c

Rakentamisen muovit green deal -sopimus edistää kalvomuovien erilliskeräystä ja kiertotaloutta työmailla

Lehdistötiedotteet 31.1.2023 11.00 CET

Skanska on sitoutunut vapaaehtoiseen Rakentamisen muovit green deal -sopimukseen, jonka tarkoituksena on edistää rakentamisessa käytettyjen muovien kiertotaloutta.

Rakentamisen muovit green deal -sopimus tukee Skanskan ilmastotavoitteen lisäksi myös työmaiden kierrätystavoitteen saavuttamista.

Sopimuksen julkistivat joulukuussa 2020 ympäristöministeriö, Rakennusteollisuus RT ry, Muoviteollisuus ry, Suomen Kuntaliitto ry, rakennus- ja sisustustarvikekaupan liitto RASI ry, Sähköteknisen Kaupan liitto ry (STK), Teknisen Kaupan liitto ry (TKL), Kemianteollisuus ry ja Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP.

Osapuolien määritelmän mukaan sitoumuksen ensimmäisessä vaiheessa tavoitellaan rakentamisen toimitusketjussa ja rakentamisessa käytettyjen kalvomuovien erilliskeräyksen lisäystä ja parannetaan kierrätyksen valmistelua. Kalvomuovien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä on tarkoituksena tehostaa, ja lisätä kierrätysmateriaaleista valmistettujen muovien käyttöä rakentamisen toimitusketjussa sekä rakentamisessa. Tavoitteena on myös kalvomuovien käytön optimointi ja vähentäminen, ja kierrätettyjen kalvomuovien käytön lisääminen kalvomuovien tuotannossa.  

Sopimuksen myötä Skanska sitoutuu edistämään tavoitteita.

”Työmaillamme kalvomuoveja kertyy erityisesti rakennusmateriaalien pakkauksista, ja jatkossa ne erilliskerätään. Seuraamme keräyksen kokonaismäärää työmaillamme, ja sitä kautta osallistumme kansallisen tilanteen kartoitukseen. Samalla keskustelemme yhteistyökumppaneidemme kanssa mahdollisista keinoista kierrätyskalvomuovien käytön tehostamiseen”, kertoo ympäristöasiantuntija Reetta Leivo Skanskasta.

Skanskan tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2045 mennessä kaikilla liiketoiminta-alueilla kattaen oman toiminnan päästöjen lisäksi myös arvoketjussa syntyvät päästöt.

”Tämä sitoumus tukee ilmastotavoitettamme hyvin. Kalvomuovit ovat täysin kierrätettävissä uudeksi tuotteeksi, joten kiertotalousmahdollisuudet ovat erinomaiset. Ilmastotavoitteen lisäksi erilliskeräyksellä edistämme myös työmaidemme 70 % kierrätystavoitteen saavuttamista”, Leivo jatkaa.

Lisätietoja:

Skanskan Oy, ympäristöasiantuntija Reetta Leivo, puh. 050 532 6177, reetta.leivo[a]skanska.fi

Skanska Oy, viestintäpäällikkö Pilvimaari Strömberg, puh. 040 519 4787, pilvimaari.stromberg[at]skanska.fi

Skanska on yksi maailman johtavista rakennus- ja projektikehityspalveluita tarjoavista yrityksistä. Toimimme valituilla kotimarkkina-alueilla Pohjoismaissa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Yhdessä asiakkaidemme ja monimuotoisten tiimiemme kanssa luomme innovatiivisia ja vastuullisia ratkaisuja, jotka edistävät terveellistä elämää yli sukupolvien. Suomessa toimintamme kattaa rakentamispalvelut sekä asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen. Skanska työllisti vuoden 2021 lopussa 2 167 henkilöä Suomessa.