c

Skanska ja Lahden kaupunki sopivat Paavolan kampuksen rakennushankkeista

Lehdistötiedotteet 8.9.2020 12.00 CET

Skanska ja Lahden Tilakeskus ovat sopineet Paavolan kampushankkeeseen liittyvästä urakkakokonaisuudesta, joka muodostaa osan Lahden kulttuurikeskuksen alueelle toteutettavasta oppilaitos- ja koulutilojen kokonaisuudesta.

Paavolan kampuksen kokonaisuuteen toteutettavassa rakennuksessa on laaja piha. Havainnekuva: HM Arkkitehdit Oy.

Paavolan kampus on suurin hanke Lahden tilakeskuksen historiassa, ja se toteutetaan vaiheittain vuosina 2020–2023. Kampukselle tulevat sijoittumaan Kannaksen ja Tiirismaan lukioista muodostuva uusi lukio, Tiirismaan peruskoulu, Wellamo-opisto sekä taide- ja muotoilukoulu Taika.

Kampusalue muodostuu alueella jo sijaitsevista rakennuksista sekä uudisrakennuksista.

”Kampusalue kokee merkittävän muodonmuutoksen, kun olemassa olevaa vanhaa kiinteistökantaa peruskorjataan ja muokataan uusiin käyttötarkoituksiin ja osittain rakennetaan täysin uutta”, kertoo projektipäällikkö Simo Lahtela Lahden Tilakeskuksesta.

Skanskan urakkakokonaisuuden rakennustyöt sisältävät kaksi kokonaisuutta, jotka sijaitsevat osoitteissa Terijoenkatu 7 (ent. Kannaksenkatu 22) ja Terijoenkatu 3 (Kirkkokatu 16:n laajennus).

Aikaisemmin koulukäytössä ollut Muotoiluinstituutin rakennus Terijoenkatu 7:ssä saneerataan, ja osaksi vanhaa kokonaisuutta toteutetaan purettua vanhinta osaa korvaava uudisrakennus. Uudisrakennus on kolmekerroksinen, mikä vastaa peruskorjattavan rakennuksen korkeutta. Terijoenkatu 7:n ja viereisen Kannaksen lukiorakennuksen välille rakennetaan yhdyskäytävä helpottamaan liikkumista ja tilojen yhteiskäyttöä.

Uudisrakentamisen sekä saneerattavan kohteen kokonaisuus kattaa yhteensä noin 12 600 bruttoneliömetriä. Rakentaminen on aloitettu kesäkuussa 2020 maansiirto- ja perustustöillä. Skanskan urakkakokonaisuuksiin liittyvät uudistetut tilat valmistuvat vaiheittain maaliskuun 2022 loppuun mennessä.

Terijoenkatu 3:een Skanska toteuttaa liikuntasalirakennuksen laajennuksena entisen aikuiskoulutuskeskuksen yhteyteen. Rakennuksessa on liikuntasalin lisäksi perusopetusta palveleva ruokasali keittiöineen sekä katsomoparvi. Kooltaan rakennus on noin 3 700 bruttoneliömetriä, ja se valmistuu joulukuussa 2021.

”Hankekokonaisuuden esivalmistelu, kaavamuutos- ja rakennuslupaprosessit, suunnittelutyö sekä rakentamisen valmistelutyöt ovat sujuneet suotuisissa merkeissä, ja odotuksemme ovat korkealla myös varsinaisessa rakentamisvaiheessa”, kertoo Lahtela.   

”On hienoa päästä toteuttamaan näin merkittävää kokonaisuutta Lahden kaupungille. Koska työmaa sijaitsee alueella, jossa toimii kolme oppilaitosta sekä päiväkodin väliaikainen piha, kiinnitämme työsuunnittelussa erityistä huomiota turvalliseen liikkumiseen työmaan läheisyydessä”, kertoo tulosyksikön johtaja Marko Virtanen Skanskalta. 

Lisätietoja:

Skanska Talonrakennus Oy, tulosyksikön johtaja Marko Virtanen, puh. 040 139 4300, marko.virtanen[at]skanska.fi

Skanska Oy, viestintäpäällikkö Liisa Salmela, puh. 050 374 3070, liisa.salmela[at]skanska.fi

Lahden tilakeskus, projektipäällikkö Simo Lahtela, puh. 044 416 3850, simo.lahtela[at]lahti.fi

Skanskan toiminta Suomessa kattaa rakentamispalvelut, asuntojen ja toimitilojen projektikehityksen sekä julkisen sektorin elinkaarihankkeet. Rakentamispalveluihin kuuluvat talonrakentaminen, talotekniikkapalvelut sekä infrarakentaminen. Skanska Oy -konserni työllisti vuoden 2019 lopussa 2 179 henkilöä Suomessa.