c

Oikeudenmukaisten työolojen turvaamiseksi Skanska tiukentaa lähetettyjen työntekijöiden lupavaatimuksia

Lehdistötiedotteet 17.1.2022 10.30 CET

Vastuullisen toiminnan kulmakivinä Skanskassa on ollut pitkään turvallisen ja terveellisen työskentelyn varmistaminen työmailla sekä toimistoilla. Työmaa on yhteinen työpaikka monien eri yritysten työntekijöille, ja kaikilla tulee olla myös oikeudenmukaiset työolot ja -ehdot. Reilujen työolojen turvaamiseksi Skanska vaatii jatkossa EU:n/ETA-alueen ja Sveitsin ulkopuolelta lähetetyiltä työntekijöiltä oleskelu- ja työluvan.

Skanska, LIFE-työmaatakit

”Tarvitsemme useita keinoja oikeudenmukaisten työolojen varmistamiseen. Vastuullisen hankinnan periaatteet ja siihen liittyvät työkalut ovat meillä jo laajasti käytössä, ja nyt tehty linjaus tukee kokonaisuutta hyvin”, sanoo hankintajohtaja Sinikka Lieho Skanskasta.

Skanska rajoittaa kolmansista maista lähettyjen työntekijöiden työskentelyn ehtoja työmailla lakisääteistä tiukemmaksi. Ilman Suomen myöntämää oleskelu- ja työlupaa EU:n/ETA-alueen ja Sveitsin ulkopuolelta tulevien lähetettyjen työntekijöiden työskentely Skanskan työmailla on mahdollista vain ennakkoon hyväksytyllä poikkeusluvalla 1. maaliskuuta 2022 alkaen tehtävissä uusissa urakkasopimuksissa.

”EU:n ulkopuoliset lähetetyt työntekijät ovat hyvin riippuvaisia työnantajastaan, ja heillä on kohonnut riski joutua työperäisen hyväksikäytön uhriksi. Linjauksella halutaan varmistaa reilut työehdot myös heikoimmassa asemassa oleville työntekijöille”, Skanskan työsuhdepäällikkö Anu Aspiala kertoo. 

Lähetetyllä työntekijällä tarkoitetaan työntekijää, joka työskentelee tavallisesti muussa valtiossa kuin Suomessa ja jonka työnantaja lähettää rajoitetuksi ajaksi tilapäiseen työhön Suomeen. Jatkossa EU:n/ETA-alueen ja Sveitsin ulkopuolisista maista tulevat työntekijät voivat työskennellä Skanskan työmailla vain Suomen myöntämällä oleskeluluvalla ja siihen liittyvällä työnteko-oikeudella tai Skanskan erikseen myöntämällä poikkeusluvalla. Aiempi, lainsäädäntöä noudattanut toimintatapa salli EU:n/ETA-alueen ja Sveitsin ulkopuolelta lähetettyjen työntekijöiden työskennellä Suomessa lyhytaikaisesti EU/ETA-maan tai Sveitsin lähtömaan työluvalla.

”On hyvä, että rakennusalalla reagoidaan myös yhteisesti alan vastuullisuuskysymyksiin ja etsitään konkreettisia keinoja kitkeä työvoiman hyväksikäyttöä”, Skanskan hankintajohtaja Sinikka Lieho toteaa.

Skanskassa on kattavat menettelyt vastuullisen toimitusketjun varmistamiseen, ja toimittajilta tarkistetaan aina tietyt taustatiedot. Työmaahenkilöstöä on koulutettu hyväksikäytön tunnistamiseen osana oikeudenmukaisiin työoloihin liittyvää työtä, ja työntekijöiden oikeuksia koskevaa tietoa on lisätty perehdytysmateriaaliin. Lisäksi yhteistyötä tehdään viranomaisten, Rakennusliiton ja useiden järjestöjen kanssa.   

Työmaa yhteisenä työpaikkana tarjoaa mahdollisuuden tarttua kehittämistä vaativiin asioihin yhdessä kumppaniverkoston kanssa, jolloin vastuullisuusteot toteutuvat myös käytännössä.

Lisätietoja:

Skanska Oy, hankintajohtaja Sinikka Lieho, puh. 040 8681859, sinikka.lieho[at]skanska.fi

Skanska Oy, viestintäpäällikkö Pilvimaari Heikkinen, puh. 040 519 4787, pilvimaari.heikkinen[at]skanska.fi

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä infrarakentaminen. Skanska Oy -konserni työllisti vuoden 2020 lopussa 2 177 henkilöä Suomessa.