c

Skanska Oy:n vuoden 2021 tulos oli vahva ja parani vuoden takaisesta

Lehdistötiedotteet 4.2.2022 8.00 CET

Skanska Oy -konsernin vuoden 2021 tulos oli hyvällä tasolla. Liikevaihto kasvoi 4 prosenttia vuoteen 2020 nähden, ja myös liikevoitto parani.

Puistosairaalan käytävä.

Skanska AB:n raportointirakenteesta johtuen Skanska ei julkista Suomen markkinoilta kertynyttä liikevaihtoaan ja liikevoittoaan tilinpäätösraportointinsa yhteydessä. Skanskan Suomen toimintojen tulos raportoidaan osana Skanskan pohjoismaisten liiketoimintojen kokonaisuutta. 

Saatujen uusien tilausten määrä vuonna 2021 oli 1 181,2 miljoonaa euroa. Tilauskanta kasvoi merkittävästi vuoteen 2020 nähden ja oli ennätystasolla 1 281,4 miljoonaa euroa.

Suurimmat tilaukset vuonna 2021 olivat Ahveniston sairaala (noin 272 M €), Finlandia-talon perusparannus (noin 88 M €), Helsinki-Vantaan lentoaseman hotellihanke (noin 86 M €), Tukholman metropolialueella toteutettava Nackan metroasema (noin 59 M €), Grand Hansa -hotelli Helsingin ydinkeskustaan (lähes 50 M €) ja Sulkavuoren jätevedenpuhdistamon prosessiputkisto- ja koneistourakka (noin 45 M €). Suurimmat asuntourakkakokonaisuudet olivat puolestaan Helsingin Vuosaareen rakentuvat tornitalot Hyperion (noin 47 €) ja Atlas (noin 68 M €).

Skanska Oy, tilauskanta ja saadut tilaukset

EUR milj.

2021

2020

Tulouttamaton tilauskanta

1 281,4

980,6

Saadut tilaukset

1 181,2

824,9

 

Skanska Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Särkilahti kommentoi Skanska Oy:n vuoden 2021 tulosta:

”Liikevaihtomme ja kannattavuutemme Suomessa säilyivät hyvällä tasolla edelleen vaikuttaneesta pandemiasta huolimatta. Olemme tyytyväisiä, että liiketoimintamme on pysynyt käynnissä lähes ennallaan tässä poikkeustilanteessa. Kannattavuutemme kasvoi asuntoprojektikehityksessä ennätystasolle ja rakentamispalveluissa säilytimme kannattavuuden hyvällä tasolla.

Vuonna 2021 myimme 660 asuntoa perustajaurakoimistamme kohteista (671). Vuoden 2021 lopussa meillä oli rakenteilla 962 omaperusteista asuntoa (975). Valmiita myymättömiä asuntoja oli ainoastaan 15 kappaletta. Asuntomyynnin jatkuessa vahvana käynnistämme useita uusia hankkeita kasvukeskuksissa.

Vuonna 2021 työmaillamme sattui 60 poissaolon aiheuttanutta työtapaturmaa, ja tapaturmataajuutemme oli vuoden 2021 lopussa 6,3. Taajuus on parantunut edellisen vuoden tasosta (7,7). Jokainen tapaturma on kuitenkin liikaa, ja töitä on vielä tehtävä turvallisen työskentelyn edistämiseksi. Meille on tärkeää, että kaikkien työmaillamme ja toimistoillamme työskentelevien työolosuhteet ovat turvalliset ja terveelliset.

Koronapandemia on jatkunut jo pitkään, mutta olemme pystyneet hyvän yhteistyön ja tiimihengen ansiosta jatkamaan työtämme ilman suurempia häiriöitä. Hyvän tuloksen myötä muistamme skanskalaisia tänä vuonna 200 euron ylimääräisellä virikesaldolla, jonka toivomme tukevan henkilöstömme hyvinvointia ja jaksamista.

Skanskalla on vahva eettinen ohjeisto, johon myös kaikkien alihankkijoidemme on sitouduttava. Olemme tunnistaneet, että oikeudenmukaisten työolojen turvaamiseksi on löydettävä vielä lisäkeinoja, ja viimeisimpänä toimenpiteenä olemme rajoittaneet kolmansista maista lähettyjen työntekijöiden työskentelyn ehtoja työmaillamme lakisääteistä tiukemmaksi. Skanska vaatii jatkossa EU:n/ETA-alueen ja Sveitsin ulkopuolelta lähetetyiltä työntekijöiltä oleskelu- ja työluvan.

Matkamme kohti hiilineutraaliutta on jatkunut hiilitiekarttamme toimenpiteiden tarkentamisella. Painopistealueiden teemoihin on pureuduttu hiilityöryhmien selvitysten kautta, jotta löydämme vastuullisimmat ratkaisut osaksi rakentamisprosessiamme. Syksyllä Skanskan ilmastotavoite validoitiin Science Based Targets Initiativen (SBTi) toimesta, mikä tarkoittaa, että se on linjassa hiilipäästöjen vähentämistä sekä ilmaston lämpenemisen rajoittamista koskevan Pariisin sopimuksen kanssa.

Skanska AB -konserni julkaisi uuden kolmivuotisen strategian loppuvuodesta 2021. Skanska Suomessa keskitymme vuoteen 2024 ulottuvalla strategiakaudella vahvan markkina-aseman ja kannattavuuden säilyttämiseen. Ilmastoviisaus on vahvasti strategian ytimessä, ja sen avulla varmistamme oman ja asiakkaidemme menestymisen. Tavoitteenamme on myös, että työntekijä- ja kumppanikokemus on alan parasta.”

Alla olevassa taulukossa esitetään Skanskan asuntokappalemäärät Suomessa ilman BoKlok-liiketoimintaa.

Asuntotuotanto, kappalemäärät Suomessa

 

Asuntomyynti

2021

2020

Muutos, kpl

Muutos, %

Omaperusteinen tuotanto, josta

660

671

–11

–2 %

Kuluttajien omaan käyttöön

391

 426

 

–35

–8 %

Sijoittajille

269

 245

+24

+10 %

Neuvottelu-urakat

719

269

+450

+167 %

 Yhteensä

1 379

940

+439

+47 %

         

Omaperusteinen tuotanto

2021

2020

Muutos, kpl

Muutos, %

      Aloitukset

698

530

+168

+32 %

      Valmistuneet

711

640

+71

+11 %

      Valmiit

      myymättömät

15

37

–22

–59 %

         

Rakenteilla

31.12.2021

31.12.2020

Muutos, kpl

Muutos, %

Omaperusteinen tuotanto

962

975

–13

–1 %

Neuvottelu-urakat

964

375

+589

+157 %

Muu urakkatuotanto

1 286

1 818

–532

–29 %

Yhteensä

3 212

3 168

+44

 +1 %

         

Valmistuneet

31.12.2021

31.12.2020

Muutos, kpl

Muutos, %

Omaperusteinen tuotanto

 711

 640

+71

+11 %

Neuvottelu-urakat

105

682

–577

–85 %

Muu urakkatuotanto

791

403

+388

+96 %

Yhteensä

1 607

1 725

–118

–7 %

 

Skanska AB, rakentamispalvelut, liikevaihto, liikevoitto, tilauskanta ja saadut tilaukset

 

EUR milj.

2021

2020

Liikevaihto

13 068

13 395

      Pohjoismaat

5 511

5 352

      Yhdysvallat

5 398

5 740

      Keski-Eurooppa

2 168

2 303

Liikevoitto

494

336

      Pohjoismaat

222

190

      Yhdysvallat

164

116

      Keski-Eurooppa

108

30

Tilauskanta

20 406

17 060

      Pohjoismaat

6 871

6 056

      Yhdysvallat

9 629

7 411

      keski-Eurooppa

3 906

3 593

Saadut tilaukset

15 138

14 283

      Pohjoismaat

5 957

5 650

      Yhdysvallat

6 491

4 806

      Keski-Eurooppa

2 690

3 828

 

Skanska AB, asuntoprojektikehitys, liikevaihto ja liikevoitto

 

EUR milj.

2021

2020

Liikevaihto

1 417

1 246

      Pohjoismaat

1 232

1 106

      Keski-Eurooppa

185

140

Liikevoitto

195

147

      Pohjoismaat

160

128

      Keski-Eurooppa

35

19

 

Skanska AB, asuntoprojektikehitys, kappalemäärät

 

Kpl

2021

2020

Asuntoaloitukset, josta

4 363

3 807

      Pohjoismaat

3 509

2 937

      Keski-Eurooppa

 854

 870

Asuntomyynti, josta

4 084

3 991

      Pohjoismaat

3 131

3 352

      Keski-Eurooppa

  953

  639

Asuntoja rakenteilla, josta

8 673

6 948

      Pohjoismaat

6 825

5 518

      Keski-Eurooppa

1 848

1 440

 

Lisätietoja:

Skanska Oy, toimitusjohtaja Tuomas Särkilahti, puh. 040 560 2103, tuomas.sarkilahti[at]skanska.fi

Skanska Oy, viestintäpäällikkö Pilvimaari Heikkinen, puh. 040 519 4787, pilvimaari.heikkinen[at]skanska.fi

Skanska on yksi maailman johtavista rakennus- ja projektikehityspalveluita tarjoavista yrityksistä. Toimimme valituilla kotimarkkina-alueilla Pohjoismaissa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Yhdessä asiakkaidemme ja monimuotoisten tiimiemme kanssa luomme innovatiivisia ja vastuullisia ratkaisuja, jotka edistävät terveellistä elämää yli sukupolvien. Suomessa toimintamme kattaa rakentamispalvelut sekä asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen. Skanska Oy -konserni työllisti vuoden 2021 lopussa 2 167 henkilöä Suomessa.