c

Sujuva digitaalinen tiedonkulku lisää työturvallisuutta Skanskan työmailla

Digitaalisen rakentamisen aikakausi on täällä. Työntekoa sujuvoittavista digityökaluista on paljon hyötyä; ne vähentävät manuaalista työtä, lisäävät läpinäkyvyyttä ja osallistavat yksilöt yhteisen tavoitteen äärelle.

Skanskalla panostetaan jatkuvasti rakentamisen laadun ja työturvallisuuden kehittämiseen. Asiakkaamme odottavat laadukasta ja virheetöntä lopputuotetta ja viranomaiset edellyttävät kattavaa dokumentointia.

Siksi Skanskalla otettiin vuoden 2020 aikana käyttöön Congrid-ohjelmisto projektien laadun- ja työturvallisuuden hallinnan työkaluksi.

Skanskan Turun Aurumissa Congrid on ollut sähköurakoitsija Are Oy:n päivittäisessä työssä mukana. Aurumin hankkeessa Aren projektinhoitajana työskentelevä Juha Liikanen on huomannut Congridin hyödyt päivittäisessä työssään.

”Tieto puutteista tulee sähköisesti heti ja mahdollistaa nopean puuttumisen. Nopea tiedonkulku ja reagointi parantaa turvallisuutta. Aikajänne tiedonsaannista on lyhentynyt merkittävästi ja tilanteisiin päästään käsiksi heti”, kertoo Juha.

Ei enää paluuta ruutuvihkoon

Menneinä vuosina rakennustyömailla havainnot ja dokumentointi tehtiin ruutuvihkojen sivuille. Näitä selailtiin palavereissa ja vietiin tietoa toisten tiedoksi. Nykyään tieto liikkuu Congridin avulla sähköisesti kaikille halutuille osapuolille ja tiedot pysyvät paremmin tallessa.

”Tabletin kautta päästään katsomaan dokumentoinnit näppärästi. Ennen etsittiin vihkoja ja papereita. Congridissa tieto pysyy koko ajan saatavilla ja jäsenneltynä myös muita varten, eikä paluuta ruutuvihkoihin enää toivota”, kertoo Juha.

Mobiilisovellus toimii näppärästi useilla eri kielillä. Ohjelmistosta on tarjolla myös urakoitsijoille tarkoitettu kevytversio CongridLITE, jolla urakoitsijat voivat kuitata heille osoitettuja havaintoja tai tehdä mobiilisovelluksella itselleluovutuksia omien töidensä osalta. Työkalussa on käytettävissä myös työkaluja työturvallisuuden johtamiseen.

Enemmän havaintoja – vähemmän työtapaturmia

Turvallisuushavaintojen ilmoittaminen on keskeinen tapa edistää työmaan turvallisuutta. Ennakoivien havaintojen avulla tapaturmiin johtavat syyt löydetään ennen kuin mitään ehtii tapahtua. Tilastot todistavatkin, että mitä useampi henkilö kirjaa havaintoja aktiivisesti, sitä tehokkaammin puutteisiin tartutaan ja sitä vähemmän tapaturmia sattuu. Jokaisen silmäparin valppaus on työmaan turvallisena pitämisessä korvaamattoman tärkeää.

Congridin käytön on havaittu tukevan hyvin Skanskan laatu- ja turvallisuuslähtöistä välittämisen kulttuuria. Sujuva tiedonkulku työmaalla on yksi konkreettinen tapa välittää. Kun tieto kulkee läpinäkyvästi kaikille projektin sidosryhmille, jokaisen on helpompi ottaa vastuuta niin omasta kuin toisten turvallisuudesta.

Päivitetty: 12.10.2021