c

Skanska ja Tampereen seudun ammattiopisto Tredu yhteistyössä: Työmaan ylijäämämateriaalit hyötykäyttöön opetuksessa

Lehdistötiedotteet 29.10.2020 9.00 CET

Skanska ja Tampereen seudun ammattiopisto Tredu ovat tehneet Pirkanmaalla pitkään yhteistyötä oppisopimus-valmennusmallin parissa. Hyvän yhteistyön pohjalta käynnistetään nyt uusi kiertotalouden edistämiseen liittyvä yhteistyöhanke Tampereella.

Skanskan työmaalta ylijäänyttä materiaalia hyödynnetään opetuskäytössä.

Käytännössä kyse on siitä, että Skanska luovuttaa työmailta ylijääneitä, käyttämättömiä ja rahanarvoisia, mutta pieniä eriä valikoituja materiaaleja käytettäväksi opetustarkoituksessa Tredussa.

”Tavoitteena on aina luonnollisesti materiaalitehokkuus. Pyrimme siihen, että ylijäämämateriaalia jää mahdollisimman vähän, mutta jos käyttökelpoista materiaalia kuitenkin jää, se kannattaa hyödyntää”, sanoo Skanskalta tulosyksikön johtaja Antti Palo-oja.

”Tredu on meille tuttu oppilaitos ja olemme tehneet monipuolisesti yhteistyötä vuosien varrella, joten hanke on luonteva jatko aiemmalle hyvälle yhteistyölle. Tämä on aluksi lukuvuoden kestävä pilottihanke, jonka perusteella arvioimme toimintamallia”, Palo-oja jatkaa.

Tredun käyttöön luovutettava materiaali on erikseen määriteltyihin kategorioihin sisältyvää käyttökelpoista tavaraa, jota voidaan hyödyntää opetuksessa, esimerkiksi puutavaraa, kestopuuta, laattoja, tiiliä tai harkkoja. 

”On ilo todeta, että yhteistyö Skanskan kanssa luo jälleen uuden win-win-tilanteen. Yhteistyöyrityksen lahjoittamat materiaalivirrat tuovat opetukseen lisää ulottuvuutta. Voimme hyödyntää opetuksessa tehokkaasti tällaiset pienetkin materiaalimäärät, koska työn laajuus voidaan osaltaan mitoittaa materiaalien määrään. Opiskelijoille tulee myös näkemys siitä, minkälaisia materiaaleja suuri rakennusalan toimija työkohteissaan käyttää ja kuinka ylimääräiset tuotteet voidaan vastuullisesti kierrättää, eivätkä ne päädy työkohteen jätehuoltoon”, kertoo koulutusjohtaja Ari Mäkitalo Tampereen seudun ammattiopisto Tredusta.

Lisätietoja:

Skanska Talonrakennus Oy, tulosyksikön johtaja Antti Palo-oja, puh. 040 865 0114, antti.palo-oja[at]skanska.fi

Skanska Oy, viestinnän asiantuntija Pilvimaari Heikkinen, puh. 040 519 4787, pilvimaari.heikkinen[at]skanska.fi

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu, koulutusjohtaja Ari Mäkitalo, puh. 050 441 8813, ari.makitalo[at]tampere.fi