c

Härmälänrannan asuinalue, Tampere

  • Härmälänranta
  • Härmälänranta
  • Härmälänranta
  • Härmälänranta

Skanska on kehittänyt Tampereen Härmälänrannasta uutta viihtyisää ja omaleimaista kaupunginosaa. Punaisena lankana on yhtenäinen läsnäolon kaupunki, jossa koti, vapaa-ajan mahdollisuudet ja palvelut yhdistyvät. Aluetta on suunniteltu ja rakennettu ympäristövastuullisesti. Härmälänranta edustaa kaupunkiasumista, jossa hyvät liikenneyhteydet ja palveluiden läheisyys sekä helpottavat arkea että ovat samalla valinta ekologisemman asumisen puolesta.

Hyvä sijainti pienentää hiilijalanjälkeä

Hyvä sijainti pienentää hiilijalanjälkeä. Hyvin sijoittuvat palvelut ja joukkoliikenteen hyvät mahdollisuudet vähentävät liikkumisen tarvetta. Alueen yhteiskäyttöautot sekä -pyörät lisäävät vaihtoehtoja liikkumiseen. Kaikki tämä lisää alueen ekotehokkuutta. Härmälänranta sijaitsee Pyhäjärven etelärannalla noin viiden kilometrin päässä Tampereen keskustasta. Pieni osa alueesta kuuluu Pirkkalan kunnan alueelle. Rakentaminen alueella alkoi vuonna 2007.

Härmälänrannan yleissuunnitelman on laatinut ruotsalainen Tengbom Arkitekter, jonka suunnitelmien pohjalta on jatkettu kortteli- ja asuntosuunnittelua tamperelaisen BST-Arkkitehdit Oy:n kanssa. Suunnittelua on viety eteenpäin tiiviissä yhteistyössä Tampereen kaupungin ja Pirkkalan kunnan kanssa. Ideoita alueen kehittämiseksi on tullut monelta taholta ja alueen asukkaiden ja naapuruston kanssa on muun muassa pidetty työpajoja.

Uutta kaupunkisuunnittelua ekotehokkaasti

Kaupunkirakenteen ekotehokkuus merkitsee rakentamisen, asumisen ja liikenteen ympäristövaikutusten hillitsemistä. Pohjana Härmälänrannan suunnittelulle ja asumisen energiatehokkuuteen liittyvien asioiden ratkaisemiselle ovat muun muassa VTT:n EcoDrive-hankkeen tulokset. Härmälänranta on tutkimuskohteena erilaisissa ympäristövastuullisuushankkeissa, kuten EU-rahoitteisessa Stardust hankkeessa. Hankkeissa tutkitaan energiatehokkuutta, käyttäjäystävällisyyttä ja uusia asumisen muotoja.

Ekotehokkuus ja hyvän asumisen edellytykset on otettu huomioon jo siinä vaiheessa, kun maankäyttöä ja kaavoitusta on alettu suunnitella. Energiaratkaisuja, liikkumisjärjestelyjä ja olemassa olevan kunnallisteknisen verkoston hyödyntämistä on mietitty huolella. Kun olemassa oleva tehdasalue otetaan asuinkäyttöön, tarve uuden verkoston rakentamiselle vähenee. Esimerkiksi energia- ja liikenneverkko on Härmälänrannassa jo olemassa. Kaavoitusvaiheessa on mahdollistettu myös yhteistilojen rakentaminen. Yhteiset tilat mahdollistavat sen, että kaiken ei tarvitse sijaita oman asunnossa.

Asumisen ekotehokkuus on arkipäivän valintoja

Härmälänrannan talot ovat vähän energiaa kuluttavia matalaenergiataloja. Rakennusten massoittelu ja suuntaukset sekä talotekniikkaratkaisut tukevat pientä energian kulutusta. Asuntojen ja taloyhtiöiden hyvät jätteidenlajittelumahdollisuudet ovat arkipäivän ekotekoja. Toimivat liikenneyhteydet niin julkisilla liikennevälineillä kuin pyöräillen pienentävät asukkaan hiilijalanjälkeä.

Alue mahdollistaa kestävän asumisen

Härmälänranta mahdollistaa kestävän asumisen monella tapaa ja kuntien panos näkyy erityisesti liikennejärjestelyissä. Alueelta on hyvät pyörä- ja kävelytiet sekä bussiyhteydet keskustaan. Tavoitteena on luoda alueelle kattava lähipalveluverkko päiväkoteineen, kauppoineen ja ravintoloineen. Autoa ei tarvita kaikkiin arkipäivän menoihin.

Etsi projekteja

Projektien määrä

loading