c

Oulun uusi älykäs sairaala rakentuu tahtituotannon rytmissä

Oulun yliopistollinen sairaala OYS tarjoaa erikoissairaanhoitoa lähes miljoonalle suomalaiselle aina Keski-Pohjanmaan Perhosta Suomen pohjoisimpaan kylään Nuorgamiin saakka. Ouluun rakentuu tahtituotannon rytmissä kokonaan uusi ja visioltaan maailman älykkäin sairaala.

OYS 2030-hanke vastaa tulevaisuuden erikoissairaanhoidon tarpeisiin vuosikymmeniksi eteenpäin. Uusi sairaala tarjoaa turvalliset, terveelliset ja muuntojoustavat tilat lähes miljoonalle suomalaiselle.

Kolmesta päärakennuksesta ja parkkihallista koostuva uusi sairaalakompleksi toteutetaan monivaiheisella allianssimallilla. B-rakennuksen allianssin muodostavat toteuttajat Skanska, Caverion ja Siemens, Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiiri sekä arkkitehtien suunnittelukonsortio.

B-rakennuksen rakentaminen käynnistyi vuonna 2020 ja hanke valmistuu vaiheittain vuosien 2022–2023 aikana. Potilastoiminnan on suunniteltu käynnistyvän vuodenvaihteessa 2023–2024. Kokonaisuudessaan uusi OYS valmistuu vuonna 2030.

Tahtituotannon avulla tavoitteisiin

Jotta sairaala saadaan toimintakuntoon, vierekkäisten A- ja B-rakennusten on valmistuttava samanaikaisesti. Siksi B-allianssin tilaajan, suunnittelijoiden ja rakennuttajan kesken päätettiin yhteisesti, että hankkeen aikataulutavoitteet voidaan saavuttaa parhaiten tahtituotannolla.

”Tahtituotanto on aikatauluttamisen ohjaustyökalu, joka tähtää suunnitelmallisuuteen, hukan minimointiin ja toimivien työpuitteiden takaamiseen työmaan jokaiselle ammattilaiselle. Onnistunut tahtituotanto vaatii allianssin kaikilta osapuolilta ja urakoitsijoilta avoimuutta ja sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin”, kertoo kehitysinsinööri Pekka Kujansuu.

Visuaaliseksi kartaksi taipuva tahtiaikataulu perustuu kerroskohtaiseen määrä- ja työkuormalaskentaan: kerrokset jaetaan tahtialueisiin, ja työ kiertää määrätyissä työvaiheissa. Tavoite on, ettei työntekijän päivästä kulu turhaa aikaa esimerkiksi materiaalien etsimiseen tai suunnitelmien selvittämiseen.

”Tahtituotannossa ammattilainen saa tehdä rauhassa oman työnsä alusta loppuun. Työntekoa ei tehosteta aikapaineella. Pääasia, että tehdään kerralla kunnolla ja oikein”, Kujansuu sanoo.

Maailman älykkäintä sairaalaa rakentamassa

Valmistuessaan vuonna 2024 A- ja B-rakennukset kätkevät sisälleen niin kutsutut kuumat toiminnot: 24/7 vuoden jokaisena päivänä palvelevat leikkaus-, valvonta- ja teho-osastot, päivystyksen ja synnytysosaston.

”Jotta kriittiset toiminnot voidaan ottaa suunnitellusti käyttöön, tarvitaan tarkkaa ennakkosuunnittelua. Tahtituotannolla saadaan nipistettyä hukkaa jo tilaajan ja arkkitehdin pöydällä, vaikka pääpaino aikatauluttamisessa onkin tuotannon puolella”, kertoo projekti-insinööri Marko Raappana Skanska Talonrakennukselta.

OYS Skanska - tahtituotantoaikataulu.jpg
Perinteinen aikatauluttaminen ei veny Oulun uuden sairaalan B-rakennuksen valmistumisen tavoitteisiin. ”Tahtituotanto mahdollistaa kerralla kunnolla tekemisen, ja on sitä kautta ajallisesti tehokkaampaa. Onnistuminen vaatii koko tuotannon yhteensovittamista”, toteaa projekti-insinööri Marko Raappana vierellään Aki Kemppainen.


Allianssissa tehdään tarpeeseen suunnittelua ja tarpeen mukaisia hankintoja. Maailman älykkäimmän sairaalan rakentamisessa se tarkoittaa sitä, että päätöksentekoa on joskus viivytettävä, jotta sairaalaan voidaan hankkia uusinta mahdollista teknologiaa. Toisaalta päätökset pitäisi pystyä lukitsemaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta tahtituotannossa voidaan edetä aikataulun vaatimalla tavalla.

”Ensimmäiseen kerrokseen vaikuttavat päätökset vaikuttavat myös viimeiseen kerrokseen. Muutokset ja jo tehdyn työn purku on turhinta hukan muotoa. Vaihtoehtoisesti tekijät ja puitteet ovat valmiina etenemään, mutta suunnittelupuolelta odotetaan vielä vihreää valoa”, Raappana kertaa pitkän rakennushankkeen haasteita.

Tekijöille sujuvan työnteon edellytykset

Suomessa tahtituotantoa käytetään aikataulutuksen suunnittelu- ja ohjaustyökaluna Skanskan omissa valikoiduissa toimitilahankkeissa. Tahtituotantoa on kokeiltu onnistuneesti myös asuntorakentamisen puolella. Taustalla on kansainvälistä yhteistyötä ja tutkimusta muun muassa Aalto-yliopiston rakentamisen sujuvoittamista tutkivan Building 2030 -hankkeen myötä.

OYS Skanska - Tahtituotantoaikataulu 2.jpg
Laadukas ja suunnitelmallinen rakentaminen tähtää kokonaisuuden hallintaan pikavoittojen sijaan. Tuotannonsuunnittelussa visuaalinen tahtiaikataulu rytmittää työnteon tahtialueisiin ja luo tekijälle sujuvan työnteon puitteet.


”Tavanomaiseksi mielletty ja tutuksi tullut ei ole välttämättä tulevaisuuden rakentamisen kannalta järkevintä. Solmukohdat tunnistamalla pääsemme kiinni tekemisen järkevöittämiseen. Kaikkia rakennusalalla pitäisi kiinnostaa, miten työntekijälle luodaan sujuvan työnteon edellytykset. Se on kuitenkin kaikkien osapuolten tahtotila”, Kujansuu summaa.

Päivitetty: 25.8.2021