c

Skanskalle hyvä sijoitus työnantajamielikuvia mittaavassa opiskelijatutkimuksessa

Lehdistötiedotteet 6.6.2022 11.00 CET

Skanska sijoittui jälleen toiselle sijalle rakennusalan yrityksistä Universumin opiskelijatutkimuksessa. Tekniikan alan työnantajien listalla Skanskan kokonaissijoitus oli 13.

42 prosenttia vastaajista ilmoitti, että ei valitsisi työnantajaa, joka ei ole aktiivinen kestävän kehityksen saralla.

Tulokset käyvät ilmi Universumin opiskelijatutkimuksesta 2022, jossa tutkitaan opiskelijoiden näkemyksiä työnantajista ja työelämästä. Tutkimukseen osallistui lokakuun 2021 ja huhtikuun 2022 välillä noin 13 000 suomalaista opiskelijaa, joista noin 3 000 opiskeli tekniikan alalla.

Tutkimuksen vastaajat arvostivat aiempaa enemmän työn ja vapaa-ajan tasapainoon kannustamista, riittävän korkeaa palkkaa ja joustavuutta, mutta tärkeimpinä pidettiin edelleen työtehtävien monipuolisuutta ja ystävällistä työilmapiiriä. Lisäksi 42 prosenttia vastaajista ilmoitti, että ei valitsisi työnantajaa, joka ei ole aktiivinen kestävän kehityksen saralla – myös tämä osuus nousi viime vuodesta.

Skanskalaiset kehittämässä vastuullisuutta

Skanskan arvot näkyvät myös käytännön vastuullisuustyössä. Esimerkiksi viime vuonna käynnistyneisiin hiilityöryhmiin osallistuu monimuotoinen ryhmä, joka koostuu noin 100 skanskalaisesta.   

”Olen iloinen, että voimme vastata opiskelijoiden toiveisiin vastuullisesta yrityksestä. Olen huomannut, että entistä enemmän skanskalaiset haluavat myös itse aktiivisesti olla mukana kehittämässä vastuullisuuskäytäntöjämme. Tämä on hieno asia, koska kulttuurin muodostamme me kaikki yhdessä. Tänä vuonna julkaisimme tarkennetun hiilitiekarttamme, jossa on konkreettisia askelmerkkejä seuraaville vuosille. Tehtävää kuitenkin riittää vielä, ja tässäkin työssä olemme parempia yhdessä”, kertoo Skanskan henkilöstöjohtaja Nina Jankola-Väntär.

Tutkimuksessa tärkeänä pidetty vapaa-ajan ja työelämän tasapaino on Skanskalla työhyvinvoinnin oleellinen osa-alue, johon liittyvät vahvasti muun muassa työajan joustomahdollisuudet.

”Joustotyö on toimihenkilöille jo arkipäivää, ja mahdollisuuksia on pilotoitu myös työmaatehtävissä menestyksekkäästi. Oppeja on viety käytäntöön, ja työajan joustot tarkastellaan työmaakohtaisesti ja niihin myös kannustetaan. Toteutamme vuosittain henkilöstötutkimuksen, josta saamme arvokasta ja kattavaa näkemystä skanskalaisten työarjesta ja mahdollisista kehityskohteista”, Jankola-Väntär jatkaa.

Universum on kansainvälinen työnantajakuvaan erikoistunut tutkimus- ja konsultointiyritys, joka tutkii yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoiden sekä korkeakoulutettujen ammattilaisten työelämänäkemyksiä ja työnantajapreferenssejä.

Lisätietoja:

Skanska Oy, henkilöstöjohtaja Nina Jankola-Väntär, puh. 040 543 2417, nina.jankola-vantar[at]skanska.fi

Skanska Oy, viestintäpäällikkö Pilvimaari Heikkinen, puh. 040 519 4787, pilvimaari.heikkinen[at]skanska.fi