c

Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen saneerauksen kolmas vaihe käynnistyy

Lehdistötiedotteet 15.5.2023 8.00 CET

Skanska ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY ovat sopineet Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen PK1:n saneerauksesta. Kyseessä on laitoksen toiminnan tehostamisen kolmas vaihe. Laitos sijaitsee Helsingin Kuninkaantammessa. Urakka käynnistyy toukokuussa ja valmistuu vuonna 2026 alkukeväällä.

Skanska

Urakka koskee Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen PK1:n selkeytys- ja suodatusosastoa, kalkkiveden valmistusta ja näihin liittyviä toimintoja. Kalkkikivirouheelle rakennetaan varastosiilot, ja hiekkasuodatus muuttuu hiekkakalkkikivisuodatukseksi.

“Pitkäkosken laitoksen toiminnan tehostamisella varmistamme laadukkaan juomaveden, turvaamme vesihuollon toimintavarmuutta ja varaudumme väestömäärän kasvuun pääkaupunkiseudulla. Mittavassa saneeraushankkeessa uusitaan prosessinosia, poistetaan tuotannollisia pullonkauloja, korvataan ikääntyneet laitteet ja menetelmät uusilla sekä mahdollisuuksien mukaan nykyistä energia- ja ympäristötehokkaammilla ratkaisuilla”, kertoo osastonjohtaja Veli-Pekka Vuorilehto HSY:stä.

Saneerauksen myötä laitoksen vedenpuhdistuskapasiteetti kasvaa ja prosessi tehostuu. Pitkäkoskesta tulee Suomen suurin vedenpuhdistuslaitos, jossa tuotettua vesijohtovettä käytetään Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa.

HSY on sitoutunut päästöttömien työmaiden Green deal -sopimukseen, mikä näkyy hankkeessa muun muassa käytettävien työkoneiden vaatimuksissa. Polttomoottorikäyttöisten koneiden tulee täyttää STAGE IV -luokan vaatimukset ja kuorma-autoille on asetettu Euro VI -vaatimusluokka. Työkoneissa on käytettävä uusiutuvaa käyttövoimaa tai polttoaineita, ja pienkoneissa tulee suosia sähkökäyttöisiä välineitä. Purettavien betonirakenteiden uudelleenkäyttöä valettavissa rakenteissa tutkitaan, ja hankkeen hiilijalanjälki lasketaan.  

”Kyseessä on monipuolinen infrahanke, joka näkyy vedenlaadun paranemisen lisäksi myös pienempänä ilmastokuormana. Projektin alussa järjestämme työpajan tilaajan kanssa hankkeelle sopivista ympäristövastuullisista ratkaisuista. Saneeraustyö tehdään käynnissä olevaan laitokseen ennalta laaditun vaiheistussuunnitelman mukaisesti, mikä tarkoittaa töiden huolellista yhteensovittamista ja aikataulutusta häiriöttömän vedentuotannon varmistamiseksi”, kertoo tulosyksikön johtaja Markku Ihamäki Skanskasta.    

Lisätietoja:

Helsingin seudun ympäristöpalvelut, Veli-Pekka Vuorilehto, puh. 050 405 3074, veli-pekka.vuorilehto[at]hsy.fi

Skanska Infra Oy, tulosyksikön johtaja Markku Ihamäki, puh. 0400 221 898, markku.ihamaki[at]skanska.fi

Skanska Oy, viestintäpäällikkö Pilvimaari Strömberg, puh. 040 519 4787, pilvimaari.stromberg[at]skanska.fi

Skanska on yksi maailman johtavista rakennus- ja projektikehityspalveluita tarjoavista yrityksistä. Toimimme valituilla kotimarkkina-alueilla Pohjoismaissa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Yhdessä asiakkaidemme ja monimuotoisten tiimiemme kanssa luomme innovatiivisia ja vastuullisia ratkaisuja, jotka edistävät terveellistä elämää yli sukupolvien. Suomessa toimintamme kattaa rakentamispalvelut sekä asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen. Skanska työllisti vuoden 2022 lopussa 2 020 henkilöä Suomessa.