c

Skanska valittu yhden aloituskorttelin toteuttajaksi Turun Pihlajaniemen uudella asuinalueella

Lehdistötiedotteet 21.12.2020 14.00 CET

Skanska on valittu yhden aloituskorttelin toteuttajaksi Turun Pihlajaniemen uudella asuinalueella, joka syntyy Turun keskustan kupeeseen aikaisemmin Puolustusvoimien käytössä olleelle alueelle Heikkilän kasarmialueen läheisyyteen.

Havainnekuva Luontoruutu-kilpailuehdotuksesta. Kuva: Arkkitehtitoimisto AJAK Oy.

Skanskan ja kahden muun toteuttajatahon ehdotukset valittiin voittajiksi Senaatti-kiinteistöjen ja Turun kaupungin yhteistyössä järjestämässä tontinluovutuskilpailussa kolmen asuinkerrostalokorttelin toteuttamisesta.

Kilpailu järjestettiin syksyn 2020 aikana. Nämä kolme korttelia ovat aloituskorttelit, joista uuden Pihlajaniemen merellisen ja luonnonläheisen kaupunginosan toteuttaminen lähtee liikkeelle. Tulevaisuudessa Hirvensalon sillan ja kasarmialueen väliin sijoittuvassa Pihlajaniemessä on yli 5 000 asukasta.

Skanskan kumppaneina kilpailuehdotuksen laadinnassa olivat Arkkitehtitoimisto AJAK ja maisemasuunnittelutoimisto Nomaji. ”Luontoruutu-nimisessä ehdotuksessamme painottuu korttelin sisäpihan rauhallisuus ja keidasmaisuus”, kertoo Skanska Kotien hankekehitysjohtaja Jari Martinmäki. Kortteli on suunniteltu siten, että sen viihtyisä ja vehreä sisäpiha tarjoaa asukkaille virkistäytymismahdollisuuksia erilaisiksi kokonaisuuksiksi jakautuvine leikki- ja oleskelualueineen. Korttelin lounaiskulman rakennukset ovat muita matalampia, jotta auringonvaloa voidaan hyödyntää mahdollisimman paljon. Korttelin rakennusten vaihtelevat korkeudet ja julkisivut luovat moni-ilmeisen kokonaisuuden, jossa jokainen rakennus on omannäköisensä.

”Skanska Kotien suunnitelmissa on toteuttaa Pihlajaniemeen noin 170 uutta kotia. Rakentamisen arvioimme käynnistyvän korttelissamme vuonna 2022”, Martinmäki jatkaa.

Kilpailuehdotusten vertailu perustui hinnan ja laadun kokonaisarviointiin. Töissä haettiin ihmisen mittakaavassa toteutettavaa, monipuolista ja vaihtelevaa kaupunkirakennetta. Erityisesti painottuivat kaupunkikuvalliset ratkaisut sekä arkkitehtoninen ja toiminnallinen laatu. Painopisteenä olivat muun muassa myös monipuoliset asumisen ratkaisut ja korttelipihojen laatu ja toiminnallisuus.

”Saimme kilpailuun oikein hienoja ehdotuksia, joista haluan antaa suuret kiitokset kaikille kilpailijoille!” sanoo Turun kaupungin kaavoitusarkkitehti Päivi Siponen.

”Korttelit luovat todella laadukasta, monipuolista ja miellyttävää kaupunkirakennetta. Ensimmäiset kerrokset avautuvat erinomaisesti kadulle luoden kävelijälle vaihtelevaa ja kodikasta ympäristöä”, sanoo Senaatin kiinteistökehityspäällikkö Otto Virenius.

Senaatti-kiinteistöt allekirjoitti kilpailun voittaneiden tahojen kanssa kiinteistökaupan esisopimukset 21.12.2020. Lopulliset kiinteistökaupat tehdään, kun kilpailun kohteena olevaa aluetta koskeva asemakaavan muutos on tullut lainvoimaiseksi.

Pihlajaniemen alueen kaksivaiheisen kilpailun ensimmäiseen vaiheeseen saatiin yhteensä 20 ehdotusta, joista jokaiseen kortteliin valittiin toisessa vaiheessa kaksi ehdokasta. Kilpailuehdotusten tiivistelmät julkaistiin Turun kaupungin Kerrokantasi-verkkopalvelussa, jossa niihin saatiin yli 250 kommenttia.

”Pihlajaniemen huippusijainti Turun kantakaupungin ja merenrannan uudella tavalla yhdistävänä alueena sekä uuden kaupunginosan suunnittelun ihmislähtöiset ja tulevaisuudenkestävät lähtökohdat takasivat kilpailun kiinnostavuuden. Saimmekin paljon todella korkeatasoisia kilpailuehdotuksia vaativasta kilpailusta huolimatta. Uskomme, että panostukset kilpailuun sekä suunnittelu- ja kaavoitusvaiheeseen synnyttävät lopputuloksen, johon voimme kaikki olla tyytyväisiä”, toteaa kilpailun arviointiryhmän puheenjohtaja, Senaatin kiinteistökehitys ja -myynti yksikön johtaja Mauri Sahi. Kilpailun arviointiryhmään kuului Senaatin ja Turun kaupungin edustajia.

Turun kaupungin ja valtion MAL-sopimuksen mukaisesti jokaisessa korttelissa noin viidennes asuntotuotannosta tulee olemaan hintasäädeltyä pitkän korkotuen ARA-vuokratuotantoa. Tarkoituksena on toteuttaa jokaiseen kortteliin monipuolisesti erilaisia asuntoja eri elämänvaiheissa olevien ihmisten tarpeisiin.

Lisätietoja:

Senaatti-kiinteistöt, kiinteistökehityspäällikkö Otto Virenius, puh. 040 718 8028, otto.virenius[at]senaatti.fi

Turun kaupunki, kaavoitusarkkitehti Päivi Siponen, puh. 050 430 4790, paivi.siponen[at]turku.fi

Skanska Kodit, hankekehitysjohtaja Jari Martinmäki, puh. 040 590 0774, jari.martinmaki[at]skanska.fi

Skanska Oy, viestinnän asiantuntija Pilvimaari Heikkinen, puh. 040 519 4787, pilvimaari.heikkinen[at]skanska.fi

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä infrarakentaminen. Skanska Oy -konserni työllisti vuoden 2019 lopussa 2 179 henkilöä Suomessa.