c

Skanska valittu VT 6 Taavetti−Lappeenranta -allianssihankkeen urakoitsijaksi

Lehdistötiedotteet 17.2.2015 9.00 CET

VT 6 Taavetti−Lappeenranta -tiehankkeen kehitysvaihe alkaa maaliskuussa. Allianssimallilla toteutettavan hankkeen urakoitsijaksi on valittu Skanska Infra Oy.

Urakan kehitysvaihe kestää syksyyn 2015, jonka jälkeen Liikennevirasto päättää hankkeen siirtymisestä toteutusvaiheeseen. Toteutusvaihe päättyy ja tieosuus avataan liikenteelle vuonna 2018. Valtatie 6 on merkittävä Etelä-Karjalan pääyhteys. Tie palvelee sekä paikallista että pitkän matkan liikennettä, ja on samalla tärkein väylä teollisuuden raaka-aine- ja satamakuljetuksille.

Taavetti−Lappeenranta-osuuden kattavassa parannushankkeessa valtatie 6 parannetaan pääosin nykyiselle paikalle keskikaiteelliseksi nelikaistaiseksi tieksi. Parannettava osuus on kokonaisuudessaan 28 km pitkä. Tästä 12 km on kokonaan uutta tietä, kun Jurvalan taajama kierretään.

Parantamistoimenpiteet poistavat ruuhkia ja luovat huomattavasti paremmat edellytykset liikenteen sujuvalle kulkemiselle. Toimenpiteillä myös nostetaan tien turvallisuustasoa. Ympäristöhaittoja vähennetään melu- ja pohjavesisuojauksilla.

VT 6 Taavetti–Lappeenranta-hanke toteutetaan allianssimallilla

Kumppanuuteen perustuvassa toimintamallissa hankkeen tilaaja osallistuu urakan toteutukseen yhdessä suunnittelijoiden ja rakentajien kanssa. Allianssissa tilaajalla ja tuottajilla on yhteinen organisaatio, toimitilat ja tavoitteet sekä yhdessä hyväksytty tavoitekustannus. Kaikkiin kysymyksiin haetaan yksimielinen päätös eri osapuolten kesken. Riskit ja hyödyt jaetaan ennalta sovitussa suhteessa.

Allianssimalli hyödyntää eri toimijoiden osaamista tehokkaasti: esimerkiksi urakan toteuttamisessa roolituksista sovitaan yhteisesti parasta mahdollista osaamista hyödyntäen. Myös uusia ideoita voidaan sujuvammin jalostaa ja testata sekä ottaa käyttöön työtä helpottavia ratkaisuja.

Allianssimallin tukema tiivis yhteistyö mahdollistaa hankkeen saumattoman etenemisen myös ajallisesti sekä tuo mahdollisuuden saavuttaa säästöjä.

Allianssiurakan suunnittelijana toimii Pöyry Finland Oy:n ja Ramboll Finland Oy:n muodostama ryhmittymä.

Tietomallintaminen merkittävässä roolissa

Taavetti−Lappeenranta-hankkeen tarjousvaiheen aikana yksi keskeisistä osa-alueista, jonka perusteella tarjoajia arvioitiin, oli tietomalliosaaminen. Tietomallintamisen kautta tavoitellaan merkittäviä hyötyjä hankkeen rakentamisessa ja ylläpidossa.

”Olemme hyvin iloisia, että Liikennevirasto on antanut mallintamiselle suuren painoarvon. Skanska on osoittanut pätevyytensä mallintamisessa aikaisemmissa väylähankkeissa, ja tälle perustalle rakennamme myös Taavetti−Lappeenranta-hankkeessa”, kertoo kehitysjohtaja Ilkka Romo Skanskasta.

”Skanskalla tietomallintamista on kehitetty määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti jo vuosien ajan. Nyt jo loppusuoralla olevassa VT 8 Sepänkylän ohikulkutiehankkeessa sekä parhaillaan käynnissä olevassa VT 19 Seinäjoen itäisen ohikulkutien projektissa on kehitetty infrarakentamisen mallintamisvalmiuksia. Taavetti−Lappeenranta-hankkeessa inframallintaminen on merkittävässä roolissa tehokkuuden ja laadun parantamisessa. Tässä allianssihankkeessa osapuolet tulevat yhdessä kehittämään ohjeistusta erityisesti ylläpitomalleihin ja koneohjauksen laadunvarmistukseen”, sanoo Skanska Infra Oy:n toimitusjohtaja Ari Huovila.

Tietomallintaminen on tapa hallita ja käsitellä tietoa rakennushankkeen elinkaaren eri vaiheissa. Mallintamista käytetään kokonaisvaltaisesti Taavetti−Lappeenranta-hankkeessa muun muassa lähtötietojen hallintaan, suunnitelmien yhdistämiseen ja ristiriidattomuuden varmistamiseen, työturvallisuuden ja tuotannon suunnitteluun, koneohjaukseen kaivuu- ja levitystöissä sekä valmiin tien ylläpitoon.

Lisätietoja:

Liikennevirasto, projekti-insinööri Harri Liikanen, puh. 0295 34 3007, harri.liikanen[at]liikennevirasto.fi

Skanska Infra Oy, toimitusjohtaja Ari Huovila, puh. 050 4656 119, ari.huovila[at]skanska.fi

Skanska Oy, viestintäpäällikkö Liisa Salmela, puh. 050 374 3070, liisa.salmela[at]skanska.fi

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä maa- ja ympäristörakentaminen. Skanska Oy:n liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2014 oli noin 835 miljoonaa euroa ja henkilöstöä oli vuoden lopussa 2 179.