c

Skanska toteuttamaan Sulkavuoren jätevedenpuhdistamon prosessiputkisto- ja koneistourakkaa Tampereella – Kehitystyö käynnistyy

Lehdistötiedotteet 3.8.2021 15.00 CET

Skanska ja Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo ovat allekirjoittaneet sopimuksen uuden Sulkavuoren keskuspuhdistamon prosessiputkisto- ja koneistourakan toteuttamisesta. Nyt allekirjoitettu sopimus kattaa sekä kehitys- että toteutusvaiheen. Kehitysvaiheen aikana tilaaja tekee päätöksen toteutusvaiheen aloittamisesta.

Sulkavuoren keskuspuhdistamosta tulee aktiivilietelaitos, joka toimii rinnakkaissaostusperiaatteella. Havainnekuva esiselkeytysaltaasta. Kuva: Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo

Sulkavuoren keskuspuhdistamosta tulee aktiivilietelaitos, joka toimii rinnakkaissaostusperiaatteella. Jätevedet puhdistetaan mekaanisesti, kemiallisesti ja biologisesti. Laadukas puhdistustulos varmistetaan hiekkasuodatuksella sekä desinfioimalla vesi ultraviolettivalolla vielä ennen vesistöön pääsyä. Puhdistetut jätevedet johdetaan kalliotunnelia pitkin Vihilahden alueelle ja siitä edelleen purkuputkea pitkin Pyhäjärveen. 

Alkuvuodesta 2022 alkava urakka kattaa hankkeen koneistot ja prosessiputkistot. Kallion sisälle toteutetaan vesiprosessiin ja maan päälle kaasun- ja lietteenkäsittelyyn tarvittava tekniikka. Urakka valmistuu vuoden 2025 loppuun mennessä. Jätevedet käännetään Sulkavuoren keskuspuhdistamolle kesällä 2025. 

”Skanskan osaaminen jätevedenpuhdistamoiden laite- ja putkistoasennuksissa on tunnettua ja arvostettua koko vesilaitosalalla maassamme. Osaavan ja luotettavan toimijan kanssa on hienoa jatkaa eteenpäin”, sanoo toimitusjohtaja Timo Heinonen Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:stä.  

”Olemme olleet mukana uuden keskuspuhdistamon rakentamisprojektissa jo vuodesta 2019 alkaen, jolloin Skanska käynnisti kallion sisään tulevan puhdistamon mittavat louhintatyöt Sulkavuoressa. On hienoa, että pääsemme jatkamaan hankkeen parissa uuden urakan myötä”, kertoo tulosyksikön johtaja Markku Ihamäki Skanskalta. 

Mittava investointi, joka vähentää ympäristökuormitusta 

Sulkavuoren keskuspuhdistamossa tullaan käsittelemään Kangasalan, Lempäälän, Pirkkalan, Tampereen, Vesilahden ja Ylöjärven jätevedet. Keskitetty jätevedenpuhdistus on Tampereen seudun merkittävimpiä ympäristöinvestointeja, jolla omistajakunnat edistävät alueellaan vesiensuojelua ja kestävää kehitystä sekä parantavat kiertotalouden toteuttamisen edellytyksiä. Keskuspuhdistamoon asennettavan uuden tekniikan avulla purkuvesistön ympäristökuormitus vähenee, vaikka käsiteltävän jäteveden määrän odotetaan kasvavan. 

 

Lisätietoja: 

Skanska Infra Oy, tulosyksikön johtaja Markku Ihamäki, puh. 040 022 1898, markku.ihamaki[at]skanska.fi 

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy, toimitusjohtaja Timo Heinonen, puh. 040 820 2695, timo.heinonen[at]keskuspuhdistamo.fi 

Skanska Oy, viestinnän asiantuntija Riikka Koskenranta, puh. 040 555 2403, riikka.koskenranta[at]skanska.fi

 

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä infrarakentaminen. Skanska Oy -konserni työllisti vuoden 2020 lopussa 2 177 henkilöä Suomessa.