c

Skanska ja Metropolia Ammattikorkeakoulu sinetöivät pitkään jatkuneen kumppanuuden työelämäyhteistyösopimuksella

Lehdistötiedotteet 24.11.2023 9.00 CET

Skanska ja Metropolia Ammattikorkeakoulu ovat tehneet yhteistyötä jo vuosia, ja nyt kumppanuus on sinetöity työelämäyhteistyösopimuksella. Yhteistyö liittyy muun muassa Metropolian opiskelijoiden työelämälähtöiseen opiskeluun ja harjoitteluun, tutkimus- ja kehitystyöhön innovaatiotoiminnassa sekä Skanskan henkilöstön osaamisen kehittämiseen.

Metropolian varatoimitusjohtaja Simo Mustila ja Skanskan henkilöstöjohtaja Nina Jankola-Väntär allekirjoitustilaisuudessa

Skanska on tarjonnut Metropolian opiskelijoille työmaatyöskentelyyn tarvittavan työturvallisuuskorttikoulutuksen vuodesta 2016 alkaen, ja kortin on suorittanut jo noin 1 500 opiskelijaa.

Lisäksi innovaatioyhteistyön ytimessä on ollut vuonna 2021 valmistunut älykotien kehitysalusta SmartLab, joka on asumista palvelevan teknologian ja palveluiden kehittämiseen ja testaukseen suunniteltu kevytrakenteinen asunto Metropolian Myllypuron kampuksella. SmartLab toimii myös alustana ja koekenttänä Metropolia Ammattikorkeakoulun innovaatioprojekteissa ja opinnäytetöissä. SmartLab kytkee Metropolian yrityskumppaneiden vahvan kehitystoiminnan rakennusalan tulevien ammattilaisten kanssa, jolloin opetus sekä yritysten käytännön työ ja kehitystoiminta limittyvät tiiviisti keskenään.

“Skanska Oppiva -harjoitteluohjelmaan osallistujista merkittävä osa tulee Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Laaja ja monipuolinen yhteistyö tarjoaa opiskelijoille työelämälähtöisen lähestymisen, missä hyödynnetään esimerkiksi SmartLab-alustaa innovaatioprojekteissa. Voimme myös tarjota Metropolian kautta täydennyskoulutusta henkilöstöllemme. Uskon, että vuoropuhelu ja aktiivinen yhteistyö on hyödyllistä molemmille osapuolille”, kertoo henkilöstöjohtaja Nina Jankola-Väntär Skanskasta.

Työelämän tarpeista lähtevä jatkuva oppiminen on muotoutunut osaksi Metropolian filosofiaa. Tämä heijastuu myös korkeakoulun valitsemiin työelämäkumppaneihin. Syventyvä työelämäkumppanuus avaa erityisesti Metropolian rakennusalan ja liiketoiminnan opiskelijoille lukuisia uusia mahdollisuuksia. Perinteisen opintojaksoyhteistyön ja yritysvierailujen lisäksi opiskelija voi päästä Skanskaan esimerkiksi harjoitteluun, toteuttaa opinnäytetyön tai osallistua projektitoimeksiantoihin. 

Metropolian teknologiapäällikkö Harri Hahkala on tyytyväinen Skanskan kanssa tähän asti tehtyyn yhteistyöhön. Hahkala kuvailee yhteistyötä mutkattomaksi – uusiin yhteistyöideoihin suhtaudutaan avoimesti puolin ja toisin.

”Kumppanuus Skanskan kanssa on Metropolialle ja opiskelijoillemme erittäin arvokasta. Syventämällä yhteistyötämme voimme osoittaa opiskelijoille, että olemme heistä oikeasti kiinnostuneita ja myös yritykset haluavat olla mukana edistämässä nuorten tulevia työuria ja opintojen jälkeistä työllistymistä. Yhteistyömme tulee tästä edelleen kehittymään ja laajentumaan”, arvioi Hahkala. 

Lisätietoja:

Skanska Oy, henkilöstöjohtaja Nina Jankola-Väntär, puh. 040 543 2417 nina.jankola-vantar[at]skanska.fi

Metropolia, teknologiapäällikkö Harri Hahkala. puh. 040 082 8636, harri.hahkala[at]metropolia.fi

Skanska Oy, viestintäpäällikkö Pilvimaari Strömberg, puh. 040 519 4787, pilvimaari.stromberg[at]skanska.fi

Skanska on yksi maailman johtavista rakennus- ja projektikehityspalveluita tarjoavista yrityksistä. Toimimme valituilla kotimarkkina-alueilla Pohjoismaissa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Yhdessä asiakkaidemme ja monimuotoisten tiimiemme kanssa luomme innovatiivisia ja vastuullisia ratkaisuja, jotka edistävät terveellistä elämää yli sukupolvien. Suomessa toimintamme kattaa rakentamispalvelut sekä asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen. Skanska työllisti vuoden 2022 lopussa noin 2 000 henkilöä Suomessa.