c

Ruskeasuon raitiovaunu- ja bussivarikon rakentaminen on käynnistynyt

Lehdistötiedotteet 1.7.2022 8.05 CET

Skanska ja Kaupunkiliikenne Oy:n tytäryhtiö Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy ovat sopineet Ruskeasuon raitiovaunu- ja bussivarikon toteutusvaiheen käynnistämisestä. Alueelle rakennetaan Suomen ensimmäinen yhdistetty raitiovaunu- ja bussivarikko, joka tulee valmistuttuaan olemaan Helsingin raitioliikenteen päävarikko myöhemmin uudistettavan Koskelan varikon ohella. Urakkasopimuksen arvo Skanskalle on noin 101 miljoonaa euroa.

Havainnekuva Ruskeasuon varikosta

Varikko edistää Helsingin kaupungin tavoitteita raitioliikenteen laajentamisesta ja mahdollistaa Helsingin tulevien pikaraitioteiden, esimerkiksi Länsi-Helsingin raitioteiden, kaluston säilyttämisen ja kunnossapidon.

Hankkeessa rakennettava uudisrakennus on suunniteltu 100 pitkälle, 28–35 metriselle raitiovaunulle. Varikolla on tilat vaunujen päivittäisille tarkastuksille, puhdistukselle sekä säännölliselle huollolle ja tarvittaville korjauksille. Rakennukseen sijoitetaan myös kuljettajien ja varikkohenkilökunnan toimisto- ja sosiaalitilat. Varikon katolla on noin 200 bussin pysäköintialue ja niitä palveleva vuorokausihuoltorakennus.  

“Ruskeasuon uusi raitiovanuvarikko tulee olemaan Kaupunkiliikenteen toinen päävarikko ja siten erittäin tärkeä osa raitiotieverkoston kokonaisuutta. Ruskeasuo on osa kokonaisuudistusta, jossa koko Kaupunkiliikenteen varikkoverkosto uusitaan seuraavan kymmenen vuoden aikana ja otetaan uusi askel uudistuvaan raitiotietoimintaan” kertoo hankejohtaja Jarno Köykkä Kaupunkiliikenne Oy:stä.

”Ruskeasuon varikko syntyy yhteistyössä laaja-alaisen työryhmän kanssa, jossa on infra-, toimitila- ja talotekniikkaosaajien lisäksi myös muun muassa ympäristövastuullisen rakentamisen asiantuntijoita. Olemme hyödyntäneet tietomallintamista hankkeessa monipuolisesti, ja esimerkiksi Cave-tietomalli helpottaa suunnitteluyhteistyötä eri osapuolien kesken”, kertoo projektijohtaja Petri Mälkiä Skanskasta.  

Hanke käynnistyi vuonna 2021 kehitysvaiheella, ja toteutusvaihetta valmistelevat maanrakennus- ja purkutyöt aloitettiin viime vuoden marraskuussa. Uuden varikon kokonaislaajuus on yhteensä noin 23 200 neliömetriä, ja rakennustyöt valmistuvat alkuvuodesta 2024.

Ympäristövastuullisuus huomioidaan monilla tavoin

Vähähiilisyystavoitteet otetaan huomioon hankkeessa muun muassa tavoittelemalla BREEAM-laatustandardin excellent-tasoa. Luokitusjärjestelmä asettaa tavoitteita hankkeelle muun muassa jätehuollon, luontoarvojen, energia- ja materiaalitehokkuuden osalta.

Varikon ympärivuorokautinen käyttö mahdollistaa rakennuksen sisäisen energiankierrätyksen, jossa maalämpöjärjestelmän jäähdytysverkostojen lauhde- ja hukkalämmöt hyödynnetään rakennuksen lämmityksessä. Lisäksi rakennuksen katolle asennetaan aurinkopaneeleita.

Hankkeessa tehdyssä purkukartoituksessa purettaville materiaaleille on pyritty löytämään uusi käyttötarkoitus, joko materiaalin uudelleenkäyttönä suoraan kohteessa tai sen toimittaminen takaisin raaka-ainekiertoon. Esimerkiksi varikkorakennuksessa käytetään vähähiilistä betonia.

Kohteen luontoarvot on kartoitettu ennen töiden aloitusta, ja luonnon monimuotoisuutta ja ekologista arvoa pyritään varikon alueella lisäämään hankkeella työskentelevän ekologin avulla.

Lisätietoja:

Skanska Infra Oy, projektijohtaja Petri Mälkiä, puh. 050 370 4728, petri.malkia[at]skanska.fi

Kaupunkiliikenne Oy, hankejohtaja Jarno Köykkä, puh. 0400 442 753, jarno.koykka[at]kaupunkiliikenne.fi

Skanska Oy, viestintäpäällikkö Pilvimaari Heikkinen, puh. 040 519 4787, pilvimaari.heikkinen[at]skanska.fi

Skanska on yksi maailman johtavista rakennus- ja projektikehityspalveluita tarjoavista yrityksistä. Toimimme valituilla kotimarkkina-alueilla Pohjoismaissa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Yhdessä asiakkaidemme ja monimuotoisten tiimiemme kanssa luomme innovatiivisia ja vastuullisia ratkaisuja, jotka edistävät terveellistä elämää yli sukupolvien. Suomessa toimintamme kattaa rakentamispalvelut sekä asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen. Skanska työllisti vuoden 2021 lopussa 2 167 henkilöä Suomessa.