c

Skanska Oy:n tulos säilyi hyvällä tasolla vuonna 2020

Lehdistötiedotteet 8.2.2021 8.00 CET

Skanska Oy -konsernin vuoden 2020 liikevaihto pieneni 4 prosenttia vuoteen 2019 nähden. Myös liikevoitto pieneni hieman, mutta säilyi edelleen hyvällä tasolla. Vertailukaudella liikevoittoon ja liikevaihtoon vaikutti positiivisesti Euroopan kemikaaliviraston toimitilojen myyntivoitto kertaluonteisena eränä.

Skanska Oy:n tulos säilyi hyvällä tasolla vuonna 2020. Kuvassa Olympiastadion, jonka perusparannus ja uudistus valmistui vuonna 2020.

Skanska AB:n raportointirakenteesta johtuen Skanska ei julkista Suomen markkinoilta kertynyttä liikevaihtoaan ja liikevoittoaan tilinpäätösraportointinsa yhteydessä. Skanskan Suomen-toimintojen tulos raportoidaan osana Skanskan pohjoismaisten liiketoimintojen kokonaisuutta. 

Saatujen uusien tilausten määrä vuonna 2020 oli 824,9 miljoonaa euroa. Tilauskanta supistui hieman vuoteen 2019 nähden ja oli 980,6 miljoonaa euroa. Raportointikauden jälkeen tilauskanta on vahvistunut merkittävästi muun muassa Ahveniston sairaalan siirtyessä toteutusvaiheeseen (noin 272 M €). Vahvistunut tilauskanta antaa hyvät lähtökohdat vuoden 2021 liikevaihdon ja tuloksen tekemiseen.

Suurimmat tilaukset vuonna 2020 olivat Oulun yliopistollisen sairaalan uudisrakennuksen B-osan urakka (noin 190 M €) sekä Paavolan kampuksen urakat Lahden kaupungille (noin 30 M €). Suurimmat saadut asuntourakkakokonaisuudet puolestaan olivat Lippulaivan asunnot 1–4 Cityconille (noin 39 M €) ja HASO Atlantinkaari Helsingin kaupungin Asuntotuotannolle (noin 34 M €).

Skanska Oy, tilauskanta ja saadut tilaukset

EUR milj.

2020

2019

Tulouttamaton tilauskanta

980,6

1 096,1

Saadut tilaukset

824,9

988,4

 

Skanska Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Särkilahti kommentoi Skanska Oy:n vuoden 2020 tulosta:

”Voimme olla tyytyväisiä tulokseemme, sillä liikevaihtomme ja kannattavuutemme Suomessa säilyivät hyvällä tasolla. Olemme onnistuneet välttämään koronaviruksen mukanaan tuomat pahimmat riskit, eikä liiketoimintamme ole juurikaan kärsinyt pandemian vaikutuksista. Kannattavuutemme kasvoi asuntoprojektikehityksessä ennätystasolle ja rakentamispalveluissa onnistuimme säilyttämään kannattavuuden hyvällä tasolla.

Vuonna 2020 myimme 671 asuntoa perustajaurakoimistamme kohteista, joka on pienempi määrä kuin vuonna 2019 (817). Vuoden 2020 lopussa meillä oli rakenteilla 975 omaperustaista asuntoa, eli hieman vähemmän kuin edellisen vuoden lopussa (1 085). Valmiita myymättömiä asuntoja oli ainoastaan 37 kappaletta, joten asuntomyynnin jatkuessa virkeänä voimme käynnistää useita uusia hankkeita kasvukeskuksissa.

Vuonna 2020 työmaillamme sattui 80 poissaolon aiheuttanutta työtapaturmaa, ja tapaturmataajuutemme oli vuoden 2020 lopussa 7,7. Taajuus on valitettavasti heikentynyt edellisen vuoden tasosta (6,0). Jatkamme panostusta LIFE – Minä välitän -työturvallisuusohjelmaamme, jota suunnataan oman henkilöstön lisäksi entistä vahvemmin myös alihankkijoille työturvallisuuskulttuurin parantamiseksi.

Koronavirus on vaikuttanut myös jokaisen skanskalaisen arkeen jo vuoden ajan. Jaksamisen ja henkilökohtaisen hyvinvoinnin edistämiseksi lahjoitamme kaikille skanskalaisille 200 euroa ylimääräistä virikesaldoa.

Päämääränämme on rakentaa parempaa yhteiskuntaa. Olemme sitoutuneet Skanskan maailmanlaajuiseen tavoitteeseen olla hiilineutraali vuoteen 2045 mennessä. Jatkamme työtä tavoitteen edistämiseksi hiilitiekartassamme tunnistettujen painopistealueiden pohjalta.

Ensimmäisenä toimijana Suomessa Skanska Kodit otti vuonna 2020 käyttöön RTS-ympäristöluokituksen myytävässä tuotannossa. Luokitus ohjaa toimintamme ympäristövastuullisuutta asettamalla vaatimuksia muun muassa energiankäytölle, kemiallisille tuotteille, rakennusmateriaaleille ja sisäilmalle.”

Alla olevassa taulukossa esitetään Skanskan asuntokappalemäärät Suomessa ilman BoKlok-liiketoimintaa.

Asuntotuotanto, kappalemäärät Suomessa

Asuntomyynti

2020

2019

Muutos, kpl

Muutos, %

Omaperusteinen tuotanto, josta

671

817

–146

–18 %

Kuluttajien omaan käyttöön

426

416

+10 

+2 %

Sijoittajille

245

401

 –156

–39 %

Neuvottelu-urakat

269

231

+38

+16 %

Yhteensä

940

1 048

–108

–10 %

         

Omaperusteinen tuotanto

2020

2019

Muutos, kpl

Muutos, %

      Aloitukset

530

541

–11

–2 %

      Valmistuneet

640

831

–191

–23 %

      Valmiit                  myymättömät 37 54 –17 –31 %
         

Rakenteilla

31.12.2020

31.12.2019

Muutos, kpl

Muutos, %

Omaperusteinen tuotanto

975

1 085

–110

–10 %

Neuvottelu-urakat

375

682

–307

–45 %

Muu urakkatuotanto

1 818

1 445

+373

+26%

Yhteensä

3 168

3 212

–44

–1 %

         

Valmistuneet

31.12.2020

31.12.2019

Muutos, kpl

Muutos, %

Omaperusteinen tuotanto

640

831

–191

–23 %

Neuvottelu-urakat

682

145

+537

+370 %

Muu urakkatuotanto

403

335

+68

+20 %

Yhteensä

1 725

1 311

+414

+32 %

         

Skanska AB, rakentamispalvelut, liikevaihto, liikevoitto, tilauskanta ja saadut tilaukset

EUR milj.

2020

2019

Liikevaihto

13 395

15 077

      Pohjoismaat

5 352

5 631

      Yhdysvallat

5 740

6 482

      Keski-Eurooppa

2 303

2 963

Liikevoitto

336

356

      Pohjoismaat

190

217

      Yhdysvallat

116

 94

      Keski-Eurooppa

30

45

Tilauskanta

17 060

17 513

      Pohjoismaat

6 056

5 881

      Yhdysvallat

7 411

9 299

      keski-Eurooppa

3 593

2 334

Saadut tilaukset

14 283

13 777

      Pohjoismaat

5 650

5 616

      Yhdysvallat

4 806

6 370

      Keski-Eurooppa

3 828

1 791

     

Skanska AB, asuntoprojektikehitys, liikevaihto ja liikevoitto

EUR milj.

2020

2019

Liikevaihto

1 246

 1 179

      Pohjoismaat

1 106

1 067

      Keski-Eurooppa

140

112

Liikevoitto

147

113

      Pohjoismaat

128

98

      Keski-Eurooppa

19

15

     

Skanska AB, asuntoprojektikehitys, kappalemäärät

Kpl

2020

2019

Asuntoaloitukset, josta

3 807

3 407

      Pohjoismaat

2 937

2 847

      Keski-Eurooppa

 870

 560

Asuntomyynti, josta

3 991

3 853

      Pohjoismaat

3 352

3 203

      Keski-Eurooppa

639

650

Asuntoja rakenteilla, josta

6 948

7 130

      Pohjoismaat

5 518

5 672

      Keski-Eurooppa

1 440

1 458

 

Lisätietoja:

Skanska Oy, toimitusjohtaja Tuomas Särkilahti, puh. 040 560 2103, tuomas.sarkilahti[at]skanska.fi

Skanska Oy, viestinnän asiantuntija Pilvimaari Heikkinen, puh. 040 519 4787, pilvimaari.heikkinen[at]skanska.fi

Skanska AB:n tulostiedote löytyy täältä.

Skanska AB erittelee raportissaan tuloksen liiketoiminta-alueittain ja maantieteellisiin alueisiin jaettuna.

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä infrarakentaminen. Skanska Oy -konserni työllisti vuoden 2020 lopussa 2 177 henkilöä Suomessa.

Skanska on yksi maailman johtavista rakennus- ja projektikehityspalveluita tarjoavista yrityksistä. Se toimii valituilla kotimarkkina-alueilla Pohjoismaissa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Skanska hyödyntää toiminnassaan kaupungistumista ja väestörakenteen muutosta sekä on edelläkävijä vastuullisuudessa. Näin Skanska tarjoaa kilpailukykyisiä ratkaisuja yksinkertaisista monimutkaisiin toimeksiantoihin ja toteuttaa kestävää tulevaisuutta niin asiakkaillemme kuin lähiyhteisöillemme. Skanskan palveluksessa on noin 32 000 henkilöä. Skanska-konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli noin 15,1 miljardia euroa.