c

Skanska mukana Dialogi 2015 -hankkeessa edistämässä monimuotoista johtamista

Lehdistötiedotteet 5.3.2015 12.40 CET

Monimuotoisessa maailmassa pitää olla monimuotoista johtamista, ja johtotehtäviin tarvitaan niin miehiä kuin naisiakin. Viestintätoimisto Ellun Kanojen organisoiman vuoden 2015 Dialogi-hankkeen tavoitteena on edistää konkreettisin keinoin monimuotoista johtamista ja naisten mahdollisuuksia työelämässä. Skanska on yksi hankkeen yhteistyökumppaneista.

Dialogi 2015

”Monimuotoisuus on jo arkipäivää yhteiskunnassamme ja toimintaympäristössämme, ja me emme voi jättää asiaa huomiotta”, Skanskan henkilöstöjohtaja Kirsi Mettälä sanoo.

Vuoden 2015 Dialogin teemana on "Naiset johtajiksi - Huipulla on vielä tilaa!". Hankkeen tavoitteena on löytää konkreettisia keinoja naisten uramahdollisuuksien edistämiseksi ja herättää yhteiskunnallista keskustelua.

”Naisten vähäinen määrä organisaatiomme eri johtotasoilla on haaste, jonka olemme tiedostaneet ja jonka haluamme ratkaista. Osallistuminen Dialogi 2015 -hankkeeseen on käytännön toimenpide monimuotoisen ja osallistavan työyhteisön kehittämiseksi. Dialogi-konseptin avulla käydään vuoropuhelua monella tasolla niin sisäisesti Skanskassa kuin muiden yritysten ja opiskelijoiden kanssa, ja uskon, että jo tämä vie osaltaan asiaa eteenpäin”, Mettälä jatkaa.

Dialogin missio on parempi työelämä. Hanke toteutetaan vuosittain vaihtuvalla teemalla. Kulloisenkin hankkeen omistavat mukana olevat yritykset, hankkeen organisoinnista vastaa Ellun Kanat. Dialogi on myös osa TEM:n Työelämä 2020 -hanketta.

Tekoja monimuotoisemman johtamisen puolesta lähtevät tekemään tänä vuonna Skanskan lisäksi muun muassa Elisa, F-Secure, Fujitsu, Ilmarinen, RAY, UPM ja Wärtsilä.

Lisätietoja:

Ellun Kanojen viestinnän tekijä, Dialogi-hankkeen vetäjä Sari Tomperi, p. 040 772 6254, sari.tomperi[at]ellunkanat.fi

Skanska Oy, henkilöstöjohtaja Kirsi Mettälä, puh. 040 504 4855, kirsi.mettala[at]skanska.fi

Skanska Oy, tiedottaja Pauliina Munukka, puh. 040 680 4977, pauliina.munukka[at]skanska.fi 

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä maa- ja ympäristörakentaminen. Skanska Oy:n liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2014 oli noin 835 miljoonaa euroa ja henkilöstöä oli vuoden lopussa 2 179.

www.skanska.fi

www.twitter.com/skanskafinland

www.facebook.com/skanskafinland

www.skanska.fi/blogit

www.facebook.com/dialogi