c

Vähähiilisiä ratkaisuja etsimässä

Matkalla kohti hiilineutraaliutta yksi tärkeä osa-alue on vähähiilisten rakennusmateriaalien hyödyntäminen hankkeissa, sillä suurin osa Skanskan päästöistä syntyy juuri elinkaaren alkuvaiheessa. Tiivis yhteistyö ja kehitystoiminta materiaalitoimittajien kanssa edistää vähähiilistä rakentamista ja saa parhaimmillaan aikaan suuren vaikutuksen.

Hyperionin pohjalaattavalun kautta saavutetut päästösäästöt vastaavat autoilua Helsingistä Utsjoelle ja takaisin 257 kertaa. Kuva: Rudus.

Vastuullisen hankinnan kulmakivet 

Skanskalla hankintatiimi on avainasemassa vähähiilisten materiaalien kartoittamisessa ja hankkeiden parissa työskentelevien tietoisuuden lisäämisessä vähähiilisistä materiaaleista. Uusia tuotteita testataan, ja toimittajilta edellytetään vastuullista toimintaa sekä sitoutumista Skanskan Supplier Code of Conductiin. Eettisyyden lisäksi huomioidaan valittavien tuotteiden elinkaaren aikaiset vaikutukset niin ympäristöön kuin yhteiskuntaan. 

”Tiimimme tekee paljon selvitystyötä ja on tuntosarvet jatkuvasti koholla, jotta materiaaleihin sidottuja päästöjä saadaan vähennettyä. Jaamme tietoa ympäristövastuullisista tuotteista projekteillemme ja rohkaisemme etsimään soveltuvia käyttökohteita niille”, sanoo hankintajohtaja Sinikka Lieho 

Toimitusketjun rooli on hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamisessa kriittinen, sillä tätä työtä tehdään yhdessä. Yhteistyö toimittajien kanssa voi tarkoittaa esimerkiksi tapaamisissa annettavaa palautetta ja keskustelua materiaalin soveltuvuudesta erilaisille hankkeille. Lisäksi voidaan toteuttaa pilotointia käyttökokemusten saamiseksi.  

”Olemme kiinnostuneita kuulemaan, minkälaisia ratkaisuja toimittajilla on tarjota vähähiilisyyden edistämiseksi. Viimeisten vuosien aikana myös asiakkaidemme odotukset ovat kasvaneet tällä saralla, mikä toimii moottorina omien hiilitavoitteidemme ohella. Näin ollen on tärkeää, että voimme vastata myös asiakkaidemme ilmastotavoitteisiin”, Sinikka jatkaa.  

Vähähiilinen betoni yksi vaihtoehdoista 

Betoni on yksi eniten päästöjä aiheuttavista rakennusmateriaaleista, joten innovaatiot tällä osa-alueella ovat tervetulleita. Skanskan työmaalla Vuosaaressa valettiin kesäkuussa 24-kerroksisen asuintalon pohjalaatta Finnsementin ja Ruduksen yhteistyössä kehittämästä vähähiilisemmästä valmisbetonista. Betonissa hyödynnettiin Finnsementin uutta CEM III-luokan sementtiä, jossa on korvattu sementtiklinkkeriä teollisuuden sivutuotteena syntyneellä kuonalla. Vähähiilisyyden lisäksi sen etuihin kuuluu lämpötilan ja sen kehityksen hallinta. Päästöjä vähennettiin vähähiilisellä vaihtoehdolla alustavien laskelmien mukaan noin 100 000 hiilidioksidikiloa, eli noin kolmanneksen pohjalaatan päästöistä. Nämä päästöt vastaavat henkilöautoilua Suomen läpi Helsingistä Utsjoelle 257 kertaa edestakaisin*.  

”Kokeilun taustalla on pitkä yhteistyö ja vuoropuhelu toimittajan kanssa. Saimme tärkeää kokemusta vähähiilisen betonin teknisistä ominaisuuksista ja toimivuudesta, jotta voimme ohjeistaa skanskalaisia sen käyttöön laajemmalti”, Sinikka toteaa.  

*Päästöjä suhteutettaessa on hyödynnetty VTT:n lipasto-tietokannan kerrointa bensiinikäyttöisille henkilöautoille (150 g CO2/km) ja reittinä VT4:sta (1295km). 

Päivitetty: 13.12.2021