c

Tyytyväisyys Skanskan palvelulaatuun pysyi korkealla myös poikkeusvuoden aikana

Lehdistötiedotteet 15.3.2021 7.00 CET

Skanskan asiakkaat ovat toimialaa keskimäärin tyytyväisempiä saamaansa palveluun, vaikka poikkeuksellinen vuosi 2020 nosti entisestään kodinostajien odotuksia, kertoo uudisasuntorakentamisen asiakastyytyväisyyttä mittaavan EPSI Ratingin tutkimus.

Skanskalla on uudisasuntorakentamisen toimialaa keskimäärin tyytyväisempiä asiakkaita, vaikka poikkeuksellinen vuosi 2020 nosti entisestään kodinostajien odotuksia, kertoo eri toimialojen asiakastyytyväisyyttä mittaavan EPSI Ratingin tuore tutkimus.

Uudisasuntorakentamisalan asiakastyytyväisyys on muita toimialoja selvästi korkeampi sekä Suomessa että Pohjoismaisessa vertailussa. Poikkeusvuonna 2020 asiakkaiden tyytyväisyys nousi entisestään. Skanska on pysytellyt toimialan keskimääräisen asiakastyytyväisyyden yläpuolella jo useamman vuoden. Niin myös nyt 78 indeksipisteellä toimialan keskiarvon ollessa 77,8 indeksipistettä.

”Toimialan keskitasoon nähden Skanskan vahvuuksiin lukeutuu selvästi asiakkaan huolenpito, ympäristötietoisuus ja ajan tasalla pitäminen. Ottaen huomioon, että toimialan keskiarvo on jälleen todella korkea, Skanska suoriutuu erinomaisesti poikkeusvuonna ja onnistuu erottumaan merkittävästi toisista toimijoista”, toteaa EPSI Rating Finlandin maajohtaja Heidi Laitinen.

Skanska sijoittui toimialan keskiarvon yläpuolelle imagon, palvelu- ja tuotelaadun sekä odotusten osa-alueilla. Erityisesti palvelulaatu on nostanut merkitystään koronavuonna. Merkityksellisimpinä hyvän palvelun tekijöinä pidetään huolenpitoa, helppoutta ja tavoitettavuutta. Palvelulaatua mittaavan tavoitettavuuden osalta Skanska sai 88 indeksipisteellä tutkimuksen toiseksi korkeimmat pisteet.

”Asiakkaat odottavat yhä enemmän aloitteellista ja ajantasaista yhteydenpitoa. Fyysisten kontaktien puuttuessa digitaalisten kanavien ja uusien viestintämuotojen merkitys asiakastyytyväisyyden ylläpidossa on korostunut. Kärkisijoitus kertoo siitä, että Skanskan asiakkaat kokevat poikkeusaikanakin saavansa helposti tarvitsemansa avun ja tiedon”, kertoo Skanska Kotien myynti- ja markkinointijohtaja Marja Kuosma.

Skanska nähdään jo toista vuotta Suomen ympäristötietoisimpana rakennusliikkeenä ja yhtenä alan luotettavimmista toimijoista. Tutkimuksen mukaan jopa 49 % yleisväestöstä voisi harkita ostavansa Skanskan rakentaman asunnon. Vuonna 2019 samainen luku oli 39 %.

”Uudisasuntorakentaminen kiinnostaa suomalaisia selvästi enemmän kuin aiemmin, ja taustalla vaikuttavat sijainnin ja asumiskustannusten lisäksi kasvavat vaatimukset ympäristövastuulliselle rakentamiselle ja energiatehokkaille asunnoille. Skanskan maine kestävän kaupunkirakentamisen edelläkävijänä perustuu pitkäjänteiselle ympäristötyöllemme. Tästä yksi konkreettinen osoitus on Skanskan vuonna 2020 käyttöön ottama ympäristövastuulliseen rakentamiseen ohjaava RTS-ympäristöluokitus”, Kuosma toteaa.

Tutkimuksen mukaan pohjaratkaisun toimivuus, varustelutaso ja materiaalivalinnat pitävät edelleen pintansa uuden asunnon valinnan tärkeimpinä kriteereinä. Asunnon oston jälkeen asiakastyytyväisyyteen vaikuttavat eniten aikataulussa pysyminen ja asunnon luvattu kunto. Molemmissa Skanska lukeutuu maan parhaisiin toimijoihin; sekä asunnon aikataulussa luovuttaminen että luovutetun asunnon kunto saa Skanskan asiakkailta toimialan keskiarvoa paremmat pisteet.

EPSI Rating on Pohjoismaiden johtava riippumaton yhtiö eri toimialojen yritysten asiakastyytyväisyyden tutkimisessa ja mittaamisessa. Rakennusalan jäsenyrityksille suunnatun tutkimuksen teetti jo viidettä kertaa Rakennusteollisuus RT.

Lisätietoja:

Skanska Kodit, myynti- ja markkinointijohtaja Marja Kuosma, puh. 040 844 8630, marja.kuosma[at]skanska.fi

Skanska Oy, markkinointi- ja viestintäjohtaja Cristina Rinnetie-Uski, puh. 040 501 9816, cristina.rinnetie-uski[at]skanska.fi

EPSI Rating Finland, maajohtaja Heidi Laitinen, puh. 050 4068 796, heidi.laitinen[at]epsi-finland.org 

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä infrarakentaminen. Skanska Oy -konserni työllisti vuoden 2020 lopussa 2 177 henkilöä Suomessa.