c

Skanskan ilmastotavoite ohjaa kestävämpään rakentamiseen

Rakentaminen on tärkeässä roolissa ilmastonmuutosta hillittäessä. Siksi Skanska tavoittelee kaikessa toiminnassaan hiilineutraaliutta vuoteen 2045 mennessä.

Skanska Kodeilla on otettu käyttöön RTS-ympäristöluokitus. Ensimmäinen luokituksen mukainen kohde on Tampereen As. Oy Ranta-Tampellan Kaplan, joka valmistuu 2021.

Rakentamisessa käytetään runsaasti materiaaleja ja energiaa, joten se synnyttää myös merkittävästi ilmanmuutosta aiheuttavia hiilidioksidipäästöjä. Esimerkiksi Suomessa rakennettu ympäristö tuottaa noin kolmanneksen kaikista kasvihuonepäästöistä. Suuren hiilijalanjäljen kääntöpuolena on, että rakennusten oikeanlaisella suunnittelulla, toteutuksella ja käytöllä voidaan aidosti vähentää päästöjä.

Skanska-konserni on ottanut maailmanlaajuiseksi tavoitteekseen hiilineutraaliuden kaikessa rakentamisessaan vuoteen 2045 mennessä. Välitavoitteena on puolittaa hiilipäästöt vuoden 2015 tasosta vuoteen 2030 mennessä Skanskan omissa hankkeissa. Kunnianhimoinen ilmastotavoite vahvistaa sitoutumistamme Pariisin ilmastosopimukseen, jonka tavoitteena on rajoittaa maailman keskilämpötilan nousua.

”Haluamme olla eturintamassa vastaamassa ilmastonmuutoksen asettamiin haasteisiin ja tuottamassa ratkaisuja yhdessä yhteistyöverkoston kanssa. Tunnistamme vastuumme vähentää hiilipäästöjä, ja johtavana rakennusyhtiönä meillä on hieno tilaisuus kehittää rakentamista kestävämpään suuntaan”, sanoo Skanskan toimitusjohtaja Tuomas Särkilahti.

Katse rakentamisen koko elinkaareen ja arvoketjuun

Ilmastotavoite merkitsee siirtymistä hiilineutraaliuteen kaikilla Skanskan liiketoiminta-aloilla rakennuspalveluista asunto- ja toimitilahankkeisiin. Tämän toteuduttua toimintamme ei lisää ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta eikä siten edistä ilmaston lämpenemistä. Tavoite käsittää Skanskan lisäksi kaikkien projektien koko arvoketjun, johon kuuluvat materiaalitoimittajat, alihankkijat ja toteuttamiemme rakennusten ja infrastruktuurin käyttö.

Skanskan laaja osaaminen ympäristötehokkaassa rakentamisessa on hyvä lähtökohta matkalle kohti hiilineutraaliutta. Ohjaamme jo monin tavoin hankkeiden suunnittelua ja toteutusta tehokkaampaan energian, materiaalien ja veden käyttöön, mikä johtaa pienempään hiilijalanjälkeen. Kestävä rakentaminen tarkoittaa energia- ja ympäristötehokkaita rakennuksia, jotka ovat käyttäjilleen terveellisiä, turvallisia ja kustannustehokkaita koko elinkaarensa ajalta. Yksi työkalu hiilijalanjäljen pienentämiseksi on Skanskan Väripaletti, ja vuonna 2019 jo 45 % liikevaihdosta Suomessa tuli ympäristötehokkaista hankkeista.

”Skanskalla on jo kauan ollut tavoitteena vähentää projektiemme ympäristökuormitusta, ja paljon onkin jo saatu aikaan. Toimitilakehityksessä on pitkään käytetty LEED- tai BREEAM-sertifiointia jokaisessa kohteessa. Vastaava sertifikaatti infrarakentamisessa on CEEQUAL, ja Valtari-allianssi on ensimmäinen tämän sertifikaatin vaatimusten mukaisesti toteutettava väylähanke Suomessa. Nyt myös Skanska Kotien asuntotuotannossa on otettu käyttöön RTS-ympäristöluokitus myytävässä tuotannossa ensimmäisenä Suomessa. Skanska Kotien ensimmäinen RTS-luokiteltu kohde rakentuu Tampereelle ”, Tuomas jatkaa.

Ilmastotavoite haastaa etsimään ratkaisuja

Ilmastotavoite edellyttää yhä tarkempaa hiilijalanjäljen mittaamista ja tämän tiedon hyödyntämistä määritettäessä toimia erityisesti siellä, missä päästöt ovat korkeimmat. Näitä ovat esimerkiksi sementin, teräksen, asfaltin/bitumin ja energian tuotanto. Siksi ympäristövastuullisesti toimivat yhteistyökumppanit ovat yhä tärkeämmässä asemassa.

Tavoite vahvistaa entisestään Skanskan päämäärää olla rakentamassa parempaa yhteiskuntaa. Jatkossa tarkastelemme kaikkea toimintaa tämän tavoitteen valossa. Ilmastotavoite tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia vastata kasvaviin odotuksiin rakentamisesta, joka on toteutettu aidosti ihmisiä, ympäristöä ja tulevaisuutta ajatelleen.

”Vastuullisesti suunnitellut ja rakennetut hankkeet ovat elinehtona toiminnallemme, ja haluamme kehittää rakennusalaa ympäristötehokkaammaksi. Asiakkaat ja sijoittajat odottavat meiltä toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, ja me Skanskalla olemme valmiita tähän perustavanlaatuiseen muutokseen.”

Päivitetty: 21.2.2020