c

Skanska toteuttaa Kt68-parannushankkeen Pedersöressä

Lehdistötiedotteet 11.11.2021 8.00 CET

Väylävirasto ja Skanska ovat sopineet Kantatie 68:n parannushankkeesta. Pietarsaareen johtavaa kantatietä kunnostetaan kahdessa vaiheessa ja työt on aloitettu lokakuussa 2021. Hanke valmistuu lokakuussa 2022.

Skanska toteuttaa Kt68-parannushankkeen Pedersöressä

Kantatie 68 on tärkein yhteys Pietarsaaresta ja sen satamasta valtatielle 8 ja edelleen sisämaahan. Pietarsaaren satamassa ja sen lähialueilla on paljon kehittyvää teollisuutta ja yli 2 000 työpaikkaa. Tien parannushanke vastaa kasvavan liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen liittyviin haasteisiin helpottamalla sivuteiltä päätielle liittymistä, lisäämällä ylikulkusiltoja ja uusimalla muun muassa valaistusta ja melusuojausta.

”Kt68-parannushanke uudistaa kantatien lisäksi myös Pedersören alueen kevyen liikenteen väyliä, jotta kulkeminen olisi turvallisempaa työmatkalaisille ja esimerkiksi alueen kouluihin ja päiväkoteihin. Samalla se antaa mahdollisuuksia tien varren maankäytön kehittämiselle”, kertoo Skanskan työpäällikkö Timo Kujanpää mittavan hankkeen hyödyistä.

”Raskaan liikenteen osuus kantatiellä on merkittävä ja Pedersöressä se toimii solmukohtana valtatie 8:lle. Hankkeen tavoitteena on lisätä liikenneturvallisuutta ja parantaa kantatien vaikutusalueen saavutettavuutta. Hanke toteutetaan kilpailu-urakkana STk- eli Suunnittelu-Toteutus-kehitys-mallilla, jossa korostuu urakoitsijan ja tilaajan välinen tiivis yhteistyö. Skanskalle STk-urakkamuoto on ensimmäinen laatuaan. Olemme innolla mukana kehittämässä Kt68-hankkeen kaltaisia uusia yhteistoimintamalleja”, kertoo tulosyksikön johtaja Janne Tikkamäki Skanskalta.

Urakkasopimus koostuu kahdesta eri valtuushankkeesta, joihin kuuluu Kt68 parantaminen Edsevön kohdalla sekä Kolpin ratasillan uusiminen ja vanha sillan purku ja siihen liittyvien tiealueiden parantaminen.

Urakka sisältää yhden uuden ylikulkusillan ja yhden kevyenliikenteen ylikulkusillan rakentamisen, olemassa olevan alikulkusillan jatkamisen, melusuojausta sekä valaistuksen ja kunnan katujen uusimista.

Hankkeessa huomioidaan ympäristötehokkuus kiinnittämällä erityistä huomiota muun muassa vesien hallintaan ja sulfidipitoisten maamassojen vastuulliseen loppusijoittamiseen. Työkoneissa käytetään biopolttoainetta tai uusiutuvaa energiaa ja uusiomateriaaleissa suositaan kierrätettyjä materiaaleja, kuten murskattua betonia.

Lisätietoja:

Skanska Infra Oy, tulosyksikön johtaja Janne Tikkamäki, puh. 0400 712 304, janne.tikkamaki[at]skanska.fi

Skanska Infra Oy, työpäällikkö Timo Kujanpää, puh. 050 544 7110, timo.kujanpaa[at]skanska.fi

Skanska Oy, viestinnän asiantuntija Pilvimaari Heikkinen, puh. 040 519 4787, pilvimaari.heikkinen[at]skanska.fi

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä infrarakentaminen. Skanska Oy -konserni työllisti vuoden 2020 lopussa 2 177 henkilöä Suomessa.