c

OYS 2030 -yliopistollinen sairaala, Oulu

  • Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 -hanke vastaa Pohjois-Suomen erikoissairaanhoidon tarpeisiin vuosikymmeniksi eteenpäin ja palvelee lähes miljoonaa suomalaista.
  • Uuden sairaalan B-rakennuksen allianssihankkeessa hyödynnetään tahtituotantoa ja elinkaarikustannuslaskentaa. Näin voidaan minimoida hukkaa, vähentää kustannuksia ja parantaa energia- ja materiaalitehokkuutta.

Ouluun rakentuva uusi yliopistollinen sairaala tarjoaa valmistuessaan turvalliset, terveelliset ja muuntojoustavat tilat lähes miljoonalle suomalaiselle ja palvelee yli tuhannen kilometrin laajuisella alueella aina Keski-Pohjanmaan Perhosta Suomen pohjoisimpaan kylään Nuorgamiin.

Uusi sairaala rakennetaan Oulun Kontinkankaalle, jossa se korvaa lähes 50 vuotta vanhan, käyttöikänsä päähän tulleen alkuperäisen sairaalan. OYS 2030 -hanke on yksi Oulun seudun suurimmista rakentamishankkeista.

Sairaala rakennetaan kahdessa vaiheessa. Hanke toteutetaan allianssimallilla, jossa osapuolet muodostavat yhteisen organisaation, asettavat yhteiset tavoitteet ja jakavat yhteisesti riskit.

Skanska vastaa osana allianssia uudisrakennuksen B-osan suunnittelusta, projektikehityksestä ja rakentamisesta. Allianssin muodostavat toteuttajat Skanska, Caverion ja Siemens, tilaaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri sekä suunnittelukonsortio.

Sitoudumme yhteisiin tavoitteisiin

Ensimmäisessä vaiheessa Kontinkankaalle rakennetaan A- ja B-rakennukset, jotka valmistuvat vaiheittain vuosien 2022–2024 aikana. Valmistuessaan rakennuksissa toimii niin kutsutut kuumat toiminnot: 24/7 vuoden jokaisena päivänä palvelevat leikkaus-, valvonta- ja teho-osastot, päivystyksen ja synnytysosaston.

Jotta kriittiset toiminnot voidaan ottaa turvallisesti käyttöön, vierekkäisten rakennusten on valmistuttava samanaikaisesti. Näin ollen B-rakennuksen toteutus edellyttää allianssin kaikilta osapuolilta tarkkaa kokonaisuudenhallintaa, yhteensovittamista ja yhteisiin tavoitteisiin sitoutumista.

Alkuvuodesta 2020 alkaneita B-rakennuksen rakennustöitä edelsi huolellinen suunnittelu- ja kehitysvaihe. Tuotannon tarkka suunnittelutyö on erityisen tärkeää, jotta potilasturvallisuus säilyy ja sairaalan normaali ja keskeytyksetön toiminta voidaan turvata läpi koko rakentamisvaiheen.

Haastavan hankkeen aikatauluttamisen ohjaustyökaluna käytetään tahtituotantoa, jotta hankkeelle asetetut aikataulutavoitteet voidaan saavuttaa systemaattisesti ja laadusta tinkimättä. Tahtituotanto tähtää suunnitelmallisuuteen, hukan minimointiin ja toimivien työpuitteiden takaamiseen työmaan jokaiselle ammattilaiselle.

Muuntojoustavat, turvalliset ja terveelliset tilat

Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 -ohjelman myötä uudistetaan paitsi sairaalan tilat, myös Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sairaaloiden toimintaa ja prosesseja.

Tavoitteena on rakentaa Ouluun maailman älykkäin sairaala. Tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan nykyaikaiseen erikoissairaanhoitoon soveltuvat, vuosikymmeniksi eteenpäin potilaiden ja henkilöstön parhaaksi muuntuvat tilat.

Tilat suunnitellaan monikäyttöisiksi, toimiviksi ja viihtyisiksi ja niissä hyödynnetään uusinta teknologiaa ja tietojärjestelmiä. Potilaille uusi sairaala merkitsee mutkatonta sairaalakäyntiä, älykästä hoitopolkua ja toipumista edistävää, miellyttävää hoitoympäristöä.

Rakennushankkeessa on tavoitteena ympäristöystävällisten ja innovatiivisten ratkaisujen löytäminen. Tahtituotannon lisäksi hankkeessa hyödynnetään elinkaarikustannuslaskentaa sekä mittareita, joiden avulla vähennetään kustannuksia ja parannetaan energia- ja materiaalitehokkuutta.

Skanskalla on kattava kokemus terveydenhoitoalan projekteista niin Suomessa kuin ulkomailla. Sairaalahankkeissa hyödynnämme kansainvälistä osaamistamme ja kokoamme yhteen One Skanska -hengessä parhaat asiantuntijamme. Tutustu muihin Skanskan Suomessa rakentamiin sairaaloihin täällä.

Etsi projekteja

Projektien määrä

loading