c

Turvallisuus lähtee ihmisten kuuntelemisesta

Mari Korpelalla oli jo yli 10 vuoden kokemus turvallisuusasiantuntijan tehtävistä, kun hän siirtyi vuoden 2019 alussa Skanska Infran turvallisuuspäälliköksi. Mari haluaa nykyisessä tehtävässään keskittyä ihmisten kuuntelemiseen, haasteiden ymmärtämiseen ja työturvallisuuden pitkäkestoiseen kehittämiseen.

”Rakentaminen on kiehtonut minua lapsesta asti. Kun kaverini leikkivät barbeilla, minä rakensin nukeille huonekaluja”, muistelee Mari. Kun arkkitehdin unelma-ammatti vaihtui insinööriopintoihin, intohimo löytyi kehitystyöstä, jolla on pitkäkestoinen vaikutus monen ihmisen elämään.

Jo ennen Skanskalle tuloaan Marille oli muodostunut hyvä mielikuva Skanskasta työnantajana.

”Olin jo käynyt useilla Skanskan työmailla silloisen työni puitteissa ja koin, että asenne työturvallisuutta kohtaan oli poikkeuksellisen hyvä. Ilmapiiri työmailla oli mahtava, ja näin miten kaikki työsuojeluviranomaisista ulkopuolisiin kouluttajiin toivotettiin tasavertaisen tervetulleiksi”, Mari kertoo.

Aiempien asiantuntijatehtävien vaihtuessa päällikkörooliin Marin vastuu on kasvanut ja läsnäolo työmailla noussut entistäkin tärkeämmäksi osaksi päivittäistä työtä. Yksi haaste on työntekijöiden tavoittaminen – esimerkiksi konekuljettajat tekevät töitä kaukana ilmoitustauluista ja taukohuoneista. Tiedonkulussa auttavat tekniikka ja viestin vieminen työnjohdon kautta turvallisuuskeskusteluilla.

”Turvallisuuspäällikön työ pitää mielen virkeänä, sillä yksikään päivä ei muistuta toista. Moneen asiaan ei ole valmista reseptiä, vaan pitää uskaltaa kokeilla uutta. Me Skanskalla mietimme jatkuvasti, miten turvallisuusasioita voidaan viedä vielä yhden askeleen eteenpäin.”

Infrarakentaminen pitää sisällään monenlaisia vaativia kohteita väylärakentamisesta teknisiin koneistotöihin ja maanalaisiin suurhankkeisiin. Infran puolella löytyy monentyyppistä tekemistä ja sitä kautta myös monenlaisia turvallisuusriskejä.

”Koska tekeminen on niin monipuolista ja jokainen kohde on erilainen, riskien tunnistaminen ja oikeiden ratkaisujen löytäminen vaatii erityistä asiantuntemusta. Onneksi työmailtamme sitä löytyy; riskeihin suhtaudutaan vakavasti ja toimet suunnitellaan huolella. Minun tehtäväni on tukea tarvittaessa ja seurata sovittujen toimenpiteiden toteutumista", Mari toteaa.

"Katson, että tässä työssä onnistuu parhaiten, kun on valmis auttamaan ja kuuntelemaan. Sen sijaan että osoittelisi pelkästään puutteita, on parempi lähteä liikkeelle keskustelevasta, kehittävästä näkökulmasta. Silloin ongelmien juurisyihin päästään paremmin käsiksi. Toivon myös olevani helposti lähestyttävä, jotta voin oppia tuntemaan kollegoideni haasteet ja selvittää, minkälaista tukea voin heille antaa.”

Terveenä kotiin rakkaiden luo

Turvallisuustyön tavoitteena on, että jokainen pääsee töistä ehjänä ja työkykyisenä kotiin vuoden jokaisena päivänä.

”Ala on haasteellinen. Tässä saa olla psykologi, tutkija, esiintyjä, tilastonikkari ja luova visionääri. Tapaturmista ja läheltä piti -tilanteista oppiminen on tärkeää, mutta nollaan tapaturmaan pääseminen vaatii johdonmukaista ennakointia, osaamista ja aitoa välittämistä jokaiselta. Olemme kehittyneet valtavasti viime vuosina, mutta nollaan on vielä matkaa ja kuten sanotaan, työturvallisuustyö alkaa joka aamu uudestaan. Hyvät ja järjestelmälliset toimintatavat auttavat tekemään jokaisesta päivästä turvallisen”, kertoo Mari.

LIFE – minä välitän ei ole vain skanskalaisille tarkoitettu hanke

Haastavan työn tukena toimii Suomen mittakaavassakin ainutlaatuinen, Skanskan monivuotinen työturvallisuushanke LIFE – minä välitän. Asenteisiin vaikuttaminen LIFEn kaltaisen uudenlaisen ajattelun avulla on Marin mielestä juuri sitä, mitä alalla tarvitaan.

”Olemme Skanskalla edelläkävijöitä, mutta pääsemme vieläkin edemmäs vain, jos jokainen skanskalainen välittää itsestään, läheisistään ja työkavereistaan 24/7. Eikä pelkkä skanskalaisten välittäminen riitä, vaan haluamme saada LIFE:n viestin leviämään myös aliurakoitsijoidemme kulttuuriksi.”

Mari itse huolehtii omasta jaksamisestaan käymällä vapaa-ajalla laulutunneilla ja puuhastelemalla paritalonsa pihalla. Apua istutuspuuhiin Mari haki jopa pihasuunnittelukurssilta.

”Musiikki ja käsillä tekeminen ovat aina olleet minulle tärkeitä. Arvokkainta elämässä on kuitenkin oma perhe. Heidän luokseen tahdon työpäivän jälkeen palata.”

Päivitetty: 10.7.2019