c

Skanska Oppiva -ohjelman kautta kiinni työelämään

Lehdistötiedotteet 10.2.2015 11.50 CET

Skanska Oppiva -ohjelma tarjoaa korkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoille töitä oman alan tehtävissä jo opiskeluaikana ja antaa näin mahdollisuuden kerryttää tärkeää työkokemusta. Harjoitteluohjelma käynnistyy vuonna 2015 jo yhdennentoista kerran.

”Skanska Oppiva -ohjelman kautta olemme saaneet Skanskaan lukuisia nuoria rakennusalan ammattilaisia, joilla on tuoreita näkemyksiä ja intoa työn tekemiseen. Ohjelman läpikäyneistä n. 200 henkilöstä noin 60 prosenttia työskentelee tälläkin hetkellä Skanskassa”, henkilöstöjohtaja Kirsi Mettälä kertoo.

”Useamman vuoden kestävä harjoitteluohjelma antaa nuorille mahdollisuuden kehittää itseään käytännön töissä jo opintojen alkuvaiheista asti. Toisaalta me saamme työnantajana mahdollisuuden perehdyttää nuoret pitkäjänteisesti tapaamme toimia”, Mettälä jatkaa.

Skanska on myös mukana Vastuullinen kesäduuni 2015 -kampanjassa. ”Osallistumalla Vastuullinen kesäduuni -kampanjaan sitoudumme siihen, että jokaisesta Skanskaan kesätöihin tulevasta nuoresta aidosti välitetään ja heille annetaan mahdollisuus näyttää kykynsä työskentelyn kautta. Nuoret perehdytetään työhönsä perusteellisesti ja koulutetaan toimimaan turvallisesti työmaalla”, Mettälä sanoo.

Opintojen aikana saatu työkokemus kallisarvoista

Skanska Oppivassa opiskelija tutustuu rakennusalan eri tehtäviin ammattilaisten opastuksella.

”Mielestäni kouluissa ei korosteta tarpeeksi, kuinka tärkeää on hankkia käytännön kokemusta omalta alalta opiskelujen ohessa. Oppiva tarjoaa alusta alkaen mahdollisuuden suorittaa harjoittelut ja kesätyöt oman alan tehtävissä, mikä on todella tärkeää. Ja onhan se hienoa, ettei tarvitse miettiä mihin hakisi töihin ensi kesäksi”, Oppiva-ohjelman viime vuonna aloittanut rakennustekniikan opiskelija Ronja Korhonen kertoo.

”Oppivassa ehtii tutustua kunnolla Skanskan toimintatapoihin. Niin minä itse kuin työnantajakin pysyy tällaisessa harjoittelussa hyvin kärryillä kehittymisestäni, jolloin uusia töitä ja haasteita pystytään katsomaan lisää aina tarpeen mukaan”, rakennustekniikan opiskelija Joni Virkki sanoo.

Lue artikkelista lisää oppivien kokemuksista

Vastuullinen kesäduuni 2015 -kampanja

Lisätiedot:

henkilöstöjohtaja Kirsi Mettälä, 040 504 4855, kirsi.mettala[at]skanska.fi

tiedottaja Pauliina Munukka, 040 680 4977, pauliina.munukka[at]skanska.fi

www.skanska.fi/oppiva

www.twitter.com/SkanskaFinland

www.facebook.com/skanskafinland