1, 2 ja 3.   

Kehitämme jatkuvasti päästöraportointimme kattavuutta ja laatua. Scope 1 ja 2 osalta vertailuvuotemme on 2015 ja Scope 3 osalta vertailuvuosi on 2020.  Kansainvälisesti olemme pienentäneet Scope 1 ja 2 päästöjämme 46 % vuoden 2015 tasosta ja Scope 3 on pienentynyt 12 % vuoden 2020 tasosta. Lue lisää Skanskan Groupin vastuullisuusraportista.