c

Heikko markkinatilanne näkyy Skanskan vuoden 2023 tuloksessa

Lehdistötiedotteet 12.2.2024 8.00 CET

Skanska Oy -konsernin vuoden 2023 liikevaihto laski 16 prosenttia vuoteen 2022 nähden, ja myös liikevoitto pieneni.

Nokian sosiaali- ja terveysasema oli yksi vuonna 2023 valmistuneista kohteista.

Skanska AB:n raportointirakenteesta johtuen Skanska ei julkista Suomen markkinoilta kertynyttä liikevaihtoaan ja liikevoittoaan tilinpäätösraportointinsa yhteydessä. Skanskan Suomen toimintojen tulos raportoidaan osana Skanskan pohjoismaisten liiketoimintojen kokonaisuutta. 

Saatujen uusien tilausten määrä vuonna 2023 oli 387,6 miljoonaa euroa, ja tilauskanta vuoden lopussa oli 624,5 miljoona euroa.

Suurimmat tilaukset vuonna 2023 olivat Helsingin kaupungille rakennettavat hitas-asunnot Jätkäsaareen (50 M €) sekä Postipuiston asumisoikeus- ja hitas-asunnot (31 M €), HSY:n Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen kolmas vaihe, Kuopion Opiskelija-asuntojen vuokra-asunnot, Kauppakeskus Itiksen uudistuksen toinen vaihe sekä Pilvilammen vesilaitoksen uusi otsonointi- ja aktiivihiililaitos.

Skanska Oy, tilauskanta ja saadut tilaukset

 

EUR milj.

2023

2022

Tulouttamaton tilauskanta

624,5

1 003,3

Saadut tilaukset

387,6

510,9

 

Skanska Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Särkilahti kommentoi Skanska Oy:n vuotta 2023:

”Vuosi on ollut meille haastava, ja rakentamisen kaikkien sektoreiden heikko markkinatilanne näkyy tuloksessamme ja tilauskannassamme. Olemme olleet aina vahvoja asuntorakentamisessa, ja erityisesti kyseisen markkinan sakkaaminen ei voi olla vaikuttamatta myös meihin. Vastataksemme paremmin nykyiseen markkinatilanteeseen olemme ikävä kyllä joutuneet sopeuttamaan toimintaamme muun muassa muutosneuvotteluiden kautta.

Rakentamispalveluiden liikevaihto säilyi lähes edellisvuoden tasolla, mutta uusien hankkeiden saanti on ollut haastavaa. Pidämme aina kiinni riskienhallinnasta, ja tarjoamme vain hankkeita, joissa meillä ja asiakkaallamme on mahdollisuudet onnistua. Katsomme kuitenkin alkanutta vuotta toiveikkain mielin. Olemme mukana useissa vaiheittaisissa hankkeissa, joista esimerkiksi Helsingissä Koskelan raitiovaunuvarikon sekä Lahden Myllypohjan alueen monitoimitalon arvioidaan etenevän tänä vuonna.   

Asunnonostoaikeita hillitsee edelleen vallitseva korkotaso, matala kuluttajien luottamusindikaattori sekä elinkustannuspaine, ja vuonna 2023 myimme 31 asuntoa perustajaurakoimistamme kohteista (284). Vuoden 2023 lopussa meillä oli rakenteilla 443 omaperusteista asuntoa, mikä on alle puolet edellisvuodesta (980). Valmiita myymättömiä asuntoja oli 157 kappaletta. Olemme vuosien aikana rakentaneet erinomaista maapankkia, ja viime vuonna vahvistimme sitä muun muassa sitoutumalla suunnittelemaan ja toteuttamaan Helsingin Pasilan Länsitornialueen.  

Vuonna 2023 työmaillamme sattui 57 poissaolon aiheuttanutta työtapaturmaa, ja tapaturmataajuutemme oli vuoden 2023 lopussa 6,3. Taajuus on valitettavasti noussut hieman edellisen vuoden tasosta (5,8). Meillä on vahva tahtotila työturvallisuuden edistämiseksi, ja viemme sitä eteenpäin erityisesti LIFE – minä välitän -kulttuuria kehittävillä toimenpiteillä. Vuonna 2023 nostimme mielen hyvinvoinnin tärkeäksi teemaksi, mikä näkyi esimerkiksi työmaillamme järjestettävissä LIFE-riihissä sekä työhyvinvointipäivillä. Vaikka markkina haastaa meitä nyt, haluamme avoimemman keskustelukulttuurin kautta edistää tiimiemme hyvinvointia.  

Ilmastotyötämme ohjaa hiilitiekartta, joka päivitetään vuosittain. Olemme edistyneet hyvin Scope 1 ja Scope 2 -päästöjen vähentämisessä Skanska AB -konsernin tavoitteen mukaisesti. Päästäksemme hiilineutraaliustavoitteeseemme on meidän yhdessä sidosryhmiemme kanssa etsittävä ja pilotoitava uusia toimintamalleja sekä ratkaisuja. Yhtenä mielenkiintoisena esimerkkinä nostan Tampereen yliopiston koordinoiman nelivuotisen kansainvälisen ReCreate-hankkeen, jossa tutkitaan betonielementtien uudelleenkäyttöä.”

Alla olevassa taulukossa esitetään Skanskan asuntokappalemäärät Suomessa ilman BoKlok-liiketoimintaa.

 

Asuntotuotanto, kappalemäärät Suomessa

 

Asuntomyynti

2023

2022

Omaperusteinen tuotanto

31

284

Neuvottelu-urakat

0

154

Yhteensä

31

438

     

Omaperusteinen tuotanto

2023

2022

Aloitukset

46

431

Valmistuneet

583

413

Valmiit myymättömät

157

34

     

Rakenteilla

31.12.2023

31.12.2022

Omaperusteinen tuotanto

443

980

Neuvottelu-urakat

371

767

Muu urakkatuotanto

735

893

Yhteensä

1549

2640

     

 

Lisätietoja:

Skanska Oy, toimitusjohtaja Tuomas Särkilahti, puh. 040 560 2103, tuomas.sarkilahti[at]skanska.fi

Skanska Oy, viestintäpäällikkö Pilvimaari Strömberg, puh. 040 519 4787, pilvimaari.stromberg[at]skanska.fi

Skanska AB -konsernin tulostiedote 

Skanska AB erittelee raportissaan tuloksen liiketoiminta-alueittain ja maantieteellisiin alueisiin jaettuna.

Skanska on yksi maailman johtavista rakennus- ja projektikehityspalveluita tarjoavista yrityksistä. Toimimme valituilla kotimarkkina-alueilla Pohjoismaissa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Yhdessä asiakkaidemme ja monimuotoisten tiimiemme kanssa luomme innovatiivisia ja vastuullisia ratkaisuja, jotka edistävät terveellistä elämää yli sukupolvien. Suomessa toimintamme kattaa rakentamispalvelut sekä asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen. Skanska Oy -konserni työllisti vuoden 2023 lopussa noin 1 800 henkilöä Suomessa.