c

Hiilitiekartta ohjaa Skanskan toimintaa suunnitelmallisesti kohti ilmastotavoitetta

Lehdistötiedotteet 4.4.2022 11.00 CET

Skanskan globaalina tavoitteena on hiilineutraalius vuoteen 2045 mennessä kaikilla liiketoiminta-alueilla. Yrityksen omien suorien päästöjen lisäksi tavoite kattaa myös hankkeiden arvoketjussa syntyvät päästöt. Matkaa kohti hiilineutraaliutta ohjataan neljän osa-alueen kautta, joista jokaisessa on määritelty toimenpiteitä pitkän aikavälin tavoitteen lisäksi myös lähivuosille. Skanskan ilmastotavoite on Science Based Targets Initiativen (SBTi) validoima, ja se on linjassa ilmaston lämpenemistä rajoittavan Pariisin sopimuksen kanssa.

Skanskan globaalina tavoitteena on hiilineutraalius vuoteen 2045 mennessä kaikilla liiketoiminta-alueilla.

Hiilineutraaliustavoitteen välietapiksi on asetettu vuodelle 2030 Skanskan omien hankkeiden päästöjen puolittaminen, ja tätä tavoitetta on lähdetty edistämään paneutumalla asiakaslähtöisiin konsepteihin. Nykyisin kaikki Skanskan omaperusteiset kohteet ovat A-energialuokkaa, ja niille tavoitellaan ympäristöluokitusta. Tällä hetkellä valmistelussa on muun muassa Yhdessä hiiliviisaasti -yhteistyömalli, jonka tarkoituksena on tunnistaa yhdessä asiakkaan kanssa päästöjä vähentävät keinot ja ratkaisut hankekohtaisesti jo varhaisesta vaiheesta alkaen.

Hiilineutraaliustavoitteen toteutuminen vaatii rakentamisprosessin jokaisen vaiheen vaikutusmahdollisuuksien tunnistamista ja niiden parissa työskentelevien henkilöiden saumatonta yhteistyötä. Innovatiivisen hankinnan ja suunnittelunohjauksen osa-alueella on luotu ensimmäisiä ohjeistuksia vähähiilisempien hankkeiden toteutukselle, ja uusia vähähiilisiä ratkaisuja pilotoidaan parhaillaan. Tavoitteena on, että vähähiilisyys ja kiertotalous tulevat osaksi päätöksentekoa, ja tätä valmistellaan esimerkiksi arvioimalla vähähiilisempien päämateriaaliratkaisujen toteutusmahdollisuuksia ja varautumalla keskeisimpien hankintojen ympäristöselosteen edellyttämiseen.

Uusiutuva energia on näkynyt Skanskan hankkeissa jo pitkään. Parhaillaan työmailla ja toimistoilla käytetään uusiutuvaa sähköä, ja Skanska Kotien asuntokohteissa aurinkopaneelit ovat jo arkipäivää. Vuoden 2022 alusta lähtien on sitouduttu käyttämään alkavilla työmailla uusiutuvia polttoaineita ja kaukolämpöä aina, kun se on mahdollista. Lähivuosina tarkoituksena on kehittää raportointia myös aliurakoitsijoiden päästöjen seuraamiseksi, jotta myös näille voi asettaa tavoitteita.

Kunnianhimoisten tavoitteiden onnistumisen kannalta on olennaista tunnistaa myös henkilöstöä koskevat kehitysmahdollisuudet. Tavoitetta tukevan kulttuurin ja toimintatapojen vahvistamiseksi kaikki skanskalaiset pääsevät osallistumaan koulutuksiin, jotta hiiliviisaus tulee osaksi jokaisen työpäivää. Ilmastotyön edistymistä seurataan hiiliohjausryhmässä, ja tavoitteita viedään eteenpäin monimuotoisissa työryhmissä, joissa työskentelee noin 100 skanskalaista kuukausittain.

”Olemme tehneet pitkäjänteisesti työtä hiilineutraaliustavoitteen käytännön toimenpiteiden selvittämiseksi, ja nyt meillä on selkeät askelmerkit tuleville vuosille. Tavoitteemme kattaa koko arvoketjun kautta syntyvät päästöt, ja niinpä haluamme käydä aktiivista keskustelua asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa päästöjä vähentävien ratkaisujen edistämiseksi. Matkamme on vielä alussa, ja yhteistyö sidosryhmiemme kanssa on olennainen osa ilmastotyötämme”, kertoo Skanskan ympäristöpäällikkö Hanna-Maija Tikka.   

Rakennetun ympäristön toimiala yhdessä kohti hiilineutraaliutta

#BuildingLife on kymmenen eurooppalaisen Green Building Councilin yhteinen projekti, jonka tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen keskeiseksi ilmastotavoitteeksi Euroopassa. Suomessa Green Building Council Finland on julkaissut katsauksen kiinteistö- ja rakennusalan ilmastokestävyyden nykytilaan sekä Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman, jossa esitetään toimenpiteitä kahdeksalle eri toimijaryhmälle kiinteistö- ja rakennusalalla. Myös Skanska on sitoutunut #BuildingLifen kannattajaksi.

#BuildingLife toimintaohjelman toinen painos julkaistiin Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarissa 4.4.2022. Toimintaohjelman neljännessä osiossa esitellään organisaatioiden omia toimintaohjelmia. Organisaatiokohtaiset toimintaohjelmat toimivat esimerkkeinä Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman soveltamisesta ja kannustavat kaikkia luomaan oman tiekarttansa kohti hiilineutraalia rakennettua ympäristöä.

Lisätietoja:

Skanska Oy, ympäristöpäällikkö Hanna-Maija Tikka, puh. 050 339 5747, hanna-maija.tikka[at]skanska.fi

Skanska Oy, viestintäpäällikkö Pilvimaari Heikkinen, puh. 040 519 4787, pilvimaari.heikkinen[at]skanska.fi

Skanska on yksi maailman johtavista rakennus- ja projektikehityspalveluita tarjoavista yrityksistä. Toimimme valituilla kotimarkkina-alueilla Pohjoismaissa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Yhdessä asiakkaidemme ja monimuotoisten tiimiemme kanssa luomme innovatiivisia ja vastuullisia ratkaisuja, jotka edistävät terveellistä elämää yli sukupolvien. Suomessa toimintamme kattaa rakentamispalvelut sekä asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen. Skanska työllisti vuoden 2021 lopussa 2 167 henkilöä Suomessa.