c

Skanskan tulos ja liikevaihto Suomessa paranivat rakentamispalveluiden hyvän kannattavuuden ansiosta

Lehdistötiedotteet 12.2.2015 14.10 CET

Skanska Oy -konsernin vuoden 2014 liikevoitto kasvoi 35,3 miljoonaan euroon rakentamispalvelujen hyvän kannattavuuden ansiosta. Konsernin liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen nähden ja oli 835,0 miljoonaa euroa.

Asuntomyynti ja omaperusteiset asuntoaloitukset vähenivät verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon yleisen markkinatilanteen mukana.

Uusien tilausten määrä supistui 16 % ja tilauskanta oli noin 12 % alhaisempi kuin vuoden 2013 lopussa.

EUR milj.

2014

2013

Liikevaihto

835,0

797,5

Liikevoitto

35,3

32,9

% liikevaihdosta

4,2

4,1

Tulouttamaton tilauskanta

589,6

668,0

Saadut tilaukset

655,3

783,7

Skanska Oy:n toimitusjohtajana 1.7.2014 aloittanut Tuomas Särkilahti kommentoi Skanska Oy:n tulosta:

”Olen hyvin tyytyväinen viime vuoden tuloskehitykseemme, sillä Skanskan Suomen-toimintojen kannattavuus parani edelleen vaikeasta markkinatilanteesta huolimatta. Vuonna 2014 kaksi tukijalkaamme, rakentamispalvelut ja asuntoprojektikehitys, ovat kuitenkin kulkeneet eri suuntiin: rakentamispalvelujen kannattavuus kehittyi suotuisasti vuoteen 2013 verrattuna, mutta asuntoprojektikehityksen tilanne heikkeni vaisun markkinatilanteen vuoksi.

Rakentamispalveluissa olemme pitkäjänteisesti kehittäneet tuottavuutta ja hankintaa, ja tämän työn tulokset näkyvät osaltaan jo viime vuoden luvuissa. Pystyimme kasvattamaan myös rakentamispalvelujen liikevaihtoa noin 6 prosenttia. Liikevaihdon kasvua vauhditti osaltaan aktiivinen vuokra-asuntorakentaminen.

Asuntoprojektikehityksessä myytyjen asuntojen määrä väheni huomattavasti edelliseen vuoteen verrattuna. Tästä johtuen asuntoprojektikehityksen liikevaihto supistui edelleen ja liikevoitto jäi hyvin vaatimattomaksi. Toisaalta asuntorahastoille suunnattujen rakennusprojektien myynnissä kehitys on ollut rohkaisevaa. Asuntosijoittajat ovat olleet aktiivisia, ja tämä on osaltaan kompensoinut kuluttajamyynnin verkkaisuutta. Oikealla tuotteella ja oikealla sijainnilla saavutetaan hyvät tulokset myös heikossa markkinatilanteessa. Erityisen osuva esimerkki tästä ovat Oulussa Kauppakeskus Valkean yhteyteen rakennettavat asunnot, joiden myynti sujui erinomaisesti.

Haasteellisessa markkinatilanteessa emme onnistuneet uusien tilausten saamisessa toivotulla tavalla: tilauksia saatiin yhteensä 655,3 miljoonaa euroa, mikä on 16 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tästä johtuen tulouttamaton tilauskantamme pieneni vuoden 2013 lopun tilanteeseen nähden. On kuitenkin otettava huomioon, että eri maantieteellisillä alueilla tilanteessa on suuria eroja.

Suomen talouden heikentyminen näyttää pysähtyneen, mutta ennusteissa ei vielä ole nähtävissä selvää kasvua. Kuluttajien luottamus ja asunnonostoaikeet ovat pysyneet alamaissa, ja uusien asuntojen myynnin piristyminen on siirtynyt eteenpäin. Rakentamisen kokonaismääriä koskevat arviot ovat historiallisen matalalla tasolla, ja rakentamisen määrä ennustetaan säilyvän pohjatasolla myös tänä vuonna.

Vuoden 2014 tapaturmataajuutemme (tapaturmia miljoonaa työtuntia kohti) oli 5,2, kun vuoden 2013 taajuus oli 4,3. Olemme työturvallisuusvertailuissa yksi Suomen turvallisimmista rakennusyhtiöistä, mutta on huolestuttavaa, että vuosia jatkunut hyvä työturvallisuuskehityksemme on pysähtynyt. Meillä on useita yksiköitä, jotka ovat todistaneet, että on täysin mahdollista työskennellä ilman tapaturmia. Meidän on nyt saatava kaikki yksikkömme tälle tasolle.”

Henkilöstömäärä Suomessa vuoden 2014 lopussa oli yhteensä 2 179 henkilöä, kun vuoden 2013 lopussa henkilöstömäärä oli 2 398. Henkilöstömäärän supistuminen johtui pääosin toimintojen mukauttamisesta odotusten mukaisesti heikentyneeseen markkinatilanteeseen.

Rakentamispalvelut

EUR milj.

2014

2013

Liikevaihto 

735,7

694,8

Liikevoitto

26,4

20,7

% liikevaihdosta

3,6 %

3,0 %

Rakentamispalvelujen merkittäviä vuonna 2014 valmistuneita hankkeita ovat muun muassa Kauppakeskus Puuvilla Porissa sekä Sibelius-Akatemian uudet tilat Helsingin Töölössä. Lisäksi valmistui useita asuntokohteita Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimistolle ATT:lle.

Skanskalla on parhaillaan rakenteilla tai suunnitteilla 1 146 ARA-rahoitteista vuokra- ja asumisoikeusasuntoa Helsingissä ja Vantaalla. Merkittäviä rakenteilla olevia urakoita ovat myös VT8 Raisio−Nousiainen-tieosuus, S-ryhmän logistiikkakeskus Sipoossa, IsoKristiinan kauppakeskus Lappeenrannassa sekä Aviabulevardi-toimistotalo Vantaan Aviapoliksessa.

Vuonna 2014 Skanskan rakentamien valmistuneiden asuntojen määrä oli 1 687 (1 758), joista omaa tuotantoa 906 (1 123). Vuodenvaihteessa oli rakenteilla 2 536 (2 334) asuntoa.

Raportointikauden jälkeen rakentamispalvelujen vuoden 2014 alussa allekirjoitetuista sopimuksista merkittävimpiin kuuluu Espoon Ison Omenan kauppakeskuksen lisäosa, jonka rakennustyöt ovat käynnistyneet helmikuussa 2015.

Asuntoprojektikehitys

EUR milj.

2014

2013

Liikevaihto 

209,4

254,7

Liikevoitto

10,1

14,7

% liikevaihdosta

4,8 %

5,8 %

Vuoden 2014 aikana Skanska aloitti Suomessa 658 (806) omaperustaisen asunnon rakentamisen. Asuntoja myytiin 786 (943). Vuoden lopussa oli rakenteilla 777 (1 071) asuntoa. Valmiita myymättömiä asuntoja oli 223 (198).

Skanskan merkittävimpiä meneillään olevia aluekehityshankkeita ovat Tampereen Härmälänranta, Vantaan Kivistö sekä Jyväskylän Kankaan alue. Näiden kehittämistä Skanska jatkaa edelleen vuonna 2015.

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asunto- ja toimitilaprojektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet.

Asuntoprojektikehityksen liikevaihto ja tulos ilmoitetaan segmenttiraportoinnissa siten, että asunnot tuloutetaan myynnin mukaan.

Suluissa ( ) olevat luvut ovat vertailulukuja edellisen vuoden vastaavalta ajanjaksolta, ellei toisin ole ilmoitettu.

Lisätietoja:

Skanska Oy, talousjohtaja Jari Mäntylä, puh. 050 325 8768, jari.mantyla[at]skanska.fi

Skanska Oy, toimitusjohtaja Tuomas Särkilahti, puh. 040 560 2103, tuomas.sarkilahti[at]skanska.fi

Skanska Oy, viestintäpäällikkö Liisa Salmela, puh. 050 374 3070, liisa.salmela[at]skanska.fi