c

Ruskeasuolle nousevan raitiovaunu- ja bussivarikon rakentaminen on pitkällä

Lehdistötiedotteet 27.4.2023 9.30 CET

Ruskeasuon raitiovaunu- ja bussivarikon runko on valmistunut ja rakennus noussut harjakorkeuteen. Alkuvuonna 2024 valmistuva raitiovaunuvarikko tulee olemaan Helsingin raitioliikenteen päävarikko Koskelan varikon ohella, minkä lisäksi varikkoalue palvelee Helsingin seudun liikenteen bussivarikkona. Varikon tilaaja on Kaupunkiliikenne Oy:n tytäryhtiö Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy ja pääurakoitsija on Skanska.

Ruskeasuon varikon työmaa kuvattuna 26.4.2023

Ruskeasuon varikon työmaalla on parhaillaan useita työvaiheita käynnissä. Raitiovaunujen osalta sekä korjaamossa että vaunujen säilytyshallissa tehdään raidetöitä. Varikolle tulee säilytystilaa sadalle raitiovaunulle. Säilytystilan lisäksi raitiovaunuille on kuusi vuorokausihuoltopaikkaa, kahdeksan korjauspaikkaa sekä sorviraide. 

Kokoonsa nähden varikko on erittäin kompakti. Muun muassa myötäpäiväinen kulkusuunta tehostaa varikon toimintaa, sillä päivähuollosta raitiovaunut voidaan ajaa suoraan säilytykseen ilman, että varikolla täytyy tehdä ylimääräistä kierrosta.

Lisäksi varikon erikoisuutta, katolle tulevaa bussikantta rakennetaan. Kannelle mahtuu 220 kappaletta 14-metrisiä busseja. Lisäksi varikolle tulee kaksi bussien vuorokausihuoltopaikkaa. Myös bussien tarvitseman ajoluiskan rakennustyöt ovat käynnissä.

Julkisivun osalta varikko alkaa saamaan sille suunniteltua puuverhousta. Lisäksi varikolla tehdään erilaisia maanrakennustöitä ja asennuksia sekä toimistotilojen rakenteita.

Ruskeasuon varikkoa rakennetaan ympäristö huomioiden. Rakentamisessa käytetään vähähiilistä betonia, ja rakennusjätteestä 90 prosenttia menee hyötykäyttöön. Lisäksi uusi varikko lämpenee maalämmöllä. Hankkeelle haetaan BREEAM-ympäristöluokituksen toisiksi korkeinta Excellent-tasoa, millä voidaan varmistaa varikkohankkeelle asetetut kestävän ja ympäristövastuullisen rakentamisen tavoitteet.

Valmistuttuaan varikko on keskeinen raitiovaunu- ja bussiliikenteen solmukohta

Ruskeasuon varikon rakennustyöt aloitettiin talvella 2021, ja kokonaisuudessaan varikko valmistuu alkuvuonna 2024. Rakentaminen ja sen aikataulu sekä hankkeen kustannusarvio noudattavat yhdessä tilaajan ja pääurakoitsijan keskenään sopimia tavoitteita.

Valmistuttuaan Ruskeansuon varikko tulee olemaan Helsingin raitioliikenteen päävarikko Koskelan varikon ohella. Uusi varikko tulee palvelemaan Helsingin länsiosien raitiolinjojen sekä Helsingin seudun liikenteen (HSL) alueellisen bussiliikenteen tarpeita.

Ruskeasuon varikkohanke on osa raitiovaunuvarikoiden kehittämissuunnitelmaa, jonka tarkoituksena on varautua sekä kantakaupungin lisääntyvän raitioliikenteen että tulevien pikaraitoteiden kalustojen tarpeisiin.

Lisätietoja:

Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy, toimitusjohtaja Anu Pajala, puh. 040 825 8126, anu.pajala[at]kaupunkiliikenne.fi

Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy, hallituksen puheenjohtaja Antti Nousiainen, puh. 040 579 6074, antti.nousiainen[at]kaupunkiliikenne.fi

Skanska Infra Oy, projektijohtaja Petri Mälkiä, puh. 050 370 4728, petri.malkia[at]skanska.fi

Skanska Oy, viestintäpäällikkö Pilvimaari Strömberg, puh. 040 519 4787, pilvimaari.stromberg[at]skanska.fi

Skanska on yksi maailman johtavista rakennus- ja projektikehityspalveluita tarjoavista yrityksistä. Toimimme valituilla kotimarkkina-alueilla Pohjoismaissa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Yhdessä asiakkaidemme ja monimuotoisten tiimiemme kanssa luomme innovatiivisia ja vastuullisia ratkaisuja, jotka edistävät terveellistä elämää yli sukupolvien. Suomessa toimintamme kattaa rakentamispalvelut sekä asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen. Skanska työllisti vuoden 2022 lopussa 2 020 henkilöä Suomessa.