c

Ulkoinen tukiranka avuksi kädet koholla työskentelyyn – Pilotin kokemukset positiivisia

Rakennustyöntekijän työskentelyasennot ovat usein fyysisesti kuormittavia. Skanska on pyrkinyt vähentämään rakennustyön tuki- ja liikuntaelimistölle aiheuttamaa kuormitusta muun muassa monipuolistamalla työtä, työparityöskentelyllä, ergonomisilla työvälineillä ja työtä keventävillä välineillä. Yksi haastavimmin ratkaistavista tekijöistä on ollut kädet koholla työskentelyn kuormittavuuden vähentäminen. Työmaille hankittiin syksyllä ns. ulkoisia tukirankoja, eksoskeletoneita.

Eksoskeletonia käyttänyt Esa Räty huomasi jo viikon käytön jälkeen hyviä vaikutuksia. ”Pystyin paremmin harrastamaan ja olo oli muutenkin virkeämpi, kun ei ollut niin paha jännitystila päällä kropassa.”

Kädet koholla tehtävää työtä keventämään markkinoille on viime vuosina tullut keinotekoisia ulkoisia tukirankoja. Skanskassa pilotoitiin alkuvuodesta Skelex-merkkistä tukirankaa Telakkarannan työmaalla Helsingissä. Käyttökokemukset olivat myönteisiä ja Skanskalle hankittiin Etelä-Suomeen yhdeksän eksoskeletonia. Myös Skanska Konevuokraus tarjoaa eksoskeletoneita sekä Skanskan työmaille että muille yrityksille.

Skanskassa työnjohtajana työskentelevä Roni Eeronheimo teki työnantajalleen opinnäytetyön, jossa hän pyrki pilotin avulla selvittämään ulkoisen tukirangan tuomaa hyötyä ylöspäin tehtävissä töissä rakennusalalla.

”Suomessa tuki- ja liikuntaelinsairauksien takia jäädään eniten ennen aikaisesti pois töistä. Yhtenä vastauksena tähän haasteeseen on kehitetty avustavia ulkoisia tukirankaratkaisuja”, Roni taustoittaa tutkimusaihettaan.

Ronin selvityksen mukaan tukirangan käyttö toi eniten helpotusta tuki- ja liikuntaelinten rasitukseen poraamis- ja materiaalin kiinnittämistöissä. Myös materiaalin nostossa ja kannattelussa koettiin tukirangasta olevan hyötyä.

”Tuloksista nähdään, että tukiranka vähentää niska- ja hartiaseudun lihassärkyä. Tämän perusteella voidaan päätellä, että tukirangan käyttö vähentää tuki- ja liikuntaelinvaivoja ja niistä aiheutuvia poissaoloja”, Roni jatkaa.

Ensimmäiset käyttäjät tyytyväisiä – Laitetta on helppo käyttää

Skanskalla Talotekniikan sähköasentajana työskentelevän Sam-Peter Jokisen työstä vähintään puolet on kädet ylhäällä tehtävää työtä. Parin kuukauden käytön jälkeen Helsingin Telakkarannassa työskentelevä Sam-Peter on vakuuttunut tukirangan hyödyistä.

Skanskan sähköasentaja Sam-Peter Jokinen on tyytyväinen ulkoiseen tukirankaan. Tukiranka toimii mekaanisesti jousiin varastoituneen energian avulla keventäen käsivarsille tulevaa rasitusta. Tukirankoja on eri tyyppisiä, ja kuvassa Sam-Peterillä on käytössää Hiltin tukiranka. 

 

”Minulla menee vain pari minuuttia, kun puen sen päälle. Siinä on vyöt vyötäröllä ja rinnalla sekä käsien kohdalla pikaliittimet. Skelexin pukeminen on pieni vaiva verrattuna siihen, että menet kädet kipeänä töistä kotiin.”

Sam-Peterillä vasen olkapää oli niin kipeä, että sairaslomakin oli lähellä. 

”Sitten kuulin, että meillä on tuo tukiranka. Kokeilin sitä ja sanoin loppupäivästä, että ei tunnu yhtään siltä kuin olisin porannut. Se oli ihan törkeän hyvä.”

Säätöjen pitää olla täysin oikein, jotta apuvälineestä saa parhaimman hyödyn.

”Jos porataan kasvojen korkeudella esimerkiksi matalaa kattoa, tukirangan säätöjä täytyy muuttaa, jotta se tukee oikein”, Sam-Peter neuvoo.

Toistuvat työliikkeet ja kädet koholla työskentely aiheuttavat eniten rasitusta

”Käytännössä tuki- ja liikuntaelinoireet näkyvät työssä työliikekipeytymisenä, käsien puutumisena ja yleisestikin työssä jaksamisen vaikeutena. Uni voi olla pätkittäistä, jolloin keskittyminen voi olla heikkoa ja mielialakin huonompi. Tapaturmariski kasvaa samaa vauhtia, kun oireilu”, Terveystalon työfysioterapeutti Päivi Kinnunen selvittää.

Skanskalla työskentelevä kokenut kirvesmies Esa Räty lähti pilottiin mielenkiinnolla mukaan. Esa on pilotin aikana tehnyt parvekkeen pitkäjaksoista alakattojen koolausta isossa asuntokerrostalokohteessa Telakkarannassa.

”Aluksi katsoin laitetta ihmetellen, että mikä tuo on. Nopeasti kuitenkin huomasin, että käyttö todella helpottaa työntekoa. Pelkän porakoneen täristessä ja painaessa neljä kiloa yläviistoon tehtävässä työssä on selvää, että apu käsien kannatteluun on tervetullutta. Laite tuki kättä 90 asteen kulmassa ja tavallaan ohjasi kättä työssä niin, ettei virheliikkeitä tullut.”

Olka- ja hartiaseudun lihaksiston sekä nivel- ja rustokudoksen kuormittuminen on merkittävää, kun työskennellään staattisesti kädet hartiatason yläpuolella.

Jo viikon käytön jälkeen Skelex toi Esalle merkittävää apua kuormituksen aiheuttamiin vaivoihin.

”Huomasin, että kädet eivät olleet läheskään niin väsyneet työpäivän jälkeen. Tällainen pitäisi olla kaikilla käytössä, jotka tekevät työtä kädet hartiatason yläpuolella, Esa toteaa.

Meditas Oy maahantuo Skelex-merkkisiä ulkoisia tukirankoja.

Päivitetty: 22.10.2021