c

Puistosairaala

  • Helsingin Meilahdessa sijaitseva Puistosairaalan rakennus on kaarevan muotoinen. Kuva: Paula Järvinen / HUS

Puistosairaala on yksi Suomessa parhaillaan menossa olevista suurista rakennushankkeista, joissa vanhentunutta sairaalakiinteistöä uudistetaan nykyajan tarpeita vastaavaksi ja uusiin käyttötarkoituksiin. Katso videolta, miten mittavaa uudistusta tehdään.

Puistosairaalan peruskorjaushanke toteutetaan kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa peruskorjataan noin puolet rakennuksesta. Tämä käsittää vanhan, vuosina 1946 ja 1986 valmistuneen osan peruskorjauksen sekä vuonna 2010 valmistuneen laajennusosan tilamuutokset. Ensimmäisen peruskorjausvaiheen on tarkoitus valmistua vuonna 2021. Toisen vaiheen peruskorjaustaso sekä tiloihin tulevat käyttäjät määrittyvät myöhemmin.

Rakennustöitä tehdään käytössä olevien tilojen kuten magneettikuvausyksikön ja Uuden lastensairaalan välittömässä läheisyydessä. Työmaan lähistöllä liikkuu myös raskasta liikennettä. Ympäristön turvallisuuden ja häiriöttömyyden varmistaminen on yksi Skanskan keskeisimpiä tavoitteita rakennusvaiheen aikana.

Tietomallinnusta hyödynnetään kokonaisvaltaisesti

Rakennuksen olemassa olevat rakenteet on laserkeilattu ja lähtötilanteen tietomalli on mallinnettu keilauksen perusteella. Eri suunnittelualojen suunnittelu toteutetaan tietomallipohjaisesti.

Tietomalleja hyödynnetään hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa kokonaisvaltaisesti esimerkiksi suunnittelun ohjauksessa, hankintojen valmistelussa ja hankinnoissa, työturvallisuussuunnittelussa sekä tuotannon suunnittelussa ja tuotannossa.

Arvokkaan rakennuksen korjaus yhteistyössä museoviranomaisten kanssa

Rakennustaiteellisesti, historiallisesti ja kaupunkikuvallisesti huomattavan arvokas rakennus on suojeltu, minkä vuoksi muun muassa kaikista rakennuksen ja piha-alueiden muutos-, korjaus- ja lisärakentamistöistä on neuvoteltava museoviranomaisen kanssa. Esimerkiksi julkisivuun liittyvät korjaustoimenpiteet on tarkoin määritelty ja sairaalan puiston pihasuunnitelma on tehty yhdessä Helsingin kaupunginmuseon kanssa.

Peruskorjattuihin tiloihin HUSin aikuiskirurgiaa

Peruskorjauksen jälkeen Puistosairaalassa on leikkaussaleja sekä runsaasti polikliinisia sekä päiväkirurgisia toimintoja. Lisäksi toimenpidehuoneiden varustelulla mahdollistetaan, että kaikkia toimenpiteitä ei tarvitse tehdä leikkaussalitiloissa. Vuodeosastoja tulee kahteen kerrokseen yhteensä 50 sairaansijaa.

Uudistettuun sairaalarakennukseen muuttaa vuonna 2021 muun muassa rintarauhaskirurgian, plastiikkakirurgian ja verisuonikirurgian toimintoja, suu- ja leukasairauksien hoitoa ja kliinistä fysiologiaa.

Jaa

Etsi referenssiprojekteja

Referenssiprojektien määrä

loading