c

Skanskan, Caverionin ja Swecon johtama yritysryhmittymä neuvotteluihin Kainuun uudesta sairaalasta

Lehdistötiedotteet 3.2.2015 7.00 CET

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto on tehnyt päätöksen, jonka mukaan kuntayhtymä kutsuu Skanskan, Caverionin ja Swecon johtaman yritysryhmittymän jatkoneuvotteluihin Kainuun uuden sairaalan toteuttamisesta allianssimallilla.

Kainuun sote-kuntayhtymä sai tarjoukset neljältä tarjoajaryhmittymältä. Hankintapäätös koskee koko urakan suunnittelua ja toteutusta, mutta ensimmäisessä vaiheessa sopimus kattaa vain allianssin kehitysvaiheen eli suunnittelun osuuden. Varsinaisesta toteutuksesta päätetään noin vuoden kuluttua suunnitelmien valmistuttua ja hankkeen tavoitekustannuksen ollessa selvillä. Toteutusvaiheeseen siirtyminen edellyttää kuitenkin erillistä kuntien investointipäätöstä.

Kilpailun voittaneessa ryhmittymässä pääurakoitsijana toimii Skanska Talonrakennus Oy ja arkkitehtitoimistona Sweco Architects Oy.

Muut konsortion yritykset ovat Caverion Suomi Oy, Sweco Talotekniikka Oy, Sweco PM Oy ja Finnmap Consulting Oy.

Uuden sairaalan allianssiurakassa eli yhteistoiminnallisessa urakassa tilaaja, suunnittelijat ja urakoitsijat muodostavat yhteisen organisaation hankkeen toteuttamiseksi ja jakavat riskit ja hyödyt etukäteen sovittujen periaatteiden mukaan.

Sairaalahanke toteutetaan osittain olemassa oleviin, uudistettaviin tiloihin ja osittain uudisrakentamisena.

Lisätietoja:

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto, puh. 044 777 3033, maire.ahopelto[at]kainuu.fi

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, projektijohtaja Jukka Juvonen, puh. 044 797 0062, jukka.juvonen[at]kainuu.fi

Skanska Talonrakennus Oy, aluejohtaja Sakari Jämsä, puh. 040 835 1330, sakari.jamsa[at]skanska.fi

Skanska Oy, viestintäpäällikkö Liisa Salmela, puh. 050 374 3070, liisa.salmela[at]skanska.fi

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä maa- ja ympäristörakentaminen. Skanska Oy:n liiketoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2013 oli noin 798 miljoonaa euroa ja henkilöstön määrä noin 2 190.