c

Helsingin kaupunkiympäristön toimialan talo

  • Kaupunkiympäristötalo sulautuu Kalasataman rouheiden teollisten tiilirakennusten jatkumoon. Julkisivun moderneja kaarirakenteita ei voi olla huomaamatta. Seitsemänkerroksiseen rakennukseen onkin muurattu yli miljoona tiilenpäätä.
  • Leimallisista holvi-ikkunoistaan ja tiiliverhoilustaan tunnistettava Kaupunkiympäristötalo on taloteknisiltä ratkaisuiltaan ja laajuudeltaan ainutlaatuinen kohde Suomessa. Julkisivun kaari-ikkunat kutsuvat kaupunkilaisia yhteisiin tiloihin lounaalle tai kahville.
  • Helsingin kaupunkiympäristön toimialan talon aula
  • Muuntojoustavat työtilat antavat paljon mahdollisuuksia.  Tilatarpeiden muuttuessa avoimet tilat ovat tarvittaessa jaettavissa toiminnallisesti pienemmiksi kokonaisuuksiksi.
  • Helsingin kaupunkiympäristön toimialan talon tauko- ja työskentelytiloja
  • Sisäänvedetyt viherkatot ja terassitilat lisäävät työntekijöiden hyvinvointia ja laajentavat oleskelutilat raikkaaseen ulkoilmaan tiiviillä kaupunkitontilla, jolla ei ole maatasolla lainkaan erillistä piha-aluetta.
  • Helsingin kaupunkiympäristön toimialan talon ruokala

Rakensimme Helsingin Kalasatamaan Helsingin kaupunkiympäristön toimialan talon, joka kokoaa Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan palvelut saman katon alle osoitteeseen Työpajankatu 8.

Tällä hetkellä eri puolille kaupunkia sijoittuneet palvelut saadaan yhteen paikkaan, mikä parantaa asiakaspalvelua ja toimialan sisäistä yhteistyötä. Valtaisa virastotalo tarjoaa muun muassa rakennusvalvontaan, kaavoitukseen, ympäristöön ja asumiseen liittyviä palveluita ja lupia, ja myös erilaisia tiloja kaupungin toimialojen ja kaupunkilaisten käyttöön.

Kaupunkiympäristön talon rakennushanke toteutettiin projektinjohtourakkana, joka sisältää rakennustyöt ja talotekniikan. Rakentaminen alkoi helmikuussa 2018 ja hanke valmistui kesällä 2020. 

Kohteen pääsuunnittelijana toimi arkkitehti Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki. Julkisivun muuratuissa tiiliholvissa ja suurissa kaari-ikkunoissa toisintuu Kalasataman teollinen ilme. Tiiliaihe jatkuu myös avarissa sisätiloissa.

Yli 40 000 neliömetrin laajuinen kaupunkiympäristön talo koostuu seitsemästä maanpäällisestä kerroksesta ja yhdestä maanalaisesta kerroksesta. Rakennuksessa on 1 100 työpistettä yhteensä noin 1 500 työntekijälle, pysäköintiin 75 autopaikkaa ja 590 polkupyöräpaikkaa. Näyttävin muuratuin holvikaarin varustettu Kaupunkiympäristötalo noudattelee julkisivultaan Kalasataman teollisten tiilirakennusten ilmettä.

Ympäristötehokkuus edellä

Helsingin kaupunki haluaa kaupunkiympäristön talon ilmentävän kunnianhimoisia ympäristötehokkuus- ja työympäristötavoitteitaan. Hankkeelle olikin asetettu korkeat tavoitteet.

Energiatehokkuuden osalta hankkeessa noudatettiin lähes nollaenergiarakentamisen tasoa eli rakennuksen energiantarpeesta katetaan merkittävä osa rakennuksessa tai sen läheisyydessä tuotettuna uusiutuvana energiana. Kaupunkiympäristön talon vesikatosta suurinta osaa peittävät viherkatto sekä aurinkopaneelit, joiden tuottamaa sähköä hyödynnetään muun muassa rakennuksen valaisemisessa.

Kohde sertifioidaan BREEAM-ympäristöluokituksen mukaisesti, ja siinä pyritään vähintään kuusiportaisen asteikon puoliväliin eli luokkaan Very Good. Sertifiointi vaikutti suunnittelun lisäksi myös toimintaan työmaalla, sillä ympäristötehokkuuden toteutumista arvioidaan läpi hankkeen.

Älykästä rakentamista

Kaupunkiympäristön talon työmaalla hyödynnettiin Skanskan vahvaa tietomalliosaamista. Tietomalleja käytettiin päivittäin apuna suunnitteluratkaisujen havainnollistamisessa ja erityisesti talotekniikan suunnittelussa ja asennuksissa. Talotekniikan tärkeimmät komponentit on mallinnettu ja vastaavat täysin todellisuutta.

Tietomallia hyödynnettiin myös muun muassa sidosryhmäyhteistyössä, loppukäyttäjien tarpeiden selvittämisessä, projektin aikataulutuksessa, energiatehokkuuden ja päästöjen hallinnassa sekä työturvallisuuden varmistamisessa. Mallipohjaisia visualisointeja käytettiin erinomaisesti myös työmaan kosteuden-, puhtauden- ja pölynhallinnassa, mikä on edistänyt rakennusterveyttä. Erityistä projektissa oli kokonaisuudessaan laaja mallipohjainen yhteistyö, innovatiiviset ratkaisut sekä työturvallisuuden parantaminen ja ympäristönäkökulmien huomioiminen.

Hanke valittiin Suomen ja Baltian Tekla BIM Awards 2020 -kilpailun voittajaksi. Tuomariston mukaan voittajaprojektissa tietomalleja käytettiin monipuolisesti ja innovatiivisesti läpi hankkeen eri osapuolten kesken ja rakentamisen eri vaiheissa. Projekti oli myös kilpailun yleisöäänestyksen voittaja.

Työmaan tilannetta ja töiden etenemistä seurattiin ja dokumentoitiin 360°-kamerakuvauksin ja ilmakuvauksin. Työntekijöiden perehdytyksessä käytettiin virtuaaliperehdytystä. Siinä perehdytettävän tuli VR-lasien kanssa havaita työmaalta otettuihin 360°-valokuviin lavastettuja turvallisuuspuutteita. Kuvia käytettiin myös töiden ja logistiikan suunnittelussa.

Vaikka kyse ei ole allianssihankkeesta, hyödynnettiin kaupunkiympäristön talon työmaalla hyväksi havaittua Big room -toimintatapaa. Helsingin kaupungin, Skanskan, aliurakoitsijoiden ja materiaalitoimittajien edustajat sekä suunnittelijat, arkkitehdit ja tuoteosasuunnittelijat istuivat viikoittain samassa tilassa ja vaihtavat avoimesti tietoa keskenään. Aito yhteistoiminta takasi oikeat ja ketterät päätökset ja varmistaa, että iso ja ainutlaatuinen rakennushanke eteni suunnitellusti.

Etsi projekteja

Projektien määrä

loading