c

Puistosairaala, Helsinki

  • Helsingin Meilahdessa sijaitseva Puistosairaalan rakennus on kaarevan muotoinen.
  • Rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti huomattavan arvokas rakennus on suojeltu.
  • Peruskorjauksen jälkeen Puistosairaalassa on leikkaussaleja sekä runsaasti polikliinisia sekä päiväkirurgisia toimintoja.
  • Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa peruskorjattiin noin puolet rakennuksesta.
  • Sairaalan puiston pihasuunnitelma on tehty yhdessä Helsingin kaupunginmuseon kanssa.

Puistosairaala on yksi Suomen suurimmista rakennushankkeista, joissa vanhentunutta sairaalakiinteistöä uudistettiin nykyajan tarpeita vastaavaksi ja uusiin käyttötarkoituksiin. Katso videolta, miten mittavaa uudistusta tehtiin.

Puistosairaalan peruskorjaushankkeessa korjattiin noin puolet rakennuksesta. Tämä käsitti vanhan, vuosina 1946 ja 1986 valmistuneen osan peruskorjauksen sekä vuonna 2010 valmistuneen laajennusosan tilamuutokset. Peruskorjaus valmistui vuonna 2021. 

Rakennustöitä tehtiin käytössä olevien tilojen kuten magneettikuvausyksikön ja Uuden lastensairaalan välittömässä läheisyydessä. Työmaan lähistöllä liikkui myös raskasta liikennettä. Ympäristön turvallisuuden ja häiriöttömyyden varmistaminen on yksi Skanskan keskeisimpiä tavoitteita rakennusvaiheen aikana.

Tietomallinnusta hyödynnettiin kokonaisvaltaisesti

Rakennuksen olemassa olevat rakenteet laserkeilattiin ja lähtötilanteen tietomalli mallinnettiin keilauksen perusteella. Eri suunnittelualojen suunnittelu toteutettiin tietomallipohjaisesti.

Tietomalleja hyödynnettiin hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa kokonaisvaltaisesti esimerkiksi suunnittelun ohjauksessa, hankintojen valmistelussa ja hankinnoissa, työturvallisuussuunnittelussa sekä tuotannon suunnittelussa ja tuotannossa.

Arvokkaan rakennuksen korjaus yhteistyössä museoviranomaisten kanssa

Rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti huomattavan arvokas rakennus on suojeltu, minkä vuoksi muun muassa kaikista rakennuksen ja piha-alueiden muutos-, korjaus- ja lisärakentamistöistä oli neuvoteltava museoviranomaisen kanssa. Esimerkiksi julkisivuun liittyvät korjaustoimenpiteet määriteltiin tarkoin ja sairaalan puiston pihasuunnitelma tehtiin yhdessä Helsingin kaupunginmuseon kanssa.

Peruskorjattuihin tiloihin HUSin aikuiskirurgiaa

Peruskorjauksen jälkeen Puistosairaalassa on leikkaussaleja sekä runsaasti polikliinisia sekä päiväkirurgisia toimintoja. Lisäksi toimenpidehuoneiden varustelulla mahdollistetaan, että kaikkia toimenpiteitä ei tarvitse tehdä leikkaussalitiloissa. Vuodeosastoja on kahdessa kerroksessa yhteensä 50 sairaansijaa.

Uudistettuun sairaalarakennukseen muutti vuonna 2021 muun muassa rintarauhaskirurgian, plastiikkakirurgian ja verisuonikirurgian toimintoja, suu- ja leukasairauksien hoitoa ja kliinistä fysiologiaa.

Etsi projekteja

Projektien määrä

loading