c

Olympiastadionin perusparannus ja uudistamistyö on valittu vuoden 2020 RIL-Palkinnon saajaksi

Lehdistötiedotteet 26.11.2020 12.10 CET

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin tunnustuspalkinto – RIL-Palkinto 2020 – on myönnetty Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamistyölle. Palkinto myönnetään vuosittain rakennustyölle, -kohteelle tai -konseptille, joka edustaa parhaiten korkealuokkaista, laadukasta ja innovatiivista suomalaista rakennusinsinööritaitoa ja osaamista.

Olympiastadionille on valmistunut yleisölle, tapahtumajärjestäjille ja kaupunkilaisille noin 40 000 neliötä uusia ja peruskorjattuja tiloja. Kuva: Skanska / Mikael Lindén

Tunnustuspalkinnon saajan valinnut SITRAn yliasiamies Jyrki Katainen korosti valintaperusteissaan, että suojellun Olympiastadionin perusparannus ja uudistus oli haastava kokonaisuus.

Perusparannus- ja uudistamistyössä muun muassa liitettiin 80 vuotta vanhoja osia täysin uusiin. Lisäksi vanhoja betonirakenteita vahvistettiin laajasti mantteloimalla ja hiilikuiduin. Etelä- ja pohjoiskaarteet katettiin rakenteellisesti haastavilla teräsrakenteisilla katoksilla ja niiden alapinta rimoitettiin paloturvallisella kivipuulla.

“Kohde on vaatinut paljon osaamista sekä uuden ja vanhan materiaalin että teknologian yhteensovittamisessa. Hankkeessa on hyödynnetty uusia innovatiivisia työmenetelmiä sekä yhdistetty osaamista eri aloilta. Hankkeen suunnittelu ja johtaminen ovat myös olleet poikkeuksellisen haastavia kokonaisuuksia”, Katainen toteaa.

”Tämä hieno tunnustus kuuluu kaikille, jotka työskentelivät Olympiastadionin perusparannuksen parissa. Monitahoisessa kokonaisuudessa korostui erityisesti laadukas yhteistyö eri toimijoiden välillä. RIL-Palkinto on hieno jatkumo myös Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon saaneelle Olympiastadionille”, kertoo hankkeessa projektinjohtajana toiminut Jukka Ala-Outinen Skanskalta.

RIL-Palkinnon voittaja julkistettiin 26.11.2020. Katainen teki valintansa kolmen finalistin joukosta, rakennusalan asiantuntijoista koostuva esiraadin arvioiden pohjalta. Toiselle sijalle ylsivät HSY Hiekkaharjun vesitorni sekä Tampereen vanhan tavara-aseman siirto. Kaikkiaan RIL-Palkinto-kilpailuun osallistui 15 kovatasoista ehdotusta.

Olympiastadion perusparannus ja uudistamistyössä ovat olleet mukana:

 • Rakennuttaja: Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala
 • Rakennuttajakonsultti: Indepro Oy
 • Pääsuunnittelija: Kari Raimoranta (Arkkitehdit NRT)
 • Arkkitehti: Arkkitehdit NRT Oy ja Arkkitehtitoimisto K2S Oy
 • Rakennesuunnittelija: Sweco Rakennetekniikka Oy
 • Sähkö- ja LVI-suunnittelija: Ramboll Finland Oy
 • GEO-suunnittelija: Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala
 • Pääurakoitsija: Skanska Talonrakennus Oy
 • LVIASpr-urakoitsija: Are Oy
 • Sähköurakoitsija: Assemblin Oy
 • Katsomoistuimet: Piiroinen Yhtiöt / Arvo Piiroinen Oy
 • Maanrakennus ja perustusten vahvistus: Lemminkäinen Infra Oy

 

Lisätietoja:

Suomen Rakennusinsinöörien liitto RIL, toimitusjohtaja Miimu Airaksinen, puh. 040 770 4832, miimu.airaksinen[at]ril.fi

Suomen Rakennusinsinöörien liitto RIL, johtaja, jäsenyys ja viestintä Henriikka Hellström, puh. 040 554 8857, henriikka.hellstrom[at]ril.fi

Skanska talonrakennus Oy, projektijohtaja Jukka Ala-Outinen, puh. 040 581 8754, jukka.ala-outinen[at]skanska.fi

Skanska Oy, viestinnän asiantuntija Pilvimaari Heikkinen, puh. 040 519 4787, pilvimaari.heikkinen[at]skanska.fi

RIL-Palkinto-kilpailu

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL myöntää vuosittain RIL-Palkinnon rakennustyölle, -kohteelle tai -konseptille, joka edustaa parhaiten korkealuokkaista, laadukasta ja innovatiivista suomalaista rakennusinsinööritaitoa ja osaamista. Palkittava työ tai hanke on edistänyt kilpailuaikana parhaiten myönteistä rakennusteknistä ja yhteiskunnallista kehitystä maassamme.

Tunnustuksella palkitaan rakennuskohteita, joiden suunnittelussa ja toteutuksessa on osoitettu erinomaista rakennusalan osaamista joko uutta kehittämällä tai olemassa olevaa tietoa luovasti soveltamalla. Kilpailussa on parina viime vuonna painotettu lisäksi muun muassa digitaalisten ratkaisuiden ja uusien innovaatioiden hyödyntämistä sekä loppukäyttäjien huomioimista.

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL on valtakunnallinen puolueeton asiantuntijaorganisaatio, jonka tarkoituksena on edistää hyvää suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitotapaa ja rakennusalan asiantuntijuuden kehittymistä Suomessa. Vuonna 1934 perustetun järjestön jäsenistö koostuu yli 6 000:sta rakennetun ympäristön alan diplomi-insinööristä, tekniikan lisensiaatista ja tohtorista sekä teekkarista. ril.fi

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä infrarakentaminen. Skanska Oy -konserni työllisti vuoden 2019 lopussa 2 179 henkilöä Suomessa.