c

Skanskalle menestystä työnantajamielikuvia mittaavassa tutkimuksessa – Työn joustavuus ja merkityksellisyys korostuvat

Lehdistötiedotteet 29.10.2021 12.00 CET

Skanska sijoittui jälleen toiselle sijalle rakennusalan yrityksistä Universumin ammattilaistutkimuksessa. Skanskan kokonaissijoitus tekniikan alan listalla oli 29.

Skanska on sijoittunut rakennusalan yrityksistä sijalle 2. Universumin ammattilaisten tutkimuksessa.

Tulokset käyvät ilmi Universumin ammattilaistutkimuksesta 2021, jossa tutkitaan työelämässä olevien näkemyksiä työnantajista ja työelämästä. Tutkimukseen osallistui tänä vuonna Suomesta noin 9 780 korkeakoulutettua vastaajaa, joista vajaat 2 000 työskentelee tekniikan alalla.

Tutkimuksen vastaajat arvostivat kilpailukykyisen peruspalkan lisäksi monipuolisia tehtäviä, arvostavaa ja ystävällistä kulttuuria sekä joustavia työolosuhteita. Peräti 92 prosenttia vastaajista oli kiinnostunut etätyömahdollisuuksista. Myös esihenkilöiden tuki kehittymisessä, työsuhteen varmuus, vaikutusmahdollisuudet ja yrityksen merkityksellinen päämäärä olivat vastaajille tärkeitä ominaisuuksia.

Vastaajien arvostamat asiat on nähty työelämän kehittymisen kannalta tärkeinä asioina myös Skanskassa. ”Olemme pitkäjänteisesti tehneet töitä työelämäjoustojen mahdollistamiseksi rakennusalalla. Esimerkiksi toimistoilla käytössä oleva joustotyöaikamalli mahdollistaa työn ja muun elämän jouhevan yhteensovittamisen. Koronaepidemia on vauhdittanut työaikajoustojen, esimerkiksi etätöiden käyttämistä, myös työmaatehtävissä. Olen iloinen, että työmme kantaa hedelmää ja saamme siitä tunnustusta”, sanoo Skanskan henkilöstöjohtaja Nina Jankola-Väntär.

Skanska tunnetaan henkilöstön kehittymis- ja koulutusmahdollisuuksista

Jankola-Väntär korostaa arvojemme merkitystä kaikessa, mitä teemme. ”Arvomme kytkeytyvät vahvasti kunnianhimoisiin vastuullisuustavoitteisiimme. Olemme rakentamassa parempaa yhteiskuntaa ja meillä jokaisella on roolimme sen saavuttamisessa. Kaupunkikuvaa muovaavia rakennushankkeita ei tehdä yksin, vaan tarvitsemme ammattilaistemme sujuvaa yhteistyötä.”

”Henkilöstötutkimuksemme vahvistaa, että skanskalaiset kokevat työnsä merkitykselliseksi. Haluamme, että jokainen meillä työskentelevä onnistuu, ja panostamme paljon henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Tavoitteenamme on ollut myös kehittyä yhä paremmiksi palautteen antajiksi, ja henkilöstömme kokeekin meidän saavuttaneen tuloksia tällä saralla”, henkilöstön kehityspäällikkö Iina Riikonen Skanskalta kertoo.

Universum on kansainvälinen työnantajakuvaan erikoistunut tutkimus- ja konsultointiyritys, joka tutkii yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoiden sekä korkeakoulutettujen ammattilaisten työelämänäkemyksiä ja työnantajapreferenssejä.

Lisätietoja:

Skanska Oy, henkilöstöjohtaja Nina Jankola-Väntär, puh. 040 543 2417, nina.jankola-vantar[at]skanska.fi

Skanska Oy, henkilöstön kehityspäällikkö Iina Riikonen, puh. 050 440 4777, iina.riikonen[at]skanska.fi

Skanska Oy, viestintäpäällikkö Pilvimaari Heikkinen, puh. 040 519 4787, pilvimaari.heikkinen[at]skanska.fi

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä infrarakentaminen. Skanska Oy -konserni työllisti vuoden 2020 lopussa 2 177 henkilöä Suomessa.