c

Kaupunkiympäristötalo

  • Havainenkuva ulkopuolelta. Kuva: Lahdelma & Mahlamäki Arkkitehdit
  • Näkymä Kaupunkiympäristötalon aulasta. Kuva: Lahdelma & Mahlamäki Arkkitehdit
  • Työmaalla käytetään perehdytyksen tukena virtuaaliperehdytystä.
  • Tietomallia hyödynnettiin muun muassa loppukäyttäjien tarpeiden selvittämisessä, projektin aikataulutuksessa, energiatehokkuuden ja päästöjen hallinnassa sekä työturvallisuuden varmistamisessa. Myös mallipohjaisia visualisointeja käytettiin muun muassa työmaan kosteuden-, puhtauden- ja pölynhallinnassa, mikä on edistänyt rakennusterveyttä.

Skanska rakentaa Helsingin Kalasatamaan Kaupunkiympäristötalon, joka kokoaa Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan palvelut saman katon alle osoitteeseen Työpajankatu 8. Tällä hetkellä eri puolille kaupunkia sijoittuneet palvelut saadaan yhteen paikkaan, mikä parantaa asiakaspalvelua ja toimialan sisäistä yhteistyötä.

Kaupunkiympäristötalon rakennushanke toteutetaan projektinjohtourakkana, joka sisältää rakennustyöt ja talotekniikan. Rakentaminen alkoi helmikuussa 2018. Valmistuttuaan kesällä 2020 valtaisa virastotalo tarjoaa muun muassa rakennusvalvontaan, kaavoitukseen, ympäristöön ja asumiseen liittyviä palveluita ja lupia, ja myös erilaisia tiloja kaupungin toimialojen ja kaupunkilaisten käyttöön.

Yli 40 000 neliömetrin laajuinen Kaupunkiympäristötalo koostuu seitsemästä maanpäällisestä kerroksesta ja yhdestä maanalaisesta kerroksesta. Rakennukseen tulee 1 100 työpistettä yhteensä noin 1 500 työntekijälle ja pysäköintiin 75 autopaikkaa ja 590 polkupyöräpaikkaa. Näyttävin muuratuin holvikaarin varustettu Kaupunkiympäristötalo noudattelee julkisivultaan Kalasataman teollisten tiilirakennusten ilmettä.

Ympäristötehokkuus edellä

Helsingin kaupunki haluaa Kaupunkiympäristötalon ilmentävän kunnianhimoisia ympäristötehokkuus- ja työympäristötavoitteitaan. Hankkeelle onkin asetettu korkeat tavoitteet.

Energiatehokkuuden osalta hankkeessa noudatetaan lähes nollaenergiarakentamisen tasoa eli rakennuksen energiantarpeesta katetaan merkittävä osa rakennuksessa tai sen läheisyydessä tuotettuna uusiutuvana energiana. Kaupunkiympäristötalon vesikatosta suurinta osaa peittävät viherkatto sekä aurinkopaneelit, joiden tuottamaa sähköä hyödynnetään muun muassa rakennuksen valaisemisessa.

Kohde sertifioidaan BREEAM-ympäristöluokituksen mukaisesti, ja siinä pyritään vähintään kuusiportaisen asteikon puoliväliin eli luokkaan Very Good. Sertifiointi vaikuttaa suunnittelun lisäksi myös toimintaan työmaalla, sillä ympäristötehokkuuden toteutumista arvioidaan läpi hankkeen.

Älykästä rakentamista

Kaupunkiympäristötalon työmaalla hyödynnetään Skanskan vahvaa tietomalliosaamista. Tietomalleja käytetään päivittäin apuna suunnitteluratkaisujen havainnollistamisessa ja erityisesti talotekniikan suunnittelussa ja asennuksissa. Talotekniikan tärkeimmät komponentit on mallinnettu ja vastaavat täysin todellisuutta.

Kaupunkiympäristötalo on valittu Suomen ja Baltian maiden Tekla BIM Awards 2020 -kilpailun ja yleisöäänestyksen voittajaksi. Hankkeen suurimpana menestystekijänä on ollut kaikkien osapuolten uudenlainen ja kokeileva asenne tietomallintamista ja digitalisaatiota kohtaan. Tietomallia hyödynnettiin varhaisesta vaiheesta lähtien sidosryhmien kesken toiveiden ja tarpeiden yhteensovittamiseksi aina nyt tilattuihin as built -malleihin asti. 

Työmaan tilannetta ja töiden etenemistä seurataan ja dokumentoidaan 360°-kamerakuvauksin ja ilmakuvauksin. Työntekijöiden perehdytyksessä käytetään virtuaaliperehdytystä. Siinä perehdytettävän tulee VR-lasien kanssa havaita työmaalta otettuihin 360°-valokuviin lavastettuja turvallisuuspuutteita. Kuvia käytetään myös töiden ja logistiikan suunnittelussa.

Vaikka kyse ei ole allianssihankkeesta, hyödynnetään Kaupunkiympäristön työmaalla hyväksi havaittua Big room -toimintatapaa. Helsingin kaupungin, Skanskan, aliurakoitsijoiden ja materiaalitoimittajien edustajat sekä suunnittelijat, arkkitehdit ja tuoteosasuunnittelijat istuvat viikoittain samassa tilassa ja vaihtavat avoimesti tietoa keskenään. Aito yhteistoiminta takaa oikeat ja ketterät päätökset ja varmistaa, että iso ja ainutlaatuinen rakennushanke etenee suunnitellusti.

Jaa

Etsi referenssiprojekteja

Referenssiprojektien määrä

loading